Cần bán Samsung A50s 6,790k duy nhất 13/9 tại Tablet Plaza Dĩ An