Cần bán Thay bi zin lên GTR Limited tăng sáng 150%