Tư vấn Tổng Hợp Những Câu Niệm Phật Linh Ứng Dành Cho Quý Phật Tử

ducdongqh

Thành viên chính thức
15/2/19
1,137
7
38
VND
Niệm Phật sở hữu phần lớn tiện lợi bao gồm cả tiêu tai giải nạn, giữ cho con người sự bình tĩnh, thăng bằng, tự tại thoải mái hơn trước những khó khăn. Điều quan trọng nhất lúc niệm Phật để được linh ứng đó là nhất tâm bất loạn, với tấm lòng thành cùng sự tin tưởng, luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực sẽ mang việc niệm chú trì tụng thêm ý nghĩa hơn. Dưới đây là những câu niệm Phật linh ứng được Đồ Đồng Dung Quang Hà sưu tầm từ phía những vị sư Thầy hy vọng sở hữu thể đưa gia chủ tiêu trừ tai nạn, chuyển nghiệp hưởng thọ phước báo.

>> Xem ngay: Bộ sưu tập 276+ mẫu tượng Phật bằng đồng cực đẹp phù hợp với mọi gia đình

Những câu niệm Phật linh ứng
Những nghịch cảnh, tai nạn, khổ đau mà chúng ta đang phải trải qua đều là do luật nhân quả mà thành. Cách để chuyển biến, tiêu trừ những chấp niệm thời gian nhanh nhất chính là tình thật niệm Phật. Niệm Phật cực kỳ đơn giản, ko phân biệt già trẻ gái trai, ko phân biệt sang hèn ai cũng mang thể niệm, niệm ở đâu cũng được, không phân biệt tịnh hay bất tịnh, giữ giới hay ko giữ giới,... Không phân biệt bạn quy y hay chưa, cứ niệm Phật sao cho thuận theo bản nguyện từ phía Phật kiên cố được vãng sanh. Trong kinh Phật từng nói chí tâm niệm Phật một câu, tiêu trừ được trọng tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử.

[IMG]


Chúng ta phải thực tâm niệm Phật vì "Chuyên nhất tất linh, phân chi tất tệ" nghĩa là chuyên nhất thì linh ứng, phân chia thì bế tắc. Khi tâm ta chuyên nhất, tự nhiên sẽ được cảm ứng đạo giao. Sự cảm ứng đạo giao vốn không thể nào nghĩ bàn phải tự mình phải dụng công mới được, người khác không thể nào làm thay mình.

Dưới đây là những câu niệm Phật linh ứng với thực tình và sự tin tưởng: Đầu tiên gia chủ nên đọc 3 lần Thần chú tịnh tam nghiệp: Án Ta Phạ Bà Phạ. Thuật Đà Ta Phạ. Đạt Ma Ta Phạ. Bà Phạ Thuật Độ Hám

1. Nam Mô A Di Đà Phật: Câu niệm Phật này hiện thường được những Phật tử sử dụng để chào hỏi nhau, hàm chứa sự nhắc nhở hướng về sự giác ngộ, sống theo giáo lý Phật dạy.

2. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: Khi niệm câu này gia chủ buộc phải hiểu Đức Phật Thích Ca là bậc Thầy gốc từ chúng ta. Đức Phật là bậc giác ngộ thấu rõ chân lý từ vạn pháp, thị hiện trong hình tướng từ loài người, đi vào cõi Sa bà đề khai sáng ánh đạo vàng trong nhân gian.

[IMG]>> Xem thêm sự tích Phật Tổ Như Lai - Vị Phật đầu tiên trên trái đất

3. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật: Niệm câu này sở hữu thể đưa khiến cho tiêu tán hết đa số hận thù hờn ghét, đa số đau khổ phiền não, triệt trừ hết toàn bộ ma vương quỷ dữ trong tâm thuật con người.

4. Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật: Đọc thần chú này để cảm được uy thế từ Phật Dược Sư, nương nhờ vào Ngài mà họa tai tan biến, lòng chúng ta sáng lên, kinh Phật gọi là những vị tinh tú hiện trong lòng chúng ta khiến cho bầu trời đen tối từ phía tâm tan mất.

5. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát: Khi niệm câu này gia chủ sẽ không còn bất cứ sự khổ đau nào nữa. Vì trong kinh Phổ Môn Đức Phật Thích Ca sở hữu dạy rằng “Nếu mang vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Đại của đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì ngay thức thì Quán Thế Âm Bồ-tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.”

6. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát: Niệm câu này mang thể giúp khiến tiêu tán nghiệp chướng, siêu độ vong linh, được Ngài bảo vệ vạn sự bình an

[IMG]


>> Xem thêm sở nguyện tiêu tan giải nạn - Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

7. Án Lam: Tịnh Pháp - Niệm tưởng hoặc tụng chú này sẽ đưa ba nghiệp thảy được thanh tịnh, đa số tội chướng tận diệt tiêu trừ. Tâm an thì vạn vật an.

8. Án Xỉ Lâm Bộ Lâm: Thần chú mang gia chủ an lạc thoải mái, tùy cơ duyên mà linh ứng.

9. Úm Ma Ni Bát Di Hồng hay Án Ma Ni Bát Di Hồng: Om Mani Padme Hum là một câu tiếng Phạn, được xem là thần chú cầu Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara) và đây cũng được xem là thần chú quan yếu và lâu đời nhất từ Phật giáo Tây Tạng.

10. Úm Xỉ Lạc Hê Diêm: Từ mọi thần chú thì đây là thần chú cao thượng tùy ý thành tựu nhất, làm đại tôn thắng trong cả thế gian. Nếu sở hữu người cầu tiền tài cho họ được đại tự tại thì sẽ khiến cho hiền lành, đối với các loài hàm thức thì làm cho tâm tánh trở thành bi mẫn, sở hữu kẻ oán nghịch ấy thảy đều thuận theo.

[IMG]


11. Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Bà Ha Bộ Lâm: Một thần chú từ phía Phật chuẩn đề, mang xua đuổi âm hồn đeo bám ra khỏi. Trong kinh Phật dạy rằng “Nếu những người tại gia nam nữ thường xuyên tụng, thì nhà kẻ ấy không mang khổ não tai ương. Ra làm cho việc gì đều được vạn sự hanh thông, nói ra lời gì được được tín thọ.”

12. Khư Chi Khư Trụ Khư Tỳ Chi Giam Thọ, Giam Thọ Đa Chi Bà Chi Tà Bà Ha: Đây là chú trừ bùa ngải thư ếm. Nếu gia chủ bị thư ếm, bùa ngải, bị ếm cho phá sản, cho tan cửa nát nhà, cho bệnh tật ngớ ngẩn,... bị ếm trù rủa bằng bất cứ tà thuật nào, bất cứ nơi nào lúc tụng chú này toàn bộ đều bị tiêu diệt.

Với mỗi câu trên niệm từ phía 3 lần trở lên, càng phổ biến càng tốt, liên tục hàng ngày kết hợp với việc ăn chay sẽ vô cùng linh ứng. (Nếu với thể ăn chay chí ít mỗi tháng 2 lần vào ngày mùng một và 15 âm lịch)

>> Xem thêm Ý nghĩa cúng dường tượng Phật - Tích lũy phước đức ngàn đời

Cách niệm Phật tại gia
Người niệm Phật đa dạng mà người được vãng sanh lại ít một phần là do phương pháp niệm Phật thiên về tự lực, tạp hạnh, tạp tu. Tổ Thiện Đạo hóa thân của đức Phật A Di Đà mang dạy rằng: “Nếu bỏ tạp hạnh, mà chuyên một câu 6 chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật, nương nhờ hoàn toàn vào tha lực từ phía Đức Phật A Di Đà, thì vạn người tu, vạn người được vãng sanh”.

