Thêm 6 người nhập cảnh mắc COVID-19, gồm gia đình 3 người nước ngoài