Tủ trưng bày kính cong-tủ trưng bày bánh ngọt-tủ trưng bày đứng-trưng bày gatô

Nguyen Van Tinh

Thành viên mới
29/7/13
16
0
6
Tủ trưng bày kính cong-Tủ trưng bày bánh ngọt-Tủ trưng bày đứng-trưng bày gatôBán Tủ trưng bày đứng bánh ngọt bánh gato cao cấpWJH12 (1.2m)


Công suất : 480w

Nhiệt độ : 3~6°C

Trọng lượng : 190kg

KT : 120x70x185(cm)


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BF

ĐỊA CHỈ :SỐ 525 MINH KHAI -HAI BÀ TRƯNG -HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI:04.3998.5002-FAX:04.3632.0190

Website: www.bigfeet.com.vn Hoặc www.thietbinhahangbacviet.com

Email:bigfeet@vnn.vn

HOTLINE: 0977545888 Chính Hữu -0902.586.111 - Gặp Thủy


Tủ trưng bày bánh ngọt bánh gato cao cấp WJH15 (1.5m)Công suất : 480w

Nhiệt độ : 3~6Cổ

Trọng lượng : 240kg

KT : 150x70x185(cm)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BF

ĐỊA CHỈ :SỐ 525 MINH KHAI -HAI BÀ TRƯNG -HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI:04.3998.5002-FAX:04.3632.0190

Website: www.bigfeet.com.vn Hoặc www.thietbinhahangbacviet.com

Email:bigfeet@vnn.vn

HOTLINE: 0977545888 Chính Hữu -0902.586.111 - Gặp Thủy

Tủ trưng bày bánh ngọt bánh gato cao cấpG520FC


Công suất : 1200w

Dung tích : 520 Lýt

Nhiệt độ : 5~10C

Trọng lượng : 390kg

KT : 180x73x120(cm)


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BF

ĐỊA CHỈ :SỐ 525 MINH KHAI -HAI BÀ TRƯNG -HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI:04.3998.5002-FAX:04.3632.0190

Website: www.bigfeet.com.vn Hoặc www.thietbinhahangbacviet.com

Email:bigfeet@vnn.vn

HOTLINE: 0977545888 Chính Hữu -0902.586.111 - Gặp ThủyTủ trưng bày bánh ngọt bánh gato cao cấp

G420FC


Công suất : 1000w

Dung tích : 420 LÝt

Nhiệt độ : 5~10°C

Trọng lượng : 315kg

KT : 150x73x120(cm)


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BF

ĐỊA CHỈ :SỐ 525 MINH KHAI -HAI BÀ TRƯNG -HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI:04.3998.5002-FAX:04.3632.0190

Website: www.bigfeet.com.vn Hoặc www.thietbinhahangbacviet.com

Email:bigfeet@vnn.vn

HOTLINE: 0977545888 Chính Hữu -0902.586.111 - Gặp Thủy
Tủ trưng bày báng gato bánh ngọt cao cấp

G320FC


Công suất : 850w

Dung tích : 320 LÝt

Nhiệt độ : 5~10°C

Trọng lượng : 250kg

KT : 120x73x120(cm)


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BF

ĐỊA CHỈ :SỐ 525 MINH KHAI -HAI BÀ TRƯNG -HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI:04.3998.5002-FAX:04.3632.0190

Website: www.bigfeet.com.vn Hoặc www.thietbinhahangbacviet.com

Email:bigfeet@vnn.vn

HOTLINE: 0977545888 Chính Hữu -0902.586.111 - Gặp Thủy


Tủ trưng bày bánh ngọt bánh gato cao cấp

WL-20


Công suất : 560w

Chất làm lạnh : R22

Nhiệt độ : 5~10°C

Trọng lượng : 300kg

KT : 200x73x125(cm)
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BF

ĐỊA CHỈ :SỐ 525 MINH KHAI -HAI BÀ TRƯNG -HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI:04.3998.5002-FAX:04.3632.0190

Website: www.bigfeet.com.vn Hoặc www.thietbinhahangbacviet.com

Email:bigfeet@vnn.vn

HOTLINE: 0977545888 Chính Hữu -0902.586.111 - Gặp Thủy
Tủ trưng bày bánh ngọt bánh gato cao cấp

