Kết quả tìm kiếm

 1. C

  Case máy tính giá rẻ

  case pc g41/cpu e7300 core 2 dual 2.8ghz /ddram3 2gb/hdd samsung 250gb, giá 1,350k. Case pc main gigabyte g31 cpu e7300 core 2daul/ ddram2 2gb/ /hdd 160gb/ giá 1,250k. Case asus g31 cpu e8400 core 2dual/2.8ghz/ ddram2 2gb/ hdd seagate 320gb/ giá 1,400k. Case main gigabyte 945 /cpu e2200...
 2. C

  Cần bán Bán case máy tinh giá rẻ

  case pc g41/cpu 8400 core 2 dual 30ghz /ddram3 2gb/hdd samsung 250gb, giá 1,550k. Case pc main gigabyte g31 cpu e7300 core 2daul/ ddram2 2gb/ /hdd 160gb/ giá 1,250k. Case asus g31 cpu e8400 core 2dual/2.8ghz/ ddram2 2gb/ hdd seagate 320gb/ giá 1,400k. Case main gigabyte 945 /cpu e2200...
 3. C

  Case dual core giá chỉ từ 1.400k 1/bộ

  case pc g41/cpu e7300 core 2 dual 2.8ghz /ddram3 2gb/hdd samsung 250gb, giá 1,350k. Case pc main gigabyte g31 cpu e7300 core 2daul/ ddram2 2gb/ /hdd 160gb/ giá 1,250k. Case asus g31 cpu e8400 core 2dual/2.8ghz/ ddram2 2gb/ hdd seagate 320gb/ giá 1,400k. Case main gigabyte 945 /cpu e2200...
 4. C

  Case dual core giá chỉ từ 1.400k 1/bộ

  case pc g41/cpu e7300 core 2 dual 2.8ghz /ddram3 2gb/hdd samsung 250gb, giá 1,350k. Case pc main gigabyte g31 cpu e7300 core 2daul/ ddram2 2gb/ /hdd 160gb/ giá 1,250k. Case asus g31 cpu e8400 core 2dual/2.8ghz/ ddram2 2gb/ hdd seagate 320gb/ giá 1,400k. Case main gigabyte 945 /cpu e2200...
 5. C

  Case dual core giá rẻ

  case pc g41/cpu e7300 core 2 dual 2.8ghz /ddram3 2gb/hdd samsung 250gb, giá 1,350k. Case pc main gigabyte g31 cpu e7300 core 2daul/ ddram2 2gb/ /hdd 160gb/ giá 1,250k. Case asus g31 cpu e8400 core 2dual/2.8ghz/ ddram2 2gb/ hdd seagate 320gb/ giá 1,400k. Case main gigabyte 945 /cpu e2200...
 6. C

  Case dual core giá chỉ từ 1.400k/1 bộ

  case pc g41/cpu e7300 core 2 dual 2.8ghz /ddram3 2gb/hdd samsung 250gb, giá 1,350k. Case pc main gigabyte g31 cpu e7300 core 2daul/ ddram2 2gb/ /hdd 160gb/ giá 1,250k. Case asus g31 cpu e8400 core 2dual/2.8ghz/ ddram2 2gb/ hdd seagate 320gb/ giá 1,400k. Case main gigabyte 945 /cpu e2200...
 7. C

  Case máy tính giá tốt

  case pc g41/cpu e7300 core 2 dual 2.8ghz /ddram3 2gb/hdd samsung 250gb, giá 1,350k. Case pc main gigabyte g31 cpu e7300 core 2daul/ ddram2 2gb/ /hdd 160gb/ giá 1,250k. Case asus g31 cpu e8400 core 2dual/2.8ghz/ ddram2 2gb/ hdd seagate 320gb/ giá 1,400k. Case main gigabyte 945 /cpu e2200...
 8. C

  Case pc giá tốt

  case pc g41/cpu e7300 core 2 dual 2.8ghz /ddram3 2gb/hdd samsung 250gb, giá 1,350k. Case pc main gigabyte g31 cpu e7300 core 2daul/ ddram2 2gb/ /hdd 160gb/ giá 1,250k. Case asus g31 cpu e8400 core 2dual/2.8ghz/ ddram2 2gb/ hdd seagate 320gb/ giá 1,400k. Case main gigabyte 945 /cpu e2200...
 9. C

