Kết quả tìm kiếm

  1. A Hap Taconic Nitto Denko

    Băng keo chịu nhiệt

    Vũ đang làm bên Công ty HAP-STC. Vũ làm Đại Lý phân phối Hãng NITTO DENKO : Băng keo nhiệt : No: 973 UL-s; 903 UL; 923S; PTFE Cloth: No: 970-2UL; 9700 UL và Các mã khác Vũ làm Đại Lý Hãng TACONIC TAC TAPE: 6085-03 SW ; 6095-03 và Các mã khác. Vũ làm Đại Lý Hãng ROLF MEYER ( Germany ) Doctor...