Top Olympia tri ân khách hàng giảm 40% các khóa học

k.hong1011

Thành viên mới
20/6/21
43
0
6
VND
Còn gần 4 ngày nữa là hết chương trình:
- TRI ÂN KHÁCH HÀNG THƯỜNG NIÊN ưu đãi 40% mức đầu tư cho não bộ.
Ngay sau đó từ 24h tối 30 tết ( Năm nay là 29 tết) cho đến mồng 10 tết hàng năm Top Olympia triển khai chương trình:
- KHAI BÚT ĐẦU NĂM HÁI LỘC TRI THỨC ưu đãi phần trăm theo số năm của chúng ta và nay là năm 2022 tức là 22%, năm sau 2023 là 23%, tiếp 2024 là 24 %….. cứ thế đến 100%!
P/s/ Chương trình này sẽ triển khai cho đến khi 100 % thì sẽ hết hạn bảo hành của nhà tổ chức và xin giao lại cho xã hội khi đấy chắc là út ít của mình quá!
272751226_659954602026328_1432061072284670510_n.jpg