Cần bán Triton lên full đồ chơi “chất như nước cất”