Kết quả tìm kiếm

 1. goldstardance

  Chiêu sinh múa belly dance -múa bụng Tân bình,q10,q11,... Goldstardance

  BELLY DANCE, bộ môn không còn xa lạ với những người yêu thích nhảy múa và thường được biết với tên gọi MÚA BỤNG. Với đặc trưng vũ đạo là các động tác chuyển động của phần hông trên nền âm nhạc chủ đạo Trống. Belly Dance xuất xứ từ các nước Trung Đông dần dần được phát triển với nhiều kỹ thuật...
 2. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy sexydance Tân Bình,q10,q11,... Goldstardance

  SEXY DANCE, là bộ môn vũ đạo trên nền âm nhạc chủ đạo thể loại Dance Hall được remix đa dạng âm nhạc điện tử (EDM) và động tác đặc trưng là sự uyển chuyển của cơ thể, các động tác sóng người, đẩy hông (hip lift), bật ngực (shaking), đánh mông (twerking), đánh tay (wacking) v.v... Không dừng lại...
 3. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy belly dance-múa bụng Tân Bình,q10,q11,... Goldstardance

  BELLY DANCE, bộ môn không còn xa lạ với những người yêu thích nhảy múa và thường được biết với tên gọi MÚA BỤNG. Với đặc trưng vũ đạo là các động tác chuyển động của phần hông trên nền âm nhạc chủ đạo Trống. Belly Dance xuất xứ từ các nước Trung Đông dần dần được phát triển với nhiều kỹ thuật...
 4. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy sexy dance Tân BÌnh,q10,q11,... Goldstardance

  SEXY DANCE, là bộ môn vũ đạo trên nền âm nhạc chủ đạo thể loại Dance Hall được remix đa dạng âm nhạc điện tử (EDM) và động tác đặc trưng là sự uyển chuyển của cơ thể, các động tác sóng người, đẩy hông (hip lift), bật ngực (shaking), đánh mông (twerking), đánh tay (wacking) v.v... Không dừng lại...
 5. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy belly dance Tân Bình,q10,q11,... Goldstardance

  BELLY DANCE, bộ môn không còn xa lạ với những người yêu thích nhảy múa và thường được biết với tên gọi MÚA BỤNG. Với đặc trưng vũ đạo là các động tác chuyển động của phần hông trên nền âm nhạc chủ đạo Trống. Belly Dance xuất xứ từ các nước Trung Đông dần dần được phát triển với nhiều kỹ thuật...
 6. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy sexy dance Tân Bình ,q10,q11,... Goldstardance

  SEXY DANCE, là bộ môn vũ đạo trên nền âm nhạc chủ đạo thể loại Dance Hall được remix đa dạng âm nhạc điện tử (EDM) và động tác đặc trưng là sự uyển chuyển của cơ thể, các động tác sóng người, đẩy hông (hip lift), bật ngực (shaking), đánh mông (twerking), đánh tay (wacking) v.v... Không dừng lại...
 7. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy belly dance Tân Bình,q1,q11,... Goldstardance

  BELLY DANCE, bộ môn không còn xa lạ với những người yêu thích nhảy múa và thường được biết với tên gọi MÚA BỤNG. Với đặc trưng vũ đạo là các động tác chuyển động của phần hông trên nền âm nhạc chủ đạo Trống. Belly Dance xuất xứ từ các nước Trung Đông dần dần được phát triển với nhiều kỹ thuật...
 8. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy sexy dance Tân Bình,q10,q11,... Goldstardance

  SEXY DANCE, là bộ môn vũ đạo trên nền âm nhạc chủ đạo thể loại Dance Hall được remix đa dạng âm nhạc điện tử (EDM) và động tác đặc trưng là sự uyển chuyển của cơ thể, các động tác sóng người, đẩy hông (hip lift), bật ngực (shaking), đánh mông (twerking), đánh tay (wacking) v.v... Không dừng lại...
 9. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy beely dance Tân Bình ,q10,q11, Goldstardance

  BELLY DANCE, bộ môn không còn xa lạ với những người yêu thích nhảy múa và thường được biết với tên gọi MÚA BỤNG. Với đặc trưng vũ đạo là các động tác chuyển động của phần hông trên nền âm nhạc chủ đạo Trống. Belly Dance xuất xứ từ các nước Trung Đông dần dần được phát triển với nhiều kỹ thuật...
 10. goldstardance

