Kết quả tìm kiếm

  1. Tranh Cát Phương Vy

    tranh cát phương vy bán trên toàn cầu

    Dạ , tranh cát phương vy có nhận làm theo yêu cầu của khách hàng. tranh cát phương vy sẽ lên mẫu thiết kế theo yêu cầu của khách hàng . sau đó, gửi lại cho khách hàng xem , kiểm tra và duyệt mẫu . sau khi khách hàng duyệt mẫu , tranh cát phương vy sẽ tiến hành làm trong giai đoạn làm , tranh cát...
  2. Tranh Cát Phương Vy

    tranh cát phương vy bán trên toàn cầu

    Tranh Cát Phương Vy là một loại hình nghệ thuật đặc biệt và độc đáo được làm bằng thủ công hoàn toàn 100% qua đôi tay khéo léo của người nghệ nhân . nói về làm tranh cat người nghệ nhân phải có một tâm hồn yêu nghệ thuật sâu sắc , để tranh cát được tinh tế đường nét uyển chuyển rõ và đẹp cần...