Kết quả tìm kiếm

 1. Dyipump

  Đầu bơm bánh răng khớp ngoài DYI HLG25-FC-DB

  ĐẦU BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG25-FC-DB - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 1inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 60 lpm - Áp suất max: 7 bar * Mô tơ lắp đặt thêm theo theo yêu cầu thực tế. CÔNG TY CỔ PHẦN ASATEK 272/21 Lê...
 2. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài inox 304 DYI HLG60-SUS-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG60-SUS-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 3 inch - Vật liệu đầu bơm: Inox - Lưu lượng max: 450 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 5.5kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống...
 3. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài bơm thực phẩm DYI HLG50-SUS-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG50-SUS-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 2 inch - Vật liệu đầu bơm: Inox - Lưu lượng max: 210 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 4kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ...
 4. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài inox DYI HLG32-SUS-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG32-SUS-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 1-1/2 inch - Vật liệu đầu bơm: Inox - Lưu lượng max: 85 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 2.2kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn...
 5. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài bằng inox DYI HLG25-SUS-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG25-SUS-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 1 inch - Vật liệu đầu bơm: Inox - Lưu lượng max: 60 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 1.5kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ...
 6. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài bằng gang DYI HLG90-FC-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG90-FC-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 4 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 980 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 22kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ...
 7. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài bơm mật gỉ đường DYI HLG90-FC-PK

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG90-FC-PK - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 4 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 980 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 22kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Packingl Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ -...
 8. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài bơm dầu thủy lực DYI HLG80-FC-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG80-FC-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 4 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 640 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 11kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ...
 9. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài bơm dầu thủy lực DYI HLG80-FC-PK

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG80-FC-PK - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 4 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 640 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 11kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Packingl Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ -...
 10. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài bơm dầu DYI HLG60-FC-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG60-FC-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 3 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 450 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 5.5kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ...
 11. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài 3 inch DYI HLG50-FC-PK

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG60-FC-PK - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 3 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 450 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 5.5kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Packingl Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ -...
 12. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài giá rẻ DYI HLG50-FC-PK

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG50-FC-PK - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 2 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 210 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 4kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Packing Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ -...
 13. Dyipump

  Bơm bánh răng ăn khớp ngoài bơm dầu DYI HLG50-FC-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG50-FC-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 2 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 210 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 4kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ -...
 14. Dyipump

  Bơm bánh răng ăn khớp ngoài bơm mật gỉ đường DYI HLG40-FC-PK

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG40-FC-PK - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 2 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 140 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 4kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Packingl Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ -...
 15. Dyipump

  Bơm bánh răng ăn khớp ngoài bơm mật gỉ đường DYI HLG40-FC-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG40-FC-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 2 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 140 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 4kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ -...
 16. Dyipump

  Bơm bánh răng ăn khớp ngoài bơm dầu DO DYI HLG32-FC-PK

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG32-FC-PK - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 1-1/2 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 85 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 2.2kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Packing Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ...
 17. Dyipump

  Bơm bánh răng ăn khớp ngoài bơm dầu thủy lực DYI HLG32-FC-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG32-FC-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 1-1/2 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 85 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 2.2kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống...
 18. Dyipump

  Bơm bánh răng ăn khớp ngoài bơm dầu thủy lực DYI HLG25-FC-PK

  BƠM BÁNH RĂNG ĂN KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG25-FC-PK - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 1inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 60 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 1.5kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Packing Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ -...
 19. Dyipump

  Bơm bánh răng ăn khớp ngoài DYI HLG25-FC-MC

  BƠM BÁNH RĂNG ĂN KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG25-FC-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 1inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 60 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 1.5kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống...
 20. Dyipump

  Bơm thùng phuy chạy khín nén HLB-SUS

  BƠM THÙNG PHUY CHẠY KHÍ NÉN - Mã sản phẩm: HLB-SUS - Hãng sản xuất: DYI - Xuất xứ: Đài Loan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Lưu lượng max: 60 lít/ phút - Vật liệu ống: Inox 304 - Chiều dài ống: 95 cm CÔNG TY CỔ PHẦN ASATEK 272/21 Lê Đức Thọ,Phường 6,Quận Gò Vấp,Thành Phố Hồ Chí Minh Mr Phú 0932.155.687...
 21. Dyipump