WL-18

Công suất : 560w

Chất làm lạnh : R22

Nhiệt độ : 5~10°C

Trọng lượng : 240kg

KT : 180x73x125(cm)CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BF

ĐỊA CHỈ :SỐ 525 MINH KHAI -HAI BÀ TRƯNG -HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI:04.3998.5002-FAX:04.3632.0190

Website: www.bigfeet.com.vn Hoặc www.thietbinhahangbacviet.com

Email:bigfeet@vnn.vn

HOTLINE: 0977545888 Chính Hữu -0902.586.111 - Gặp Thủy

Tủ trưng bày bánh ngọt bánh gato cao cấp

WL-15


Công suất : 480w

Chất làm lạnh : R22

Nhiệt độ : 5~10°C

Trọng lượng: 190kg

KT : 150x73x125(cm)CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BF

ĐỊA CHỈ :SỐ 525 MINH KHAI -HAI BÀ TRƯNG -HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI:04.3998.5002-FAX:04.3632.0190

Website: www.bigfeet.com.vn Hoặc www.thietbinhahangbacviet.com

Email:bigfeet@vnn.vn

HOTLINE: 0977545888 Chính Hữu -0902.586.111 - Gặp Thủy
Tủ trưng bày bánh ngọt bánh gato cao cấp

WL-12


Công suất : 420w

Nhiệt độ : 5~10°C

Trọng lượng : 150kg

KT : 120x73x125(cm)CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BF

ĐỊA CHỈ :SỐ 525 MINH KHAI -HAI BÀ TRƯNG -HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI:04.3998.5002-FAX:04.3632.0190

Website: www.bigfeet.com.vn Hoặc www.thietbinhahangbacviet.com

Email:bigfeet@vnn.vn

HOTLINE: 0977545888 Chính Hữu -0902.586.111 - Gặp ThủyTủ trưng bày bánh ngọt bánh gato cao cấp 4 cánh

WLQ-18


Công suất : 620w

Chất làm lạnh : R22

Nhiệt độ : 3~8°C

KT : 180x7x152(cm)


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BF

ĐỊA CHỈ :SỐ 525 MINH KHAI -HAI BÀ TRƯNG -HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI:04.3998.5002-FAX:04.3632.0190

Website: www.bigfeet.com.vn Hoặc www.thietbinhahangbacviet.com

Email:bigfeet@vnn.vn

HOTLINE: 0977545888 Chính Hữu -0902.586.111 - Gặp Thủy
Tủ trưng bày bánh ngọt bánh gato cao cấp 4 cánh WLQ-15

Công suất : 560w

Chất làm lạnh : R22

Nhiệt độ : 3~8°C

KT : 150x7x152(cm)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BF

ĐỊA CHỈ :SỐ 525 MINH KHAI -HAI BÀ TRƯNG -HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI:04.3998.5002-FAX:04.3632.0190

Website: www.bigfeet.com.vn Hoặc www.thietbinhahangbacviet.com

Email:bigfeet@vnn.vn

HOTLINE: 0977545888 Chính Hữu -0902.586.111 - Gặp Thủy

Tủ trưng bày bánh ngọt bánh gato cao cấp4 cánh WLQ-12


Công suất : 480w

Chất làm lạnh : R22

Nhiệt độ : 3~8°C

KT : 120x7x152(cm)CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BF

ĐỊA CHỈ :SỐ 525 MINH KHAI -HAI BÀ TRƯNG -HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI:04.3998.5002-FAX:04.3632.0190

Website: www.bigfeet.com.vn Hoặc www.thietbinhahangbacviet.com

Email:bigfeet@vnn.vn

HOTLINE: 0977545888 Chính Hữu -0902.586.111 - Gặp ThủyTủ trưng bầy bánh gato, Bántủ trưng bầy bánhngọt, bánhgato, chocolet, Tủ,trưng,bày,bánh,gato,Tủ trưng bày thực phẩm, Tủ trưng bày bánh gato dạng nằm, Cần bántủ trưng bầy banh ga tôsinh nhật 093.22.00.111, Tủ siêu thị,tủ trưng bầy bánh gato, tủ đảo, Tủ trưng bày bánh gatokính cong,Tủ trưng bày bánh gato kính đứng, Tủ trưng bày kính cong , Tủ trưng bày bánh, Tủ trưng bày bánhkem