Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Bơm bùn cao su áp lực cao đầu (ehr-4d)

    Mô tả Sản phẩm Bơm bùn cao su áp lực (EHR-4D) Ngang, bơm bùn ly tâm. Chúng được thiết kế cho việc xử lý mài mòn cao, bùn mật độ cao. Các máy bơm bùn của loạt bài này có thể được cài đặt trong loạt nhiều tầng. Mô hình Giải thích: EHR-6E E: thương hiệu xuất sắc H: Nhiệm vụ nặng nề R: Cao su lót...