QCVN 09:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng

Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD thay thế QCVN 09:2013/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” được ban hành theo Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nhận thấy vai trò quan trọng của tài liệu này, hôm nay Cơ điện 24h đơn vị sửa chữa điện nước chia sẻ đầy đủ bộ QCVN 09:2017/BXD bằng word vào PDF để anh em kỹ sư xây dựng có tài liệu tham khảo chuẩn nhất.

QCVN 09:2017/BXD

1. QUY ĐỊNH CHUNG QCVN 09:2017/BXD

1.1 Phạm vi điều chỉnh
1.1.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình có tổng diện tích sàn từ 2500 m2 trở lên thuộc các loại hoặc hỗn hợp các loại công trình dưới đây:

  • 1) Văn phòng;
  • 2) Khách sạn;
  • 3) Bệnh viện;
  • 4) Trường học;
  • 5) Thương mại, dịch vụ;
  • 6) Chung cư.
1.1.2 Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho các bộ phận:

  • 1) Lớp vỏ bao che công trình;
  • 2) Hệ thống thông gió và điều hòa không khí;
  • 3) Hệ thống chiếu sáng;
  • 4) Các thiết bị điện khác (động cơ điện; hệ thống cấp nước nóng).
CHÚ THÍCH: Khi thực hiện cải tạo các công trình thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này, các quy định về lớp vỏ bao che, hệ thống thông gió và điều hòa không khí, hệ thống chiếu sáng, các thiết bị điện khác được áp dụng cho các bộ phận tương ứng được cải tạo.

1.2 Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân có các hoạt động xây dựng các công trình xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này.

>> Tham khảo: Thiet ke dien nuoc dân dụng, hồ sơ bản vẽ
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
chungnhanquocgia QCVN 16:2017/BXD - Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng Nội Thất - Xây Dựng 0
G GREE - KWI VẬN HÀNH MNC6 xử lý nước thải tiêu chuẩn cột A QCVN 40:2011/BTNMT tại khu công nghiệp ở tây ninh Máy Móc Công Nghiệp 0
G GREE - KWI chỉ với 1 thiết bị GREE nước thải được tái sử dụng và đạt cột B QCVN 62-MT:2016/BTNM (không cần bể sinh học) tại trang trại heo Bình Phuoc Máy Móc Công Nghiệp 0
G GREE - KWI xử lý nước thải lên cột A QCVN 40:2011/BTNMT và cô đặc bùn hiệu suất 99% tại khu công nghiệp lớn miền nam Máy Móc Công Nghiệp 0
G GREE - KWI VẬN HÀNH MNC6 xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cột A QCVN 40:2011/BTNMT tại khu công nghiệp ở tây ninh Máy Móc Công Nghiệp 0
G GREE - KWI chỉ qua 1 thiết bị thu hồi bột giấy và xử lý nước thải đạt chuẩn B QCVN 12-MT:2015/BTNM(không dùng bể sinh học phía sau) Máy Móc Công Nghiệp 0
G GREE - KWI chỉ với 1 thiết bị GREE nước thải được tái sử dụng và đạt cột B QCVN 62-MT:2016/BTNM (không cần bể sinh học) tại trang trại heo bình phước Máy Móc Công Nghiệp 0
G GREE - KWI xử lý nước thải lên cột A QCVN 40:2011/BTNMT và cô đặc bùn hiệu suất 99% tại khu công nghiệp lớn miền nam Máy Móc Công Nghiệp 0
G GREE - KWI nước thải khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn cột A QCVN 40:2011/BTNMT chỉ qua 1 thiết bị KWI của GREE Máy Móc Công Nghiệp 0
G GREE - KWI xử lý nước thải lên cột A QCVN 40:2011/BTNMT và cô đặc bùn hiệu suất 99% tại khu công nghiệp lớn miền nam Máy Móc Công Nghiệp 0
G GREE - KWI VẬN HÀNH MNC6 xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cột A QCVN 40:2011/BTNMT tại khu công nghiệp ở tây ninh Máy Móc Công Nghiệp 0
G GREE - KWI chỉ với 1 thiết bị GREE nước thải được tái sử dụng và đạt cột B QCVN 62-MT:2016/BTNM (không cần bể sinh học) tại trang trại heo bình phuo Máy Móc Công Nghiệp 0
G GREE - KWI xử lý nước thải lên cột A QCVN 40:2011/BTNMT và cô đặc bùn hiệu suất 99% tại khu công nghiệp lớn miền nam Máy Móc Công Nghiệp 0
G GREE - KWI VẬN HÀNH MNC6 xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn A QCVN 40:2011/BTNMT tại khu công nghiệp ở tây ninh Máy Móc Công Nghiệp 0
G GREE - KWI chỉ với 1 thiết bị GREE nước thải được tái sử dụng và đạt cột B QCVN 62-MT:2016/BTNM (không cần bể sinh học) tại trang trại heo bình phước Máy Móc Công Nghiệp 0
Tin liên quan