tony

Thành viên mới
21/8/19
59
0
6Vận tải hàng không là hình thức vận chuyển hàng hóa bằng máy bay.
Vận tải hàng không thường phân loại theo hàng và tải trọng.
Công ty TNHH DV Hà Thiên cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho việc tổ chức vận tải hàng không quốc tế từ Việt Nam sang Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan.
Các dịch vụ vận tải của chúng tôi đối với vận tải hàng không từ Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) bao gồm:
  • Lấy hàng từ kho của bạn đến sân bay;
  • Đăng ký những chứng từ vận tải xuất khẩu cần thiết để vận tải hàng hóa quốc tế;
  • Làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu;
  • Lưu kho hàng hóa tại sân bay;
  • Dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không;
Thuế quan (chi phí) vận tải hàng không (giao hàng) của hàng hóa (xuất khẩu từ Việt Nam) ngày nay phụ thuộc vào trọng lượng hàng hóa, kích thước và loại hàng nguy hiểm. Chi phí vận chuyển bằng máy bay bao gồm: phí phát hàng vận đơn, phí an ninh, phụ phí nhiên liệu, vận tải hàng không… Biểu phí hàng không không bao gồm chi phí bốc hàng và giao hàng đến sân bay, chi phí vận chuyển hàng hóa từ sân bay đến kho của người nhận hàng, chi phí lưu kho, và hoàn thành các thủ tục hải quan tại sân bay.
Để biết thông tin chi tiết về vận chuyển hàng hóa bằng máy bay từ Việt Nam sang Nga, để làm rõ chi phí vận chuyển bằng đường hàng không và các điều khoản giao hàng trong quá trình vận chuyển bằng đường hàng không, bạn chỉ cần gọi điện thoại để liên hệ, liên hệ qua email hoặc yêu cầu trực tuyến trên trang web của chúng tôi: 0938 696 121