  CHiêu sinh nhảy sexy dance Tân Bình ,q10,q11,... Goldstardance

  SEXY DANCE, là bộ môn vũ đạo trên nền âm nhạc chủ đạo thể loại Dance Hall được remix đa dạng âm nhạc điện tử (EDM) và động tác đặc trưng là sự uyển chuyển của cơ thể, các động tác sóng người, đẩy hông (hip lift), bật ngực (shaking), đánh mông (twerking), đánh tay (wacking) v.v... Không dừng lại...
 11. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy belly dance Tân Bình,q10,q11,...Goldstardance

  BELLY DANCE, bộ môn không còn xa lạ với những người yêu thích nhảy múa và thường được biết với tên gọi MÚA BỤNG. Với đặc trưng vũ đạo là các động tác chuyển động của phần hông trên nền âm nhạc chủ đạo Trống. Belly Dance xuất xứ từ các nước Trung Đông dần dần được phát triển với nhiều kỹ thuật...
 12. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy sexy dance Tân Bình,q10,q11,... Goldstardance

  Sắp mở khóa học mới,các bạn đam mê hãy đến đăng ký nhé
 13. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy sexy dance Tân Bình,q10,q11,... Goldstardance

  SEXY DANCE, là bộ môn vũ đạo trên nền âm nhạc chủ đạo thể loại Dance Hall được remix đa dạng âm nhạc điện tử (EDM) và động tác đặc trưng là sự uyển chuyển của cơ thể, các động tác sóng người, đẩy hông (hip lift), bật ngực (shaking), đánh mông (twerking), đánh tay (wacking) v.v... Không dừng lại...
 14. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy bellydance Tân Bình ,q11,q10,Goldstardance

  BELLY DANCE, bộ môn không còn xa lạ với những người yêu thích nhảy múa và thường được biết với tên gọi MÚA BỤNG. Với đặc trưng vũ đạo là các động tác chuyển động của phần hông trên nền âm nhạc chủ đạo Trống. Belly Dance xuất xứ từ các nước Trung Đông dần dần được phát triển với nhiều kỹ thuật...
 15. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy sexy dance Tân Bình ,q10, q11,... Goldstardance

  Sắp mở khóa học mới , các bạn đam mê hãy đến đăng ký nhé
 16. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy sexy dance Tân Bình ,q10, q11,... Goldstardance

  SEXY DANCE, là bộ môn vũ đạo trên nền âm nhạc chủ đạo thể loại Dance Hall được remix đa dạng âm nhạc điện tử (EDM) và động tác đặc trưng là sự uyển chuyển của cơ thể, các động tác sóng người, đẩy hông (hip lift), bật ngực (shaking), đánh mông (twerking), đánh tay (wacking) v.v... Không dừng lại...
 17. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy belly dance Tân Bình, q10,q11, Goldstardance

  BELLY DANCE, bộ môn không còn xa lạ với những người yêu thích nhảy múa và thường được biết với tên gọi MÚA BỤNG. Với đặc trưng vũ đạo là các động tác chuyển động của phần hông trên nền âm nhạc chủ đạo Trống. Belly Dance xuất xứ từ các nước Trung Đông dần dần được phát triển với nhiều kỹ thuật...
 18. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy sexy dance Tân Bình,q10,q11,...Goldstardance

  Sắp mở khóa học mới,bạn nào đam mê hãy tới đăng ký nhé
 19. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy sexy dance Tân Bình,q10,q11,...Goldstardance

  SEXY DANCE, là bộ môn vũ đạo trên nền âm nhạc chủ đạo thể loại Dance Hall được remix đa dạng âm nhạc điện tử (EDM) và động tác đặc trưng là sự uyển chuyển của cơ thể, các động tác sóng người, đẩy hông (hip lift), bật ngực (shaking), đánh mông (twerking), đánh tay (wacking) v.v... Không dừng lại...
 20. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy belly dance Tân Bình,q10,q11,...Goldstardance

  BELLY DANCE, bộ môn không còn xa lạ với những người yêu thích nhảy múa và thường được biết với tên gọi MÚA BỤNG. Với đặc trưng vũ đạo là các động tác chuyển động của phần hông trên nền âm nhạc chủ đạo Trống. Belly Dance xuất xứ từ các nước Trung Đông dần dần được phát triển với nhiều kỹ thuật...
 21. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy sexy dance Tân Bình, Q10, Q11,…Goldstardance

  sắp khai giảng lớp học mới, các bạn đam mê hãy đến đăng ký nhé
 22. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy sexy dance Tân Bình, Q10, Q11,…Goldstardance