  Case máy tính giá tốt

  case pc g41/cpu e7300 core 2 dual 2.8ghz /ddram3 2gb/hdd samsung 250gb, giá 1,350k. Case pc main gigabyte g31 cpu e7300 core 2daul/ ddram2 2gb/ /hdd 160gb/ giá 1,250k. Case asus g31 cpu e8400 core 2dual/2.8ghz/ ddram2 2gb/ hdd seagate 320gb/ giá 1,400k. Case main gigabyte 945 /cpu e2200...
 10. C

  Case dual core giá tốt

  Case pc main gigabyte g31 cpu e7300 core 2daul/ ddram2 2gb/ /hdd 160gb/ giá 1,150k. case pc g41/cpu e7300 core 2 dual 2.8ghz /ddram3 2gb/hdd samsung 250gb, giá 1,350k. Case asus g31 cpu e8400 core 2dual/2.8ghz/ ddram2 2gb/ hdd seagate 320gb/ giá 1,400k. case dell gx 320 ddram2; 1gb...
 11. C

  Case dual core giá trọn bộ chỉ 1.400k

  Case pc main gigabyte g31 cpu e7300 core 2daul/ ddram2 2gb/ /hdd 160gb/ giá 1,150k. case pc g41/cpu e7300 core 2 dual 2.8ghz /ddram3 2gb/hdd samsung 250gb, giá 1,350k. Case asus g31 cpu e8400 core 2dual/2.8ghz/ ddram2 2gb/ hdd seagate 320gb/ giá 1,400k. case dell gx 320 ddram2; 1gb...
 12. C

  Case máy tính giá trọn bộ chỉ từ 1.400k

  case pc g41/cpu e7300 core 2 dual 2.8ghz /ddram3 2gb/hdd samsung 250gb, giá 1,350k. Case pc main gigabyte g31 cpu e7300 core 2daul/ ddram2 2gb/ /hdd 160gb/ giá 1,150k. Case asus g31 cpu e8400 core 2dual/2.8ghz/ ddram2 2gb/ hdd seagate 320gb/ giá 1,400k. Case main gigabyte 945 /cpu e2200...
 13. C

  Laptop ibm t40 giá tốt

  Lap top ibm t40 chip 1.4ghz ram 521, hđ 30gb Màn hình 14.1inh Chạy bình thường, giá 700k Dt; liên hệ 0932248611,
 14. C

  Banslaptop core i3 giá tốt

  Bán laptop core i3 2350 ,lenovo v470 Ddram3 , 4gb, hdd 500gb pin 2h Màn hình 14.inh máy đẹp chạy ổn định Giá 4.300k Đt; liên hệ 0936,934455, chính
 15. C

  Bán case cũ giá tốt

  case pc g41/cpu e7300 core 2 dual 2.8ghz /ddram3 2gb/hdd samsung 250gb, giá 1,350k. Case pc main gigabyte g31 cpu e7300 core 2daul/ ddram2 2gb/ /hdd 160gb/ giá 1,150k. Case asus g31 cpu e8400 core 2dual/2.8ghz/ ddram2 2gb/ hdd seagate 320gb/ giá 1,400k. Case main gigabyte 945 /cpu e2200...
 16. C

  Bán case máy tính giá sốc, khuyến mãi phím chuột

  Case pc main gigabyte g31 cpu e7300 core 2daul/ ddram2 2gb/ /hdd 160gb/ giá 1,150k. case pc g41/cpu e7300 core 2 dual 2.8ghz /ddram3 2gb/hdd samsung 250gb, giá 1,350k. Case asus g31 cpu e8400 core 2dual/2.8ghz/ ddram2 2gb/ hdd seagate 320gb/ giá 1,400k. case dell gx 320 ddram2; 1gb...
 17. C

  Bán case g41, g31, 945, giá tốt

  case pc g41/cpu e7300 core 2 dual 2.8ghz /ddram3 2gb/hdd samsung 250gb, giá 1,350k. Case pc main gigabyte g31 cpu e7300 core 2daul/ ddram2 2gb/ /hdd 160gb/ giá 1,150k. Case asus g31 cpu e8400 core 2dual/2.8ghz/ ddram2 2gb/ hdd seagate 320gb/ giá 1,400k. case dell gx 320 ddram2; 1gb hdd...
 18. C

  Bán linh kiện máy tính, case máy tính giá tốt

  linh kiện máy tính, case máy tính case dell gx 320 ddram2; 1gb hdd seagate 80, cpu pentum d 3.0ghz/4m/800, giá 900k. case pc g41/cpu e7300 core 2 dual 2.8ghz /ddram3 2gb/hdd samsung 250gb, giá 1,800k. Case pc main gigabyte g31 cpu e7300 core 2daul/ ddram2 2gb/ /hdd 160gb/ giá 1,550k...