Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Tư vấn Dịch Vụ Thị Thực Việt Nam Cho Công Dân Nước Ngoài

    Dịch Vụ Thị Thực Việt nam Cho Công Dân Nước Ngoài Theo quy định, người nước ngoài muốn vào Việt Nam du lịch, lao động, thăm thân nhân,…cần phải hoàn tất thủ tục xin visa nhập cảnh Việt Nam(công văn nhập cảnh ) . tại cửa khẩu , sân bay quốc tế của Việt Nam để dán vào visa. Tuy nhiên, do không...