Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Bạn muốn thu nhập bao nhiêu. Cơ hội gõ cửa rất nhẹ

    MỤC TIÊU CỦA MÌNH LÀ GIÚP CHO 100 NGƯỜI CÓ THU NHẬP ÍT NHẤT 50 CỦ/THÁNG TRONG VÒNG 5 NĂM TỚI! NHẬN COACHING CHO 5 - 10 BẠN/THÁNG ĐỂ CÙNG HOÀN THÀNH SỨ MỆNH! AI HỨNG THÚ THÌ VỀ VỚI TEAM MÌNH NHA.. 0904354321
  2. T

    Tuyển người cho dự án. Tiền về trong nốt nhạc

    ĐỘNG LỰC TRONG NGÀY CHO AI MUỐN THÀNH CÔNG TUYỂN NGƯỜI CHO DỰ ÁN. Thông báo: - Anh chị đang mất việc làm; - Người thu nhập không ổn định; - Người lớn tuổi nghỉ hưu; - Kể cả người đang muốn tăng thêm thu nhập để cải thiện qua mùa Covid và cải thiện cuộc sống gia đình. Tính chất công việc và yêu...