Sớm khi mới dậy và tối trước khi ngủ, tối thiểu bắt buộc niệm Phật từ 15 phút. Cái tâm lặng tĩnh của buổi sáng sớm, buổi tối muộn từng câu từng câu mà niệm Phật mang nghiệp chướng nhanh tiêu trừ, phước đức nhanh chóng tăng trưởng. Nhất là trong từng câu Phật hiệu không xen tạp niệm, trong lòng sẽ cảm thấy an tường tịch tĩnh. Dù nhà gia chủ có bàn thờ Phật hay ko cũng không ảnh hưởng gì tới việc niệm Phật của gia chủ. Bởi bất cứ thời điểm nào, tại đâu, đi đứng, nằm ngồi… đều niệm Phật được. Lại bắt buộc thường nhớ niệm Phật để sở hữu pháp hỷ, tất cả việc ổn định và thuận lợi.

[IMG]


>> Xem thêm "Những lưu ý bạn hay mắc phải" trong cách thỉnh Phật về thờ

Bí quyết để niệm Phật được linh ứng đó là đừng vội vàng, đừng mong cầu nhất tâm. Đừng cầu thần thông quảng đại hay phát hiện các cảnh giới. Cứ an nhiên mà niệm Phật, hầu hết trang bị sẽ ko mong cầu mà tự được. Niệm Phật quan yếu nhất chính là nơi chí tâm chứ ko phải nơi số lượng đa dạng hay ít. Bởi mục tiêu trọng yếu của con người chúng ta khi niệm Phật là vãng sanh chứ không vì điều gì khác. Xin ghi lòng tạc dạ điều này! Nguyện cho toàn bộ những ai có duyên gặp được những câu niệm Phật linh ứng này, đều chuyên một tâm trì niệm, với sự tin tưởng luôn giữ được sự an im tích cực vững chắc sẽ được vãng sanh. Nếu gia chủ mang nhu cầu thỉnh tượng Phật về thờ tại gia với thể truy cập website: dongmynghe.com.vn hoặc gọi ngay tới hotline: 0967.23.7777 để được những chuyên viên tư vấn và báo giá trị chi tiết nhất. Xin chào và hứa hẹn gặp lại trong những chủ đề thú vị tiếp theo!

Có thể gia chủ cũng quan tâm:

>> Tổng hợp những mẫu tượng Phật đẹp chất lượng được ưa chuộng nhất hiện nay
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
R Tư vấn Tổng hợp những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc dành cho lái mới Nội Thất - Xây Dựng 0
JraiFarm Tổng hợp những món ăn vặt ngày tết mà bạn không thể bỏ qua Ẩm thực 0
ducdongqh Tổng hợp những bức tranh hợp mệnh thổ mà gia chủ nên biết Các dịch vụ khác 0
tranjessica Tổng hợp những nhà cái lừa đảo mà người chơi cần tránh xa Các dịch vụ khác 0
C Tổng hợp những điều cần biết về mô hình Ponzi lừa đảo đa cấp Tuyển sinh- Học Hành 0
leathermen Tổng hợp những mẫu áo khóa ngoài da trẻ em giúp bé bộc lộ đậm chất ngầu và cá tính Thời trang Nữ 0
leathermen Tổng hợp những ý tưởng sáng tạo phối đồ cùng áo khoác bên ngoài da Biker ấn tượng Thời trang Nam 0
trunghuu0123 Tư vấn Tổng hợp những sách hay giáo dục trẻ hữu ích cho mẹ Các dịch vụ khác 0
seoviet2020 Tư vấn Tổng hợp những lỗi máy tính hư Ram Dịch Vụ sửa chữa - bảo trì KTS 0
S Tổng hợp những mẫu rèm cửa phòng khách màu xám Nội Thất - Xây Dựng 0
Phương Mai _0211 Tư vấn Vitamin Nhật Cho Bé - Top những vitamin tổng hợp cho bé của Nhật Mẹ và Bé 0
trunghuu0123 Tư vấn Tổng hợp những lời chúc valentine hay nhất cả Tiếng Anh, tiếng Việt Các dịch vụ khác 0
trunghuu0123 Tư vấn Tổng hợp những game online dành cho máy yếu hay 2021 Các dịch vụ khác 0
SmartOSC Zoho Tổng hợp những khó khăn trong quản lý công việc nhân sự của doanh nghiệp Các dịch vụ khác 0
tobet88 Tổng hợp những cặp lô có tần suất về cùng nhau, đánh lô hiệu quả Các dịch vụ khác 0