  SEXY DANCE, là bộ môn vũ đạo trên nền âm nhạc chủ đạo thể loại Dance Hall được remix đa dạng âm nhạc điện tử (EDM) và động tác đặc trưng là sự uyển chuyển của cơ thể, các động tác sóng người, đẩy hông (hip lift), bật ngực (shaking), đánh mông (twerking), đánh tay (wacking) v.v... Không dừng lại...
 23. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy belly dance Tân Bình, q10,q11, Goldstardance

  BELLY DANCE, bộ môn không còn xa lạ với những người yêu thích nhảy múa và thường được biết với tên gọi MÚA BỤNG. Với đặc trưng vũ đạo là các động tác chuyển động của phần hông trên nền âm nhạc chủ đạo Trống. Belly Dance xuất xứ từ các nước Trung Đông dần dần được phát triển với nhiều kỹ thuật...
 24. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy sexy dance Tân Bình,q10,q11,... Goldstardance

  SEXY DANCE, là bộ môn vũ đạo trên nền âm nhạc chủ đạo thể loại Dance Hall được remix đa dạng âm nhạc điện tử (EDM) và động tác đặc trưng là sự uyển chuyển của cơ thể, các động tác sóng người, đẩy hông (hip lift), bật ngực (shaking), đánh mông (twerking), đánh tay (wacking) v.v... Không dừng lại...
 25. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy belly dance Tân Bình,q10,q11,...Goldstardance

  BELLY DANCE, bộ môn không còn xa lạ với những người yêu thích nhảy múa và thường được biết với tên gọi MÚA BỤNG. Với đặc trưng vũ đạo là các động tác chuyển động của phần hông trên nền âm nhạc chủ đạo Trống. Belly Dance xuất xứ từ các nước Trung Đông dần dần được phát triển với nhiều kỹ thuật...
 26. goldstardance

  CHhiêu sinh nhảy sexy dance Tân Bình, Q10, Q11,…Goldstardance

  Sắp khai giảng khóa mới , các bạn đam mê hãy đến đăng ký nhé
 27. goldstardance

  CHhiêu sinh nhảy sexy dance Tân Bình, Q10, Q11,…Goldstardance

  SEXY DANCE, là bộ môn vũ đạo trên nền âm nhạc chủ đạo thể loại Dance Hall được remix đa dạng âm nhạc điện tử (EDM) và động tác đặc trưng là sự uyển chuyển của cơ thể, các động tác sóng người, đẩy hông (hip lift), bật ngực (shaking), đánh mông (twerking), đánh tay (wacking) v.v... Không dừng lại...
 28. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy hiện đại thiếu nhi Q.Tân Bình , Q.Tân Phú, Q.Phú Nhuận, Q7, Q10, Q11, ...

  Sắp khai giảng khóa mới,các bạn đam mê hãy đến đăng ký nhé
 29. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy sexy dance Tân bình, Q10, Q11,…Goldstardance

  Sắp khai giảng Khóa mới,các bạn đam mê hãy đến đăng ký nhé
 30. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy sexy dance Tân bình, Q10, Q11,…Goldstardance

  SEXY DANCE, là bộ môn vũ đạo trên nền âm nhạc chủ đạo thể loại Dance Hall được remix đa dạng âm nhạc điện tử (EDM) và động tác đặc trưng là sự uyển chuyển của cơ thể, các động tác sóng người, đẩy hông (hip lift), bật ngực (shaking), đánh mông (twerking), đánh tay (wacking) v.v... Không dừng lại...
 31. goldstardance

  Chiêu sinh nhảy hiện đại thiếu nhi Q.Tân Bình , Q.Tân Phú, Q.Phú Nhuận, Q7, Q10, Q11, ...

  Nhảy Hiện Đại Thiếu Nhi là bộ môn được nhiều Phụ Huynh và các bé lựa chọn tham gia tập luyện như một môn sinh hoạt ngoại khóa lành mạnh bổ ích . Ngoài sự thư giãn sảng khoái sau những giờ học căng thẳng ở trường học, nâng cao thể lực và sự bền bỉ, bộ môn còn giúp trẻ tự tin giao tiếp...