Tuyển tình nguyện viên Quan Hệ Công Chúng, Hỗ Trợ Tổng Hợp, Biên Tập Viên, Tuyển Dụng, Mời Tài Trợ, Hỗ Trợ Học Sinh, Giáo Viên Tiếng Anh, Editor Video

thithu

Thành viên mới
16/9/23
3
0
1
VND
TÌNH NGUYỆN VIÊN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
- Xây dựng cộng đồng trong nước và quốc tế tham gia LAC Home School
- Xây dựng các chương trình giao lưu trao đổi giữa học sinh, phụ huynh
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Chấp nhận Sinh viên các năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng
- Là người nhiệt tình, có mong muốn đóng góp cho xã hội. Mong muốn giúp đỡ những học sinh học home school có hoàn cảnh khó khăn
- Là người mong muốn tham gia các hoạt động tập thể, trau dồi kỹ năng sống, tâm hồn của bản thân, mở rộng mối các mối quan hệ xã hội
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về email hrlachomeschool@gmail.com - Tiêu đề email ứng tuyển ghi rõ: Vị trí ứng tuyển - Họ Tên - Điện thoại liên hệ

TÌNH NGUYỆN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG XÃ HỘI
- Quản trị hệ thống mạng xã hội với 3 triệu thành viên của công ty
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Chấp nhận Sinh viên các năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng
- Là người nhiệt tình, có mong muốn đóng góp cho xã hội. Mong muốn giúp đỡ những học sinh học home school có hoàn cảnh khó khăn
- Là người mong muốn tham gia các hoạt động tập thể, trau dồi kỹ năng sống, tâm hồn của bản thân, mở rộng mối các mối quan hệ xã hội
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về email hrlachomeschool@gmail.com - Tiêu đề email ứng tuyển ghi rõ: Vị trí ứng tuyển - Họ Tên - Điện thoại liên hệ

TÌNH NGUYỆN VIÊN HỖ TRỢ TỔNG HỢP
- Hỗ trợ công việc cho các tình nguyện viên khác, ở các bộ phận khác nhau: marketing, tài trợ, nhân sự,...
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Chấp nhận Sinh viên các năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng
- Là người nhiệt tình, có mong muốn đóng góp cho xã hội. Mong muốn giúp đỡ những học sinh học home school có hoàn cảnh khó khăn
- Là người mong muốn tham gia các hoạt động tập thể, trau dồi kỹ năng sống, tâm hồn của bản thân, mở rộng mối các mối quan hệ xã hội
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về email hrlachomeschool@gmail.com - Tiêu đề email ứng tuyển ghi rõ: Vị trí ứng tuyển - Họ Tên - Điện thoại liên hệ

TÌNH NGUYỆN VIÊN BIÊN TẬP VIÊN
- Biên tập sách bằng tiếng anh theo giáo trình có sẵn
- Biên tập bài giảng và xây dựng các clip giảng dạy tiếng anh trực tuyến
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Chấp nhận Sinh viên các năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng
- Là người nhiệt tình, có mong muốn đóng góp cho xã hội. Mong muốn giúp đỡ những học sinh học home school có hoàn cảnh khó khăn
- Là người mong muốn tham gia các hoạt động tập thể, trau dồi kỹ năng sống, tâm hồn của bản thân, mở rộng mối các mối quan hệ xã hội
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về email hrlachomeschool@gmail.com - Tiêu đề email ứng tuyển ghi rõ: Vị trí ứng tuyển - Họ Tên - Điện thoại liên hệ

TÌNH NGUYỆN VIÊN TUYỂN DỤNG
- Tuyển dụng tình nguyện viên theo kế hoạch đưa ra
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Chấp nhận Sinh viên các năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng
- Là người nhiệt tình, có mong muốn đóng góp cho xã hội. Mong muốn giúp đỡ những học sinh học home school có hoàn cảnh khó khăn
- Là người mong muốn tham gia các hoạt động tập thể, trau dồi kỹ năng sống, tâm hồn của bản thân, mở rộng mối các mối quan hệ xã hội
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về email hrlachomeschool@gmail.com - Tiêu đề email ứng tuyển ghi rõ: Vị trí ứng tuyển - Họ Tên - Điện thoại liên hệ

TÌNH NGUYỆN VIÊN MỜI TÀI TRỢ
- Mời tài chợ cho các học sinh nghèo, học sinh vùng cao học home school
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Chấp nhận Sinh viên các năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng
- Là người nhiệt tình, có mong muốn đóng góp cho xã hội. Mong muốn giúp đỡ những học sinh học home school có hoàn cảnh khó khăn
- Là người mong muốn tham gia các hoạt động tập thể, trau dồi kỹ năng sống, tâm hồn của bản thân, mở rộng mối các mối quan hệ xã hội
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về email hrlachomeschool@gmail.com - Tiêu đề email ứng tuyển ghi rõ: Vị trí ứng tuyển - Họ Tên - Điện thoại liên hệ

TÌNH NGUYỆN VIÊN HỖ TRỢ HỌC SINH
- Hỗ trợ học sinh học home school giải đáp thắc mắc, thủ tục, kiến thức trong quá trình học tập
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Chấp nhận Sinh viên các năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng
- Là người nhiệt tình, có mong muốn đóng góp cho xã hội. Mong muốn giúp đỡ những học sinh học home school có hoàn cảnh khó khăn
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về email hrlachomeschool@gmail.com - Tiêu đề email ứng tuyển ghi rõ: Vị trí ứng tuyển - Họ Tên - Điện thoại liên hệ

