Viettel IDC tiên phong giải quyết các vấn đề của xã hội thời đại số

  • Thread starter Tuổi trẻ
T

Tuổi trẻ

Guest
Trong hơn một thập kỷ từ khi thành lập đến nay, đây là một trong những đơn vị 'chiếm' nhiều thành tựu 'đầu tiên' và lớn bậc nhất trên thị trường trung tâm dữ liệu và dịch vụ đám mây (cloud).

Xem toàn bộ nội dung...