nhuahoaan

Thành viên mới
17/6/21
35
0
6
VND
Nhựa công nghiệp thương hiệu Hòa An Plastic

 • Chất lượng Châu Âu
 • Giá cả Việt Nam
 • Uy tín lâu năm
 • Tiến độ kịp thời
 • Đa dạng mẫu mã
 • Màu sắc phong phú
1. Thùng nhựa đặc HS026
- Kích thước: 610x420x390mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616490394_hs0261.jpg

2. Thùng nhựa đặc HS019
- Kích thước: 610x420x310mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616729661_hs0191.jpg

3. Thùng nhựa đặc HS017
- Kích thước: 610x420x250mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616742166_hs0171.jpg

4. Thùng nhựa đặc B1
- Kích thước: 610x420x200mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616573989_b11.jpg

5. Thùng nhựa đặc B2
- Kích thước: 455x270x120mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616487279_b2xanhhoabinh1.jpg

6. Thùng nhựa đặc B3
- Kích thước: 460x330x182mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616722811_b35.jpg

7. Thùng nhựa đặc B4
- Kích thước: 510x340x170mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616558808_b4duong1.jpg

8. Thùng nhựa đặc B7
- Kích thước: 370x280x125mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616724989_b71.jpg

9. Thùng nhựa đặc B8
- Kích thước: 520x424x220mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616726344_b81.jpg

10. Thùng nhựa đặc B9
- Kích thước: 495x395x125mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616733017_b91.jpg

11. Thùng nhựa đặc HS003
- Kích thước: 610x420x190mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616743302_hs0031.jpg

12. Thùng nhựa đặc HS007
- Kích thước: 610x420x150mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616747050_hs0071.jpg

13. Thùng nhựa đặc HS025
- Kích thước: 610x420x100mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
14. Thùng nhựa đặc A2
- Kích thước: 611x380x203mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616981717_%C3%83%C2%A01.jpg

15. Thùng nhựa đặc A3
- Kích thước: 378x305x153mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616982942_%C3%A1%C2%BA%C2%A31.jpg

16. Thùng nhựa đặc A4
- Kích thước: 235x150x80mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
17. Thùng nhựa đặc YM006
- Kích thước: 300x208x42mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
- Tel: 0965 962 998(Zalo).
18. Khay linh kiện A5
- Kích thước: 200x136x90mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616985228_%C3%A1%C2%BA%C2%A11.jpg

19. Khay linh kiện A6
- Kích thước: 240x155x125mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
20. Khay linh kiện A8
- Kích thước: 354x210x143mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
- Tel: 0965 962 998(Zalo).
21. Khay linh kiện A9
- Kích thước: 482x308x178mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616987741_a91.jpg

22. Thùng nhựa rỗng HS005
- Kích thước: 610x420x390mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616575476_hs0052.jpg

23. Thùng nhựa rỗng HS004
- Kích thước: 610x420x310mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1617070819_hs0042.png

24. Thùng nhựa rỗng HS009
- Kích thước: 610x420x190mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616744587_hs0091.jpg

25. Thùng nhựa rỗng HS008
- Kích thước: 610x420x150mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

- Tel: 0965 962 998(Zalo).
1616748689_hs008.jpg

26. Thùng nhựa rỗng HS010
- Kích thước: 610x420x100mm
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
27. Thùng nhựa đựng mỡ 20l
- Kích thước: Dung tích 20 lít
- Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
- Nguyên liệu: Hạt nhựa PP chính phẩm
- Nhà sản xuất: Hòa An Plastic

* Quý khách hàng liên hệ: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hòa An
+ Địa chỉ trụ sở: Số 23 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
+ Nhà máy sản xuất: KCN Khai Sơn – Thanh Khương – Thuận Thành – Tỉnh Bắc Ninh
+ Hotline 24/7:
0965 962 998(Zalo) – 092 530 8668.
+ Email: nhuahoaan.cskh@gmail.com
+ https://nhuahoaan.net/
 

