Vương quốc gạch gốm hơn 100 năm tuổi sẽ được giữ lại phát triển du lịch

  • Thread starter Tuổi trẻ
T

Tuổi trẻ

Guest
TTO - Vĩnh Long mời gọi đầu tư xã hội hóa gần 3.500 tỉ đồng phát triển du lịch tại 'vương quốc gạch gốm' có tuổi đời hơn 100 năm ở huyện Mang Thít.

Xem toàn bộ nội dung...