Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Nhận thiết kế rập mẫu, đồ bão hộ chống dịch, in sơ đồ khâu trang....

  NHẬN THIẾT KẾ RA RẬP 300K-450K 1size / 20k Aó thun cổ tròn , cổ trụ, raglan jacket ,Jean Đầm váy , áo quần trẻ em giảm giá khách hàng đặt 2 mẫu trở lên . Khách hàng được hỗ trợ miển phí làm sơ đồ và tác nghiệp cắt .Khách hàng bảo lưu rập , khi tái sản xuất khách hàng chỉ mất 10-30 vnd , khuyến...
 2. H

  Nhận thiết kế rập, in sơ đồ, thiết kế theo mẫu....

  NHẬN THIẾT KẾ RA RẬP 300K-450K 1size / 20k Aó thun cổ tròn , cổ trụ, raglan jacket ,Jean Đầm váy , áo quần trẻ em giảm giá khách hàng đặt 2 mẫu trở lên . Khách hàng được hỗ trợ miển phí làm sơ đồ và tác nghiệp cắt .Khách hàng bảo lưu rập , khi tái sản xuất khách hàng chỉ mất 10-30 vnd , khuyến...
 3. H

  dạy học thiết kế rập trên máy tính học cấp tốc.

  TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY HOÀNG NGẠN GERBER "MỞ LỚP THƯỜNG XUYÊN – LỚP ĐÀO TẠO CẤP TỐC CHUYÊN MÔN" www.thietkerapsodo.com - www.thietkerap24h.com Mobile: 0905 228 333 - Viettel : 0974 776 944 Skype: hoangngan02 - Mail: hoangngan.tyfashion@gmail.com CS1/. 259 Tân Sơn Phường 15 Quận Tân Bình...
 4. H

  Nhận thiết kế mẫu-áo-quần-đầm (scan) rập có sẵn

  NHẬN THIẾT KẾ RA RẬP 300K-450K 1size / 20k Aó thun cổ tròn , cổ trụ, raglan jacket ,Jean Đầm váy , áo quần trẻ em giảm giá khách hàng đặt 2 mẫu trở lên . Khách hàng được hỗ trợ miển phí làm sơ đồ và tác nghiệp cắt .Khách hàng bảo lưu rập , khi tái sản xuất khách hàng chỉ mất 10-30 vnd , khuyến...
 5. H

  Đào tạo học thiết kế thời trang lớp mở thương xuyên

  TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY HOÀNG NGẠN GERBER "MỞ LỚP THƯỜNG XUYÊN – LỚP ĐÀO TẠO CẤP TỐC CHUYÊN MÔN" www.thietkerapsodo.com - www.thietkerap24h.com Mobile: 0905 228 333 - Viettel : 0974 776 944 Skype: hoangngan02 - Mail: hoangngan.tyfashion@gmail.com CS1/. 259 Tân Sơn Phường 15 Quận Tân Bình...
 6. H

  Dạy thiết kế rập sơ đồ-nhảy size-tính định mức.

  TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY HOÀNG NGẠN GERBER "MỞ LỚP THƯỜNG XUYÊN – LỚP ĐÀO TẠO CẤP TỐC CHUYÊN MÔN" www.thietkerapsodo.com - www.thietkerap24h.com Mobile: 0905 228 333 - Viettel : 0974 776 944 Skype: hoangngan02 - Mail: hoangngan.tyfashion@gmail.com CS1/. 259 Tân Sơn Phường 15 Quận Tân Bình...
 7. H

  Dạy học thiết kế rập sơ đồ ( cấp tốc )

  TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY HOÀNG NGẠN GERBER "MỞ LỚP THƯỜNG XUYÊN – LỚP ĐÀO TẠO CẤP TỐC CHUYÊN MÔN" www.thietkerapsodo.com - www.thietkerap24h.com Mobile: 0905 228 333 - Viettel : 0974 776 944 Skype: hoangngan02 - Mail: hoangngan.tyfashion@gmail.com CS1/. 259 Tân Sơn Phường 15 Quận Tân Bình...
 8. H

  Dạy thiết kế thời trang mở lớp thường xuyên

  TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY HOÀNG NGẠN GERBER "MỞ LỚP THƯỜNG XUYÊN – LỚP ĐÀO TẠO CẤP TỐC CHUYÊN MÔN" www.thietkerapsodo.com - www.thietkerap24h.com Mobile: 0905 228 333 - Viettel : 0974 776 944 Skype: hoangngan02 - Mail: hoangngan.tyfashion@gmail.com CS1/. 259 Tân Sơn Phường 15 Quận Tân Bình...
 9. H

  Tư vấn Lớp học thiết kế thời trang-hỗ trợ phần ra rập

  TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY HOÀNG NGẠN GERBER "MỞ LỚP THƯỜNG XUYÊN – LỚP ĐÀO TẠO CẤP TỐC CHUYÊN MÔN" www.thietkerapsodo.com - www.thietkerap24h.com Mobile: 0905 228 333 - Viettel : 0974 776 944 Skype: hoangngan02 - Mail: hoangngan.tyfashion@gmail.com CS1/. 259 Tân Sơn Phường 15 Quận Tân Bình...
 10. H

  Tư vấn Văn phòng tư vấn đào tạo kỹ thật thiết kế rập

  TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY HOÀNG NGẠN GERBER "MỞ LỚP THƯỜNG XUYÊN – LỚP ĐÀO TẠO CẤP TỐC CHUYÊN MÔN" www.thietkerapsodo.com - www.thietkerap24h.com Mobile: 0905 228 333 - Viettel : 0974 776 944 Skype: hoangngan02 - Mail: hoangngan.tyfashion@gmail.com CS1/. 259 Tân Sơn Phường 15 Quận Tân Bình TP...
 11. H

  Tư vấn văn phòng tư vấn đào tạo học thiết kế thời trang

  TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY HOÀNG NGẠN GERBER "MỞ LỚP THƯỜNG XUYÊN – LỚP ĐÀO TẠO CẤP TỐC CHUYÊN MÔN" www.thietkerapsodo.com - www.thietkerap24h.com Mobile: 0905 228 333 - Viettel : 0974 776 944 Skype: hoangngan02 - Mail: hoangngan.tyfashion@gmail.com CS1/. 259 Tân Sơn Phường 15 Quận Tân Bình...