Sau lễ, đưa cuộc sống trở lại theo kiểu 'bình thường mới'

  • Thread starter Tuổi trẻ
T

Tuổi trẻ

Guest
TTO - Bộ Y tế đôn đốc các địa phương tham khảo mô hình của TP.HCM, nghiên cứu lại toàn bộ các quy định phòng chống dịch của các ngành để đưa ra bộ tiêu chí chấm điểm an toàn về phòng, chống dịch bệnh.

Đọc tiếp...
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
T Sau lễ, đưa cuộc sống trở lại theo kiểu 'bình thường mới' Tin tức cập nhật 0
T Sau lễ, đưa cuộc sống trở lại theo kiểu 'bình thường mới' Tin tức cập nhật 0
T Sau lễ, đưa cuộc sống trở lại theo kiểu 'bình thường mới' Tin tức cập nhật 0
T Sau lễ, đưa cuộc sống trở lại theo kiểu 'bình thường mới' Tin tức cập nhật 0
T Sau lễ, đưa cuộc sống trở lại theo kiểu 'bình thường mới' Tin tức cập nhật 0
T Sau lễ, đưa cuộc sống trở lại theo kiểu 'bình thường mới' Tin tức cập nhật 0
T Sau lễ, đưa cuộc sống trở lại theo kiểu 'bình thường mới' Tin tức cập nhật 0
T Sau lễ, đưa cuộc sống trở lại theo kiểu 'bình thường mới' Tin tức cập nhật 0
T Sau lễ, đưa cuộc sống trở lại theo kiểu 'bình thường mới' Tin tức cập nhật 0
T Sau lễ, đưa cuộc sống trở lại theo kiểu 'bình thường mới' Tin tức cập nhật 0
T Sau lễ, đưa cuộc sống trở lại theo kiểu 'bình thường mới' Tin tức cập nhật 0
T Sau lễ, đưa cuộc sống trở lại theo kiểu 'bình thường mới' Tin tức cập nhật 0
T Người trở lại TP.HCM sau nghỉ lễ khai báo y tế thế nào? Tin tức cập nhật 0
T Người dân 'đi đâu hết', cửa ngõ TP.HCM thông thoáng sau kỳ nghỉ lễ Tin tức cập nhật 0
T Những người phải cách ly khi đến TP HCM sau kỳ nghỉ lễ Tin tức cập nhật 0