Kết quả tìm kiếm

 1. pnh.adm

  Trung tâm đào tạo các khóa học quản trị mạng uy tín ở Hà Nội

  GIỚI THIỆU TRUNG TÂM Trung tâm Đào tạo Quản trị mạng PNH trực thuộc công ty TNHH Giải pháp và Chuyển giao công nghệ PNH là một trong những trung tâm đào tạo CNTT hàng đầu tại Hà nội và miền Bắc. Được thành lập từ ngày 10/06/2005, đến nay PNH đã đào tạo hàng ngàn học viên là sinh viên, các...
 2. pnh.adm

  Các khóa học về quản trị mạng Hà Nội

  GIỚI THIỆU TRUNG TÂM Trung tâm Đào tạo Quản trị mạng PNH trực thuộc công ty TNHH Giải pháp và Chuyển giao công nghệ PNH là một trong những trung tâm đào tạo CNTT hàng đầu tại Hà nội và miền Bắc. Được thành lập từ ngày 10/06/2005, đến nay PNH đã đào tạo hàng ngàn học viên là sinh viên, các...
 3. pnh.adm

  Trung tâm đào tạo quản trị mạng CCNA, CNAM, OCA uy tín tại Hà Nội

  GIỚI THIỆU TRUNG TÂM Trung tâm Đào tạo Quản trị mạng PNH trực thuộc công ty TNHH Giải pháp và Chuyển giao công nghệ PNH là một trong những trung tâm đào tạo CNTT hàng đầu tại Hà nội và miền Bắc. Được thành lập từ ngày 10/06/2005, đến nay PNH đã đào tạo hàng ngàn học viên là sinh viên, các...