tour du lịch lễ hội cuối năm

Mai Quốc Tân

Thành viên mới
3/1/18
2
0
1
Phạm Hoa
sdt 0988220229

HN13: HẠ LONG - NGỦ TÀU 3* + HOTEL 3*- 4*
Option 1: Tàu Golden bay3* + Hotel 3* H.Long / T.Châu 3.960.000
Option 2: Tàu Golden bay 3* + Hotel 4* H.Long / T.Châu 4.290.000

HN14: HẠ LONG - CÁT BÀ - LAN HẠ - ĐẢO KHỈ
Option 1: Golden Bay 3* + Hotel 2* Cát Bà 3.960.000
Option 2: Golden Bay 3* + Hotel 3* Cát Bà 4.290.00
Option 3: Golden Bay 3** + Catba Beach 3* (Sea View A) 4.950.000
Option 4: Golden Bay 3* * + Catba Resort 4* (Pool View)


HN15: MỘC CHÂU 2 NGÀY 1 ĐÊM
Option 1: ngủ bản 1.050.000
Option 2: Ngủ khách sạn 2sao
2.590.000
HN16: HÀ GIANG 3 NGÀY 2 ĐÊM

Option 3Ngủ khách snaj 3 sao
Option 4:
Ngủ khách sạn 4 sao
2.590.000
HN16: HÀ GIANG 3 NGÀY 2 ĐÊM

Option 1: ngủ bản
Option 2: Ngủ khách sạn 2sao
Option 3Ngủ khách snaj 3 sao
Option 4:
Ngủ khách sạn 4 sao

2.250.000
HN17: BA BỂ- THÁC BẢN GIỐC 3 NGÀY 2 ĐÊM
Option 1: ngủ bản
Option 2: Ngủ khách sạn 2sao
Option 3Ngủ khách snaj 3 sao
Option 4:
Ngủ khách sạn 4 sao

2.590.000