Mua bán chung - Sách, Truyện, Tạp chí

sách chú giải chi tiết danh mục mã HS 2018

Mã tin: 1835710
Nơi đăng: TP HCM
19/04/2018 11:40

TRUNG TÂM SÁCH KINH TẾ

Địa Chỉ: 17 Đường 26. P16. Q8. TPHCM

https://www.sendo.vn/shop/kinh-te/

Điện Thoại : 0941.84.74.19

               Email: chienluockinhte@gmail.com

 

Ngày 27/6/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh
mục hàng hóa XNK Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018). Theo đó, Danh
mục gồm 21 phần, 97 chương, 1.039 nhóm ở cấp độ 4 số, 1.859 phân nhóm ở
cấp độ 6 số và được chi tiết thành 10.813 mã hàng ở cấp độ 8 số, tuân thủ hoàn
toàn theo Danh mục HS 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới và Danh mục Hài
hòa thuế quan của ASEAN phiên bản 2017. Danh mục mới tăng 1.255 mã hàng
so với danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành theo quy định cũ
(Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015).
Trong Thông tư mới có 2.321 mã hàng có mô tả mới để chi tiết những thay đổi
về công nghệ, kỹ thuật, đặc tính thương mại, tiêu chuẩn môi trường, đáp ứng
nhu cầu quản lý và xu hướng thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập.
Để giúp các đồng chí đang công tác trong ngành xuất nhập khẩu nắm vững
những quy định về hàng hoá xuất nhập khẩu, tra cứu đúng mã hàng hoá theo mã
HS mà đơn vị mình đang kinh doanh. Để tránh những thiệt hại không đáng có
trong quá trình tính thuế xuất ,nhập khẩu cho mặt hàng mà đơn vị mình đang
kinh doanh. Nhà Xuất Bản Lao Động cho biên soạn bộ tư liệu:
Chú giải chi tiết danh mục mã HS năm 2018
Bộ tư liệu bao sách chú giải chi tiết mã hs năm 2018 trong biểu thuế xuất nhập
khẩu gồm nội dung của Chú giải giải thích chi tiết của Hệ thống hài hoà mô tả
và mã hoá hàng hóa (Hệ thống hài hoà), bao gồm nội dung chú giải giải thích
phân nhóm, chỉ ra phạm vi và nội dung của một số các phân nhóm hệ thống hài
hoà.
Nội dung chủ yếu chú giải 21 phần được in thành trọn bộ 02 tập:

Tập 1: Bao gồm việc chú giải các phần:

Phần mở đầu:Bao gồm Sáu qui tắc tổng quát Giải thích việc phân loại
hàng hóa theoDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ
thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới và
chú giải 10 phần từ phần 1 đến phần 10 .

Tập 2: bao gồm việc chú giải các phần:
Chú giải 11 phần từ phần thứ XI đến phần thứ XXI của danh mục hàng
hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC
Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018)
Chúng tôi hi vọng đây sẽ là bộ tài liệu hữu ích giúp cho các cán bộ hải quan và
các doanh nghiệp làm về xuất ,nhập khẩu tham chiếu kỹ thuật ,là tài liệu tham
khảo trong việc phân loại hàng hóa HS và kê khai tính thuế chính xác .
Mỗi cuốn sách có độ dày gần 800 trang, giá bìa 485.000đ/ 1 cuốn trọn bộ 2
cuốn = 970.000đ/1 bộ

Mọi chi tiết xin liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH  KINH TẾ

Đ/C: 17 Đường 26. Phường 16. Q8. TPHCM

* Điện Thoại: 0941847419

* https://www.sendo.vn/shop/kinh-te/

* Email: chienluockinhte@gmail.com

 

 

Tên đơn vị đặt mua:.................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................

Điện thoại: .............................: Mã số thuế: ..............................

Người nhận sách (Ông, Bà):........................................................

Tổng số tiền:...............................................................................

Đại diện bên đặt mua