Cần bán Xy lanh khí nén Norgren

caovietnha

Thành viên mới
21/8/19
63
0
6
VND
Phân phối các sản phẩm Norgren chính hãng tại Việt Nam

Công ty TNHH KT CN An Trọng Tín chuyên phân phối các thiết bị, sản phẩm Norgren chính hãng tại Việt Nam

Liên hệ để được hổ trợ:

Nhân 0938984234

Email: Nhan@antrongtin.com

Bộ lọc khí nén

Bộ điều chỉnh lọc (Filter Regulators)

Bộ lọc (Filters)

Bộ điều áp (Pressure Regulators)

Van giảm áp (Pressure Relief Valves)

Công tắc áp suất

Xi lanh khí nén và Actuators

Roundline Cylinders (Xi lanh tròn)

Compact Cylinders (Xi lanh nhỏ gọn)

Rotary Actuators (Thiết bị truyển động xoay)

Air Bellows (Ống thổi khí)

Shock Absorbers (Giảm chấn)

Van điện từ norgren

Các mẫu model Norgren mà chúng tôi phân phối:

Norgren R22-401-RNMA

Norgren F22-400-A2DA

Norgren R05-200-RNLA

Norgren R22-401-RNMA

Norgren F22-400-A2DA

Norgren R05-200-RNLA

Norgren R22-401-RNMA

Norgren B38-440-A1LA

Norgren V61B513A-A219J

Norgren V62C513A-A219J

Norgren V62C413A-A219J

Norgren V53D511A-A219J

Norgren V61B413A-A219J

Norgren V61B511A-A319J

Norgren RA/8080/M/450

Norgren QM/8080/25

Norgren SXP0573-180B

Norgren V206711A-B313R

Norgren V206711A-B313R

Norgren SXE9761-A60-00

Norgren V206C11A-B213R

Norgren SXE9761-A65-00

Norgren V206523A-B313R

Norgren SXE9861-A60-00

Norgren V206722A-B213R

Norgren SXE9861-A65-00

Norgren V206C11A-B313R

Norgren V206511A-B213R

Norgren V10626-A12L

Norgren V206722A-B313R

Norgren V10626-A13L

Norgren V206C22A-B213R

Norgren V10626-A14L

Norgren V206511A-B313R

Norgren V10626-A18L

Norgren V206811A-B213R

Norgren V10626-A19L

Norgren V206811A-B313R

Norgren SXP9561-180-00

Norgren V206822A-B213R

Norgren SXP0561-180-00

Norgren V206822A-B313R

Norgren SXP9661-180-00

Norgren V206517A-B213R

Norgren SXP9761-180-00

Norgren V206522A-B313R

Norgren SXP9861-180-00

Norgren V206B11A-B213R

Norgren SXE9573-Z71-81

Norgren V206517A-B313R

Norgren SXE9573-Z81-81

Norgren V206611A-B213R

Norgren SXE573-Z70-60

Norgren V206B11A-B313R

Norgren SXE9573-Z80-60

Norgren V206527A-B213R

Norgren SXE0573-Z50-81

Norgren V206611A-B313R

Norgren SXE0573-Z60-81

Norgren V206A22A-B213R

Norgren SXE9673-Z60-81

Norgren V206527A-B313R

Norgren SXE9773-Z60-81

Norgren V206622A-B213R

Norgren SXE9873-Z60-81

Norgren SXP0574-180-00

Norgren SXE9574-Z71-81

Norgren SXP9674-180-00

Norgren SXE9574-Z81-81

Norgren SXP9774-180-00

Norgren SXE9574-Z70-60

Norgren SXP9874-180-00

Norgren SXE9574-Z80-60

Norgren SXP9575-170-00

Norgren SXE0574-Z50-81

Norgren SXP0575-170-00

Norgren SXE0574-Z60-81

Norgren SXP9675-170-00

Norgren SXE9674-Z60-81

Norgren SXP9775-170-00

Norgren SXE9774-Z60-81

Norgren SXP9875-170-00

Norgren SXE9874-Z60-81

Norgren V415A33A-X0020

Norgren SXE9575-Z71-81

Norgren V415B33A-X0020

Norgren SXE9661-A65-00

Norgen 33D 0863212

Norgen SXE9573-Z81-81

Norgen SXE573-Z70-60

Norgen SXE9573-Z80-60

Norgen SXE0573-Z50-81

Norgen SXE0573-Z60-81

Norgen SXE9673-Z60-81

Norgen SXE9773-Z60-81

Norgen SXE9873-Z60-81

Norgen SXE9574-Z71-81

Norgen SXE9574-Z81-81