  Bơm thùng phuy chạy điện thân nhựa DYI HLB750-PP

  BƠM THÙNG PHUY CHẠY ĐIỆN THÂN NHỰA - Mã sản phẩm: HLB750-PP - Hãng sản xuất: DYI - Xuất xứ: Đài Loan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Công suất: 750W - Lưu lượng max: 120 lít/ phút - Vật liệu ống: Nhựa PP - Chiều dài ống: 95cm CÔNG TY CỔ PHẦN ASATEK 272/21 Lê Đức Thọ,Phường 6,Quận Gò Vấp,Thành Phố Hồ Chí...
 22. Dyipump

  Bơm thùng phuy chạy điện thân Inox DYI HLB750-SUS

  BƠM THÙNG PHUY CHẠY ĐIỆN THÂN INOX - Mã sản phẩm: HLB750-SUS - Hãng sản xuất: DYI - Xuất xứ: Đài Loan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Công suất: 750W - Lưu lượng max: 120 lít/ phút - Vật liệu ống: Inox 304 - Chiều dài ống: 95cm CÔNG TY CỔ PHẦN ASATEK 272/21 Lê Đức Thọ,Phường 6,Quận Gò Vấp,Thành Phố Hồ Chí...
 23. Dyipump

  Bơm thùng phuy chạy điện chuyên bơm dầu DYI HLB1000-AL

  BƠM THÙNG PHUY CHẠY ĐIỆN BƠM DẦU - Mã sản phẩm: HLB1000-AL - Hãng sản xuất: DYI - Xuất xứ: Đài Loan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Công suất: 1000W - Lưu lượng max: 250 lít/ phút - Vật liệu ống: Nhôm - Chiều dài ống: 95cm CÔNG TY CỔ PHẦN ASATEK 272/21 Lê Đức Thọ,Phường 6,Quận Gò Vấp,Thành Phố Hồ Chí Minh...
 24. Dyipump

  Bơm thùng phuy chạy điện chuyên bơm hóa chất DYI HLB1000-SUS

  BƠM THÙNG PHUY CHẠY ĐIỆN CHUYÊN BƠM HÓA CHẤT - Mã sản phẩm: HLB1000-SUS - Hãng sản xuất: DYI - Xuất xứ: Đài Loan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Công suất: 1000W - Lưu lượng max: 250 lít/ phút - Vật liệu ống: Inox 304 - Chiều dài ống: 95cm * Ưu điểm của dòng bơm xăng dầu với động cơ chống nổ - Van chống...
 25. Dyipump

  Bơm thùng phuy chạy điện bơm hóa chất DYI HLB1300-PP-95

  BƠM THÙNG PHUY CHẠY ĐIỆN BƠM HÓA CHẤT - Mã sản phẩm: HLB1300-PP-95 - Hãng sản xuất: DYI - Xuất xứ: Đài Loan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Công suất: 1300W - Lưu lượng max: 200 lít/ phút - Vật liệu ống: Nhựa PP - Chiều dài ống: 95cm * Ưu điểm của dòng bơm xăng dầu với động cơ chống nổ - Van chống tràn...
 26. Dyipump

  Bơm thùng phuy chạy điện thân nhựa DYI HLB1300-PP-120

  BƠM THÙNG PHUY CHẠY ĐIỆN THÂN NHỰA - Mã sản phẩm: HLB1300-PP-120 - Hãng sản xuất: DYI - Xuất xứ: Đài Loan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Công suất: 1300W - Lưu lượng max: 200 lít/ phút - Vật liệu ống: Nhựa PP - Chiều dài ống: 120cm * Ưu điểm của dòng bơm xăng dầu với động cơ chống nổ - Van chống tràn...
 27. Dyipump

  Bơm thùng phuy chạy điện chất sệt DYI HLB1600-SUS-1500

  BƠM THÙNG PHUY CHẠY ĐIỆN CHẤT SỆT - Mã sản phẩm: HLB1600-SUS-1500 - Hãng sản xuất: DYI - Xuất xứ: Đài Loan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Công suất: 1600W - Lưu lượng max: 150 lít/ phút - Vật liệu ống: Inox 304 - Chiều dài ống: 95cm - Bơm chất sệt đến 1500 cps * Ưu điểm của dòng bơm xăng dầu với động cơ...
 28. Dyipump

  Bơm thùng phuy chạy điện phòng chống nổ DYI HLB880-SUS-EX

  BƠM THÙNG PHUY CHẠY ĐIỆN PHÒNG NỔ - Mã sản phẩm: HLB880-SUS-EX - Hãng sản xuất: DYI - Xuất xứ: Đài Loan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Công suất: 880W - Lưu lượng max: 120 lít/ phút - Vật liệu ống: Inox 304 - Chiều dài ống: 95 cm * Ưu điểm của dòng bơm xăng dầu với động cơ chống nổ - Van chống tràn, quá...
 29. Dyipump

