tuyển thợ tuyển phụ cơ khí thanh toán lương trước tết

Chị Hà

Thành viên mới
5/11/20
72
0
6
VND
Tuyển nam lao động phổ thông bao ăn ở

Công việc lắp đặt, đấu nối, đánh bóng, làm về điện nhẹ trong nhà, chưa biết được đào tạo

Thời gian: 8h/ ngày, tăng ca nhân gấp đôi tiền lương

Lương từ 8- 10 triệu, trả lương theo ngày hoặc theo tháng

Yêu cầu ăn ở mới tuyển dụng

có chứng minh thư gốc đi làm ngay

Địa điểm làm việc Hà Nội

Liên hệ chị Hà: 0344147608

không ba bốn bốn, một bẩy bẩy, sáu không tám)