Cần bán Sách Luật Đấu Thầu Mới Nhất 2019

sachviet

Thành viên mới
7/8/14
55
1
8
sachtaichinh.org
Nhằm tạo điều kiện đưa hoạt động đấu thầu đạt hiệu quả cao và đi vào trật tự, thích ứng với nền kinh tế thị trường cũng như huy động được các nguồn lực phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Cũng như tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước thực hiện quản lý việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư nhà nước đúng mục tiêu, phù hợp với quy hoạch. Chính phủ và các cơ quan ban ngành có liên quan đã ban hành nhiều quy định mới liên quan đến vấn đề trên. Cụ thể như sau: TT số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10-12-2018 hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Chỉ thị số 47/CT-TTg chấn chỉnh công tác đấu thầu trong dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Chỉ thị số 13/CT-TTg ... Để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong công tác đấu thầu, Nhà xuất bản Lao động Xã hội xuất bản cuốn sách: Luật Đấu Thầu và Công Tác Chấn Chỉnh Hoạt Động Đấu Thầu Nội dung cuốn sách gồm 5 phần chính, được biên soạn lồng gép các văn bản mới hướng dẫn thực hiện luật đấu thầu mới được ban hàng. Bạn đọc có thể tìm hiểu nôi dung chi tiết cuốn sách Tại Đây
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
thanhlapcongty Hoàn thiện sổ sách kế toán tại Tiến Luật giá thế nào? Các dịch vụ khác 0
M Tìm hiểu về chính sách cạnh tranh trong Luật cạnh tranh Các dịch vụ khác 0
triluatcp Tư vấn www.triluat.com: Báo cáo thuế, quyết toán thuế, sổ sách kế toán Hợp tác với TRÍ LUẬT, Quý doanh nghiệp sẽ được cung cấp một hệ thống kế toán đầy đủ và Các dịch vụ khác 0
S Cần bán Sách chỉ dẫn áp dụng Bộ Luật Dân Sự 2015 mới nhất Sách - Truyện 0
S Cần bán Giới thiệu cuốn sách Cẩm nang pháp luật dành cho phụ nữ Sách - Truyện 1
S Cần bán Sách Luật Tố Cáo 2019 Sách - Truyện 0
S Sách bình luận bộ luật hình sự phần các tội phạm của tác giả Nguyễn Ngọc Hòa Sách - Truyện 0
S Cần bán Sách Luật Tố Cáo sửa đổi, bổ sung 2018 Sách - Truyện 0
S Cần bán Sách Bộ luật lao động tam ngữ Việt Anh Hoa 2018 Sách - Truyện 0
M danh sách các công ty luật tại hà nội Các dịch vụ khác 0
S Cần bán Sách về Luật hôn nhân và gia đình mới nhất Sách - Truyện 0
S Cần bán Bán sách bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2015 Sách - Truyện 0
S Sách luật ngân hàng Việt Nam mới nhất Sách - Truyện 0
S Cần bán Giới thiệu sách Bình luận Luật Đất đai 2013 Sách - Truyện 0
S Cần bán Giới Thiệu Sách Từ Điển Luật Học Của Bộ Tư Pháp Sách - Truyện 0