  Bơm thùng phuy quay tay DYI HLB-H01

  BƠM THÙNG PHUY QUAY TAY - Mã sản phẩm: HLB-H01 - Hãng sản xuất: DYI - Xuất xứ: Đài Loan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Vật liệu ống: Nhôm - Ưu điểm của dòng bơm thùng phuy quay tay + Trọng lượng siêu nhẹ + Tháo ráp dễ dàng + Giá thành rẻ CÔNG TY CỔ PHẦN ASATEK 272/21 Lê Đức Thọ,Phường 6,Quận Gò Vấp,Thành...
 30. Dyipump

  Bơm màng bơm axit DYI hld80-ssff

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD80-SSFF - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 3” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 582L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/2″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp suất...
 31. Dyipump

  Bơm màng bùn cho máy ép bùn DYI hld100-aaff

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD100-AAFF - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 4” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 582L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/2″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp suất...
 32. Dyipump

  Bơm màng bơm gốm sứ DYI hld80-aabn

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD80-AABN - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 3” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 582L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/2″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp suất...
 33. Dyipump

  Bơm màng cho nghành gốm sứ DYI hld50-ppsp

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD50-PPSP - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 2” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 396L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/2″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp suất...
 34. Dyipump

  máy bơm màng hóa chất DYI hld50-ppff

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD50-PPFF - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 2” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 396L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/2″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp suất...
 35. Dyipump

  Máy bơm màng khí nén DYI hld50-ssff

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD50-SSFF - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 2” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 396L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/2″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp suất...
 36. Dyipump

  Máy bơm màng khí nén DYI hld50-cisp

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD50-CISP - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 2” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 396L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/2″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp suất...
 37. Dyipump

  Máy bơm màng khí nén DYI hld50-aabn

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD50-AABN - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 2” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 396L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/2″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp suất...
 38. Dyipump

  Máy bơm màng khí nén DYI hld40-ppff

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD40-PPFF - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 1-1/2” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 165L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/2″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp...
 39. Dyipump

  Máy bơm màng khí nén DYI hld40-ppsp

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD40-PPSP - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 1-1/2” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 165L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/2″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp...
 40. Dyipump

  Máy bơm màng khí nén DYI hld40-ssff

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD40-SSFF - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 1-1/2” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 165L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/2″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp...
 41. Dyipump

  Máy bơm màng khí nén DYI hld40-aaff

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD40-AAFF - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 1-1/2” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 165L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/2″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp...
 42. Dyipump

  Máy bơm màng khí nén DYI hld40-aabn

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD40-AABN - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 1-1/2” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 165L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/2″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp...
 43. Dyipump

  Bơm màng khi nén DYI hld25-ppff

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD25-PPFF - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 1” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 65L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/4″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp suất...
 44. Dyipump

  Bơm màng khi nén DYI hld25-aaff

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD25-AAFF - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 1” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 65L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/4″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp suất...
 45. Dyipump

  Bơm màng khi nén DYI hld25-aabn

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD25-AABN - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 1” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 65L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/4″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp suất...
 46. Dyipump

  Bơm màng khi nén DYI hld15-ppsp

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD15-PPSP - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 1/2” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 22L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/4″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp suất...
 47. Dyipump

  Bơm màng khi nén DYI hld15-ppff

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD15-PPFF - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 1/2” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 22L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/4″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp suất...
 48. Dyipump

  Bơm màng khi nén DYI hld-ssff

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD15-SSFF - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 1/2” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 22L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/4″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp suất...
 49. Dyipump

  Bơm màng khi nén DYI hld15-aaff

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN - Hãng sản xuất: DYI - Mã sản phẩm: HLD15-AAFF - Xuất xứ: Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng thân bơm. THÔNG SỐ SẢN PHẨM - Đầu hút và đẩy: 1/2” PT(BSP) - Lưu lượng tối đa: 22L/Per min - Đường cấp khí nén: 1/4″ PT(BSP) - Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - Áp suất...
 50. Dyipump

  Bơm màng khi nén DYI hld15-aasp

  Máy bơm màng khí nén - hãng sản xuất: DYI - mã sản phẩm: hld15-aasp - xuất xứ: trung quốc - bảo hành: 12 tháng thân bơm. Thông số sản phẩm - đầu hút và đẩy: 1/2” PT(BSP) - lưu lượng tối đa: 22L/Per min - đường cấp khí nén: 1/4″ PT(BSP) - áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2) - áp suất...