Vietravel lỗ quý I gần bằng lợi nhuận cả năm 2019

  • Thread starter Tin mới nhất - VnExpress RSS
T

Tin mới nhất - VnExpress RSS

Guest
Vietravel - công ty lữ hành với tổng tài sản hơn 1.900 tỷ đồng chịu lỗ hơn 41 tỷ quý I, gần bằng lợi nhuận làm ra cả năm 2019.

Xem toàn bộ nội dung...