Kết quả tìm kiếm

  1. stressdecor

    Một số cách chăm sóc cây tùng bồng lai.

    1 .Chăm sóc cây tùng bồng lai bằng việc tưới cây. Cây tùng bồng lai chịu hạn sau khi chúng được trồng, nhưng chúng sẽ cần được tưới nước thường xuyên trong mùa sinh trưởng đầu tiên. Sau đó, bạn có thể cắt giảm tưới nước và chỉ tưới đẫm nước cho cây mỗi một hoặc hai tuần. Hãy nhớ kiểm tra đất...
  2. stressdecor

    Cần bán Cây Tùng Thơm có trồng trong nhà được không ?

    Cây Tùng Thơm Nhìn chung, trồng Cây Tùng Thơm không khó. Cây yêu cầu đất thoát nước tốt, nhưng không kén chọn đất thịt, cát pha hay đá phấn. Họ cũng chấp nhận đất chua, trung tính hoặc kiềm. Có lẽ phần khó khăn nhất trong việc chăm sóc cây Tùng Thơm trong nhà là đảm bảo đủ ánh sáng. Chọn một cửa...