Tư vấn Trình Tự, Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp Mà Bạn Nên Biết

haiutc245

Thành viên mới
6/7/17
172
0
16
chuyenvongbi.com
VND
Một số doanh nghiệp khi gặp hoàn cảnh khó khăn, không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp đã đi đến quyết định là giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ được trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp như thế nào?
Công ty Luật Hoàng Phi xin tư vấn các bước để doanh nghiệp thực hiện việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp phải thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp gồm những nội dung sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp bị giải thể;
- Lý do giải thể doanh nghiệp;
- Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng và thanh toán những khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán các khoản nợ, thanh lý các hợp đồng không được vượt quá 06 tháng.
- Phương án xử lý nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị giải thể.

Bước 2: Chủ thể có thẩm quyền trong doanh nghiệp trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh;
- Đăng quyết định giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
H Hướng dẫn Trình tự thủ tục Thành lập Công ty Cổ phần Các dịch vụ khác 0
H Đăng ký tạm ngưng kinh doanh như thế nào? Trình tự và thủ tục? Các dịch vụ khác 0
H Trình tự thủ tục thay đổi tên công ty Các dịch vụ khác 0
H Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần Các dịch vụ khác 0
huyenni Tư vấn Trình tự thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND xã, phường Các dịch vụ khác 0
E Tư vấn Trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà Căn hộ chung cư 0
L Tư vấn Điều kiện - Trình tự thủ tục tách thửa đất theo quy định mới nhất Bất động sản khác 0
M Trình tự thủ tục quyết toán thuế TNDN Các dịch vụ khác 0
M Phạm vi, nguyên tắc, chủ thể, trình tự, thủ tục ký kết thỏa ước lao động tập thể: Các dịch vụ khác 0
Nezuko Tư vấn Trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh công ty Các dịch vụ khác 0
W Trình tự, thủ tục cấp visa điện tử Việt Nam Các dịch vụ khác 0
M Trình tự thủ tục đăng ký nuôi con nuôi Các dịch vụ khác 0
trankhoaplus Tư vấn Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất Bất động sản khác 1
dhlaw Quy định mới nhất về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai Các dịch vụ khác 0
H Tư vấn Trình tự thủ tục ly hôn với người nước ngoài như thế nào? Các dịch vụ khác 0