Attachments

 • IMG_0710.JPG
  IMG_0710.JPG
  81.8 KB · Lượt xem: 0
 • IMG_0713.JPG
  IMG_0713.JPG
  86.4 KB · Lượt xem: 0
 • A2.1.JPG
  A2.1.JPG
  530.8 KB · Lượt xem: 0
 • A3.1.JPG
  A3.1.JPG
  472.6 KB · Lượt xem: 0
 • A6.JPG
  A6.JPG
  234.5 KB · Lượt xem: 0
 • A9.1.JPG
  A9.1.JPG
  358.9 KB · Lượt xem: 0
 • B1.1.JPG
  B1.1.JPG
  518.5 KB · Lượt xem: 0
 • B2 xanh hòa bình.1.JPG
  B2 xanh hòa bình.1.JPG
  272.9 KB · Lượt xem: 0
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
N Cần bán Thùng nhựa công nghiệp xếp kho, thùng nhựa đặc HS026, thùng nhựa cao 39, thùng nhựa có nắp Kho, Nhà xưởng 0
Maianhkd3 Cần bán Thùng rác công nghiệp, thùng rác 120L nhựa HDPE Nội Thất - Xây Dựng 0
Đồ nhựa công nghiệp Sóng nhựa bít, sóng nhựa HS025, thùng nhựa đặc, thùng nhựa công nghiệp, thùng nhựa cao 10cm, sóng nhựa bít 1T. Các dịch vụ khác 0
N Cần bán Cung cấp khay nhựa đặc toàn miền bắc, thùng nhựa đặc,sóng nhựa bít, khay nhựa công nghiệp Linh kiện - Dịch vụ điện thoại 0
N Cần bán Cung cấp khay nhựa đặc toàn miền bắc, thùng nhựa đặc,sóng nhựa bít, khay nhựa công nghiệp Linh kiện - Dịch vụ điện thoại 0
Đồ nhựa công nghiệp Sọt nhựa công nghiệp, sóng nhựa rỗng HS005, sọt nhựa cao 3T9, sọt nhựa rỗng HS005, thùng nhựa rỗng, sọt nhựa đựng hoa quả, sọt dung cho may mặc, Các dịch vụ khác 0
N Tư vấn Thùng nhựa đặc(sóng nhựa bít), khay nhựa công nghiệp, sóng nhựa bít HS017, khay nhựa cao 25cm Sửa chữa bảo trì thiết bị vi tính 0
N Cung cấp số lượng lớn thùng nhựa B4, khay nhựa đặc(hộp nhựa công nghiệp)khay nhự Ẩm thực 0
N Cung cấp số lượng lớn thùng nhựa B4, khay nhựa đặc(hộp nhựa công nghiệp)khay nhự Ẩm thực 0
N Cung cấp số lượng lớn thùng nhựa B4, khay nhựa đặc(hộp nhựa công nghiệp)khay nhự Ẩm thực 0
Đồ nhựa công nghiệp Sọt nhựa cao 10cm, sọt HS010, thùng nhựa rỗng, thùng nhựa công nghiệp, sóng nhựa hở, sọt nhựa đựng hoa quả, sọt nhựa rỗng đựng quần áo, thùng rỗng đựn Các dịch vụ khác 0
N Tư vấn Thùng nhựa trồng sen, thùg dung tích lớn 1000l, thùng nhựa lớn, thùng nhựa công nghiệp Sửa chữa bảo trì thiết bị vi tính 0
N Cần bán Cung cấp sọt nhựa công nghiệp số lượng lớn, thùng nhựa sóng nhựa rỗng, sóng nhựa hở Linh kiện - Dịch vụ điện thoại 0
Đồ nhựa công nghiệp Thùng nhựa đặc bánh xe, thùng 5 bánh xe, sóng nhựa bít 5 bánh xe, thùng bánh xe công nghiệp, thùng nhựa đặc có 5 bánh xe Các dịch vụ khác 0
N Cần bán Giá khay nhựa b2 có nắp dùng trong cônghiệp, thùng nhựa đặc, khay nhựa công nghiệp Kho, Nhà xưởng 0
Tin liên quan