Norgen SXE9574-Z70-60

Norgen SXE9574-Z80-60

Norgen SXE0574-Z50-81

Norgen SXE0574-Z60-81

Norgen SXE9674-Z60-81

Norgen SXE9774-Z60-81

Norgen SXE9874-Z60-81

Norgen SXE9575-Z71-81

Norgen SXE9575-Z70-60

Norgen SXE0575-Z50-81

Norgen SXE9675-Z50-81

Norgen SXE9775-Z50-81

Norgen SXE9875-Z50-81

Norgen V10633-A22N

Norgen V10633-A23N

Norgen V10633-A24N

Norgen V10633-A26N

Norgen V10633-A28N

Norgen V10633-A29N

Norgen V10633-A33N

Norgen V10633-A88N

Norgen V10633-A89N

Norgen SXP9573-170-00

Norgen SXP9573-180-00

Norgen SXP0573-170-00

Norgen SXP0573-180-00

Norgen SXP9673-180-00

Norgen SXP9773-180-00

Norgen SXP9873-180-00

Norgen SXP9574-170-00

Norgen SXP9574-180-00

Norgen SXP0574-170-00

Norgen SXP0574-180-00

Norgen SXP9674-180-00

Norgen SXP9774-180-00

Norgen SXP9874-180-00

Norgen SXP9575-170-00

Norgen SXP0575-170-00

Norgen SXP9675-170-00

Norgen SXP9775-170-00

Norgen SXP9875-170-00

R07-200-RNLA

R73G-2GK-NMN

Norgren 11400-2G-PG103

R74G-6GK-NMN

R84G-6AT-RSN

R84G-6GT-RMN

R84G-6GT-RMG

R84G-6GT-RFN

R24-200-RNLG

R84G-3GT-RSG

R84G-3GK-RMN

R64G-NNK-NFN

Norgren 11-818-998

R73G-3GK-RFN

20AG-X4G-PH102

R84G-6GT-RFG

R84G-6AT-RFN

R84G-6AT-RFG

R84G-4GT-RMN

R84G-3AT-RMG

R84G-4GK-RFG

R84G-4AK-RFN

R24-401-RNXG

R05-200-RNLA

R72G-3GK-RCN

R74G-4AK-RMN

R84G-4GT-RMG

R84G-4GT-RFN

R84G-4GT-RFG

R84G-4AT-RFN

R84G-3AK-RMN

R84G-6AK-RFN

R84G-4GK-RFN

R74M-4GK-RMN

R07-205-RNMG

R24-801-RNXG

R73G-4GK-RFN

R84G-4AT-RFG

R84G-3GT-RMN

R84G-3GT-RMG

R84G-3GT-RFN

R84G-6GK-RMN

R84G-4GT-RSG

R84G-3GK-RFG

R72G-2GK-NFN

R74G-6GT-RSN

R07-200-NNKG

20AG-X4G-PD100

R84G-3GT-RFG

R84G-3AT-RFN

R84G-3AT-RFG

R84G-3AK-RFN

R84G-6AK-RMN

R84G-4AT-RMN

R84G-6GK-RFN

R73G-2GT-RSN

R68G-NNK-NLN

R68G-6GK-RLN

R64G-2GK-RMN

R64G-NNK-RMN

R07-100-RNKG

R74G-4GK-RMN

R27-200-RNL

R84G-6AT-RMN

R84G-3AT-RMN

20AG-8G-PH100

R64G-3GK-RMN

R72G-3GK-NMN

R73R-3GK-RMN

Norgren 11-808-960

Norgren 11400-2G-PE100

Norgren 11-818-110

R68G-NNK-RLN

R84G-6GT-RSN

R84G-3AT-RSN

R84G-3GK-RFN

R24-800-RNLG

R64G-NNT-NSN

R73G-2GK-RSN

R74G-3GK-RFN

Norgren 11-818-999

R18-C00-RNXG

Norgren 11-818-991

R64G-4GK-RMN

R84G-3GK-RMG

R84G-4GK-RMG

R84G-4AK-RMG

R18-C00-RNXG

Norgren 11-818-991

R64G-4GK-RMN

Norgren 11400-2G-PC100

R64G-6GK-RMN

R18-B00-RNXG

Norgren 11400-2G-PG100

R84G-6AK-RMG

R84G-4AT-RSG

R84G-3AK-RMG

R18-B00-RNXG

Norgren 11400-2G-PG100

Norgren 11-818-993

R16-200-R30G

Norgren 11-818-993

R16-200-R30G

Norgren 11-818-987

R68G-8GK-RLN

R84G-4AK-RMN

R84G-4GK-RMN

R84G-4AT-RMG

R68G-8GK-RLN

R27-200-RNFG

R18-C05-RNLG

R27-200-RNCG

Norgren 20AG-4G-PH100

R07-200-RNEG

R07-105-RNMG

R07-200-RNAG

R84G-4AT-RSN

R84G-4GT-RSN

R84G-4AK-RFG

R72G-2GK-RMN

R73G-3GK-RMN

Norgren 11-818-100

Norgren 11-808-980

R73G-2GK-RMN

R72M-3GK-RMN

R73G-4GK-RMN

R64G-NNK-RFN

R84G-3AK-RFG

R84G-3AT-RSG

R74G-6GK-RMN

R72G-3GK-RMN

Norgren 20AG-X4G-PH100

R07-100-RNEG

R72R-2GK-RMN

R24-400-RNLG

R74G-4GK-RFN

R64G-NNT-RSN

R84G-6AT-RSG

R84G-6AK-RFG

RA/802040/M/80

RA/802050/M/50

