Kết quả tìm kiếm

  1. dongnaitv

    Giá heo hơi hôm nay 12/1: Tiếp tục tăng rải rác ở cả ba miền

    Giá heo hơi hôm nay 12/1/2022 tại thị trường 3 miền tiếp tục tăng thêm 1.000 - 2.000 đ/kg. Hiện đang giao dịch heo hơi quanh ngưỡng 48.000 - 53.000 đ/kg. Nguồn : Giá heo hơi hôm nay 12/1/2022: Tăng 1.000 -2.000 đồng/kg Giá heo hơi miền Bắc hôm nay Giá heo hơi hôm nay 12/1 tại thị trường miền...
  2. dongnaitv

    Giá tiêu hôm nay 4/1: Tăng 500 đồng, cao nhất ở Bà Rịa

    Giá tiêu hôm nay 4/1 ghi nhận điều chỉnh tăng 500 đồng/kg tại tây Nguyên, hiện thương lái đang thu mua ở mức 79.500 – 82.500 đồng/kg. Nguồn : Giá tiêu hôm nay 4/1/2022: 79.500 - 82.500 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 4/1đi ngang tại các tỉnh Tây Nguyên, tăng 500 đồng/kg ở khu vực Đông Nam Bộ. Báo...