Sàn gỗ nhựa ngoài trời của Nhựa Việt Pháp

Nhựa Việt Pháp

Thành viên mới
30/8/19
32
0
6
Gỗ nhựa ngoài trời WPC hay còn gọi là gỗ nhựa composite (Wood Plastic Composite) là một loại nguyên vật liệu tổng hợp được cấu tạo từ bột gỗ, bột nhựa và các chất phụ gia. Thành phần bột gỗ bên trong giúp cho các sản phẩm gỗ nhựa ngoài trời WPC có màu sắc giống với gỗ tự nhiên phân biệt bởi 3 màu chính: vàng gỗ, đỏ gỗ, cà phê.(Gỗ nhựa ngoài trời WPC Nhựa Việt Pháp)

II. Gỗ nhựa ngoài trời WPC Nhựa Việt Pháp

1. Sàn gỗ nhựa ngoài trời Nhựa Việt Pháp

Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của gỗ nhựa composite Nhựa Việt Pháp là sàn gỗ nhựa ngoài trời. Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng, yêu cầu thiết kế mà khách hàng có thể sử dụng sàn gỗ đặc ngoài trời hoặc sàn gỗ rỗng ngoài trời; sàn gỗ nhựa ghép hở hoặc sàn gỗ nhựa ghép khít. Nhựa Việt Pháp đã cho ra đời rất nhiều các mẫu sàn gỗ ngoài trời đa dạng về kích thước, chủng loại phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Tên sản phẩm: Sàn gỗ rỗng Nhựa Việt Pháp SGR01 (Loại 4 lỗ vuông – Ghép hở)

● Mã sản phẩm:
SGR01 – VG
SGR01 – DG
SGR01 – CF
SGR01 – GI
● Kích thước: 25 x 140 mm
● Chất liệu: Gỗ nhựa ngoài trời Nhựa Việt Pháp
● Màu sắc: VG (vàng gỗ) – DG (đỏ gỗ) – CF (cà phê) – GI (ghi)(Sàn gỗ rỗng SGR01 Nhựa Việt Pháp)

Tên sản phẩm: Sàn gỗ rỗng Nhựa Việt Pháp SGR02 (Loại 5 lỗ vuông – Ghép khít)

● Mã sản phẩm:
SGR02 – VG
SGR02 – DG
SGR02 – CF
SGR02 – GI
● Kích thước: 24 x 122.5 mm
● Chất liệu: Gỗ nhựa ngoài trời Nhựa Việt Pháp
● Màu sắc: VG (vàng gỗ) – DG (đỏ gỗ) – CF (cà phê) – GI (ghi)(Sàn gỗ rỗng SGR02 Nhựa Việt Pháp)

Tên sản phẩm: Sàn gỗ rỗng Nhựa Việt Pháp SGR03 (Loại 6 lỗ tròn – Ghép hở)

● Mã sản phẩm:
SGR03 – VG
SGR03 – DG
SGR03 – CF
SGR03 – GI
● Kích thước: 23 x 140 mm
● Chất liệu: Gỗ nhựa ngoài trời Nhựa Việt Pháp
● Màu sắc: VG (vàng gỗ) – DG (đỏ gỗ) – CF (cà phê) – GI (ghi)(Sàn gỗ rỗng SGR03 Nhựa Việt Pháp)

Tên sản phẩm: Sàn gỗ rỗng Nhựa Việt Pháp SGR04 (Loại 6 lỗ vuông – Ghép hở)

● Mã sản phẩm:
SGR04 – VG
SGR04 – DG
SGR04 – CF
SGR04 – GI
● Kích thước: 24 x 140 mm
● Chất liệu: Gỗ nhựa ngoài trời Nhựa Việt Pháp
● Màu sắc: VG (vàng gỗ) – DG (đỏ gỗ) – CF (cà phê) – GI (ghi)(Sàn gỗ rỗng SGR04 Nhựa Việt Pháp)

Tên sản phẩm: Sàn gỗ đặc Nhựa Việt Pháp SGD01 (Ghép hở)

● Mã sản phẩm:
SGD01 – VG
SGD01 – DG
SGD01 – CF
SGD01 – GI
● Kích thước: 22 x 140 mm
● Chất liệu: Gỗ nhựa ngoài trời Nhựa Việt Pháp
● Màu sắc: VG (vàng gỗ) – DG (đỏ gỗ) – CF (cà phê) – GI (ghi)(Sàn gỗ đặc SGD01 Nhựa Việt Pháp)

Tên sản phẩm: Sàn gỗ đặc Nhựa Việt Pháp SGD02 (Ghép khít)

● Mã sản phẩm:
SGD02 – VG
SGD02 – DG
SGD02 – CF
SGD02 – GI
● Kích thước: 16 x 122 mm
● Chất liệu: Gỗ nhựa ngoài trời Nhựa Việt Pháp
● Màu sắc: VG (vàng gỗ) – DG (đỏ gỗ) – CF (cà phê) – GI (ghi)(Sàn gỗ đặc SGD02 Nhựa Việt Pháp)

Tên sản phẩm: Sàn gỗ đặc Nhựa Việt Pháp SGD03 (Ghép hở)

● Mã sản phẩm:
SGD03 – VG
SGD03 – DG
SGD03 – CF
SGD03 – GI
● Kích thước: 25 x 140 mm
● Chất liệu: Gỗ nhựa ngoài trời Nhựa Việt Pháp
● Màu sắc: VG (vàng gỗ) – DG (đỏ gỗ) – CF (cà phê) – GI (ghi)(Sàn gỗ đặc SGD03 Nhựa Việt Pháp)

Tên sản phẩm: Sàn gỗ đặc Nhựa Việt Pháp SGD04 (Ghép khít)

● Mã sản phẩm:
SGD04 – VG
SGD04 – DG
SGD04 – CF
SGD04 – GI
● Kích thước: 22 x 122 mm
● Chất liệu: Gỗ nhựa ngoài trời Nhựa Việt Pháp
● Màu sắc: VG (vàng gỗ) – DG (đỏ gỗ) – CF (cà phê) – GI (ghi)(Sàn gỗ đặc SGD04 Nhựa Việt Pháp)

Tên sản phẩm: Sàn gỗ đặc Nhựa Việt Pháp SGD05 (Một mặt lõm – Ghép hở)

● Mã sản phẩm:
SGD05 – VG
SGD05 – DG
SGD05 – CF
SGD05 – GI
● Kích thước: 23 x 140 mm
● Chất liệu: Gỗ nhựa ngoài trời Nhựa Việt Pháp
● Màu sắc: VG (vàng gỗ) – DG (đỏ gỗ) – CF (cà phê) – GI (ghi)(Sàn gỗ đặc SGD05 Nhựa Việt Pháp)

2. Tấm ốp tường gỗ nhựa ngoài trời Nhựa Việt Pháp

Tên sản phẩm: Tấm ốp tường gỗ nhựa ngoài trời Nhựa Việt Pháp TOT01

● Mã sản phẩm:
TOT01 – VG
TOT01 – DG
TOT01 – CF
TOT01 – GI
● Kích thước: 21 x 148 mm
● Chất liệu: Gỗ nhựa ngoài trời Nhựa Việt Pháp
● Màu sắc: VG (vàng gỗ) – DG (đỏ gỗ) – CF (cà phê) – GI (ghi)

 

Attachments