RA/802100/M/320

RA/802063/M/200

RA/802040/M/400

RA/802063/M/400

RA/802050/M/25

RA/802032/M/500

RA/802063/M/100

RA/802040/M/250

RA/802032/M/25

RA/802050/M/500

RA/801032/M/25

RA/803040/M/25

RA/801080/M/25

RA/801050/M/100

RA/802100/M/125

RA/802080/M/160

RA/802125/M/160

RA/802125/M/100

RA/802032/M/250

RA/802100/M/50

RA/802080/M/50

RA/802125/M/500

RA/802125/M/400

RA/802032/M/320

RA/802040/M/200

RA/802050/M/250

RA/802125/M/25

RA/801050/M/50

RA/801100/M/100

RA/803040/M/80

RA/802050/M/80

RA/802040/M/50

RA/802032/M/50

RA/802032/M/80

RA/802100/M/25

RA/802040/M/500

RA/802125/M/320

RA/802040/M/320

RA/802063/M/320

RA/802050/M/160

RA/802050/M/320

RA/802100/M/500

RA/803050/M/50

RA/801040/M/100

RA/801080/M/50

RA/803032/M/25

RA/802050/M/400

RA/802032/M/100

RA/802080/M/250

RA/802063/M/160

RA/802050/M/100

RA/802100/M/80

RA/802125/M/250

RA/802125/M/80

RA/802100/M/160

RA/802063/M/250

RA/802063/M/80

RA/802125/M/50

RA/803032/M/50

RA/801063/M/100

RA/801063/M/25

RA/803100/M/80

RA/802320/M/400

RA/802080/M/320

RA/802080/M/100

RA/802040/M/125

RA/802125/M/200

RA/802032/M/200

RA/802125/M/125

RA/802050/M/200

RA/802080/M/25

RA/802080/M/400

RA/802080/M/200

RA/802100/M/400

RA/801100/M/80

RA/801063/M/50

RA/801100/M/25

RA/801050/M/80

RA/803100/M/50

RA/803032/M/80

RA/8160/M/250

RA/8200/M/160

RA/8200/M/500

RA/8160/M/200

RA/8160/M/50

RA/8320/M/100

RA/8200/100

RA/8200/M/115

RA/8250/M/100

RA/8320/M/200

RA/8160/M/160

RA/8160/M/25

RA/8320/M/250

RA/803100/M/25

RA/803080/M/100

RA/803050/M/25

RA/803050/M/80

RA/8160/M/500

RA/8200/M/320

RA/8160/M/125

RA/8160/M/400

RA/8160/M/150

RA/8250/M/500

RA/8320/M/320

RA/8200/800

RA/8160/M/2100

RA/8320/M/160

RA/8200/M/100

RA/8320/M/500

RA/8250/M/200

RA/803100/M/100

RA/803063/M/80

RA/803050/M/100

RA/803080/M/25

RA/8160/M/100

RA/8200/M/80

RA/8200/M/250

RA/8200/M/125

RA/8200/M/50

RA/8200/400

RA/8250/M/400

RA/8320/M/80

RA/8320/M/50

RA/8320/M/125

RA/8160/M/80

RA/8250/M/80

RA/803032/M/100

RA/803080/M/80

RA/803063/M/25

RA/803040/M/50

RA/802320/M/500

RA/8160/M/320

RA/8200/M/200

RA/8200/M/400

RA/8250/M/320

RA/8160/M/300

RA/8200/M/25

RA/8250/M/125

RA/8320/M/25

RA/8320/M/400

RA/8250/M/25

RA/8250/M/250

RA/8250/M/50

RA/802320/M/80

RA/803080/M/50

RA/803063/M/100

RA/803040/M/100

RA/802320/M/50

Ngoài sản phẩm trên, công ty chúng tôi còn cung cấp tất cả các sản phẩm khác nhau liên quan về các loại máy móc thiết bị, phụ tùng công nghiệp, linh kiện, phụ kiện thay thế nhà xưởng, chúng tôi là nhà phân phối thiết bị tự động hóa chính hãng của các hãng như: bơm Speck, nordson, van Asco, schlick, Bosh Rexroth, Meler, balluff, Togoshi, CUH, Koyo.. , được nhập khẩu trực tiếp với giá cả cạnh tranh trên thị trường.
 

Attachments

 • SXP0573-180B.jpg
  SXP0573-180B.jpg
  77 KB · Lượt xem: 0
 • V62C513A-A219J.png
  V62C513A-A219J.png
  316.4 KB · Lượt xem: 0
 • V206711A-B313R.jpg
  V206711A-B313R.jpg
  87.1 KB · Lượt xem: 0
 • van norgren.jpg
  van norgren.jpg
  81.2 KB · Lượt xem: 0