TÌNH NGUYỆN VIÊN TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH
- Xây dựng và trực tiếp dạy các bài dạy tiếng anh học home school trực tuyến theo giáo trình quốc tế có sẵn
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Chấp nhận Sinh viên các năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng
- Là người nhiệt tình, có mong muốn đóng góp cho xã hội. Mong muốn giúp đỡ những học sinh học home school có hoàn cảnh khó khăn
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về email hrlachomeschool@gmail.com - Tiêu đề email ứng tuyển ghi rõ: Vị trí ứng tuyển - Họ Tên - Điện thoại liên hệ

TÌNH NGUYỆN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
- Thiết kế các ấn phẩm, banner pr, quảng cáo cho các bộ phận giáo dục và truyền thông
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Chấp nhận Sinh viên các năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng
- Là người nhiệt tình, có mong muốn đóng góp cho xã hội. Mong muốn giúp đỡ những học sinh học home school có hoàn cảnh khó khăn
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về email hrlachomeschool@gmail.com - Tiêu đề email ứng tuyển ghi rõ: Vị trí ứng tuyển - Họ Tên - Điện thoại liên hệ

TÌNH NGUYỆN VIÊN QUAY PHIM VÀ CHỤP ẢNH
- Quay và xử lý các bài học học home school, giảng dạy, các sự kiện
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Chấp nhận Sinh viên các năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng
- Là người nhiệt tình, có mong muốn đóng góp cho xã hội. Mong muốn giúp đỡ những học sinh học home school có hoàn cảnh khó khăn
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về email hrlachomeschool@gmail.com - Tiêu đề email ứng tuyển ghi rõ: Vị trí ứng tuyển - Họ Tên - Điện thoại liên hệ

TÌNH NGUYỆN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN
- Tổ chức các sự kiện cắm trại, hoạt động cuối tuần, hội thảo
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Chấp nhận Sinh viên các năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng
- Là người nhiệt tình, có mong muốn đóng góp cho xã hội. Mong muốn giúp đỡ những học sinh học home school có hoàn cảnh khó khăn
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về email hrlachomeschool@gmail.com - Tiêu đề email ứng tuyển ghi rõ: Vị trí ứng tuyển - Họ Tên - Điện thoại liên hệ

TÌNH NGUYỆN VIÊN EDITOR VIDEO
- Xử lý hậu kỳ clip truyền thông, bài giảng
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Chấp nhận Sinh viên các năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng
- Là người nhiệt tình, có mong muốn đóng góp cho xã hội. Mong muốn giúp đỡ những học sinh học home school có hoàn cảnh khó khăn
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về email hrlachomeschool@gmail.com - Tiêu đề email ứng tuyển ghi rõ: Vị trí ứng tuyển - Họ Tên - Điện thoại liên hệ

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
- Được đào tạo bài bản các kĩ năng
- Được tham gia các buổi training để nâng cao trình độ học home school
- Được chứng chỉ tình nguyện viên tham gia hoạt động xã hội cho việc du học, thành tích,...
- Được tham gia các buổi sinh hoạt, sự kiện chung, nâng cao khả năng giao tiếp tiếng anh
- Tình nguyện viên đóng góp cho xã hội nên không có lương
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
hoangpr Tư vấn Tuyển tập những món quà tặng em gái giúp gắn chặt tình thân Nội Thất - Xây Dựng 0
hanh.nhatviet Tuyển sinh khóa KNS Phòng tránh xâm hại tình dục dành cho trẻ 5-10 tuổi Tuyển sinh- Học Hành 0
V Tư vấn Tình hình tuyển việc làm công nghệ thông tin 2018 Các dịch vụ khác 0
T Tư vấn Tuyển Chọn: Những Câu Nói Hay Trong Ngôn Tình Trung Quốc Đốn Tim Bạn Ngôn Tình Trung Quốc Hiện Nay L Sách - Truyện 0
N Cần mua Tuyển tập những truyện cười tình yêu hay nhất Nhạc Cụ - Dịch Vụ Giải Trí 0
Lysnzie Nóng hổi: Cách xét tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân 2024 Tuyển sinh- Học Hành 0
Lysnzie Tuyển sinh hệ đào tạo từ xa – Đại học Kinh tế Quốc dân Tuyển sinh- Học Hành 0
V Tuyển dụng trưởng phòng Daily Tour Inbound Việc tìm người 0
V Tuyển dụng kế toán tổng hợp Việc tìm người 0
DOFA_SMART Tuyển đại lý phân phối thiết bị thông minh DOFA SMART tại Bắc Ninh Việc tìm người 0
nttvy27 Đội tuyển Nhật Bản cảnh báo các đối thủ lớn ở Asian Cup Các dịch vụ khác 0
C Tuyển cộng tác viên cùng Việt Mỹ bán vé đi Singapore hãng hàng không Scoot Air Du Lịch 0
C Tuyển cộng tác viên cùng Việt Mỹ bán vé đi Singapore hãng hàng không Scoot Air Du Lịch 0
nguyencet Tuyển nhân viên văn phòng tại Gò Vấp Việc tìm người 0
nguyencet Tuyển giáo viên IELTS tại quận Gò Vấp Việc tìm người 0