tour lễ hội 2 ngày 1 đêm

Mai Quốc Tân

Thành viên mới
3/1/18
2
0
1
HN08: HẠ LONG - NGỦ TÀU GOLDEN BAY 3*
Option 1: Ngủ tàu Golden bay/ Moonlight( đồ uống trong phòng)

Option 2: Gonden sun, Seasun ( đồ uống trong phòng )


2.350.000

2.950.000
HN09: HẠ LONG - NGỦ KHÁCH SẠN 3*- 4*
Option 1: Hotel 3* Hạ Long / Tuần Châu
Option 2: Hotel 4* Hạ Long / Tuần Châu


1.790.000
2.490.000
HN10: HẠ LONG - TUẦN CHÂU - YÊN TỬ
Option 1: Hotel 3* Hạ Long / Tuần Châu
Option 2: Hotel 4* Hạ Long / Tuần Châu


2.190.000
2.790.000
HN11: HOA LƯ - TAM CỐC - CÚC PHƯƠNG
Option 1: Hotel 2* Đức Tuấn ( hoặc tương đương )
Option 2: Hotel 3* Yến Nhi ( hoặc tương đương )


2.180.000
2.380.000
HN12: HOA LƯ - T.CỐC - B.ĐÍNH - TRÀNG AN
Option 1: Hotel 2* Đức Tuấn ( hoặc tương đương )

2.250.000
Option 2: Hotel 3* Yến Nhi ( hoặc tương đương )
2.450.000