Kết quả tìm kiếm

 1. P

  chứng chỉ quản lý kinh doanh vận tải khai thác vận tải đường bộ theo nghị định mới 0979868612

  Chứng chỉ sơ cấp quản lý và khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Sơ cấp chuyên ngành Vận tải 0979868612,Chứng chỉ Điều hành Vận tải 0979868612 ,chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải 0979868612, ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ ĐỂ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THÔNG BÁO...
 2. P

  Đào tạo chứng chỉ SƠ CẤP VẬN TẢI cấp tốc 0979868612

  KHÓA HỌC SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHO GIÁM ĐỐC & QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VẬN TẢI Để được phép hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đường bộ, thì người trực tiếp điều hành, giám đốc, quản lý... các doanh nghiệp vận tải cần có chứng chỉ sơ cấp Quản...
 3. P

  chứng chỉ ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI học online toàn quốc 0979868612

  KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 0979868612, Chứng chỉ Khai thác vận tải đường bộ, Chứng chỉ sơ cấp vận tải, học chứng chỉ quản lý và khai thác vận tải đường bộ, KHÓA HỌC SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ, Quản trị & Khai thác vận tải, Chứng chỉ Quản trị và...
 4. P

  bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học cấp tốc 0979868612

  KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC, KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC TRÊN TOÀN QUỐC (Thông tư số 01/2022/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...
 5. P

  HỌC chứng chỉ điều hành vận tải xin giấy phép kinh doanh vận tải 0979868612

  Chứng chỉ sơ cấp quản lý và khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Sơ cấp chuyên ngành Vận tải 0979868612,Chứng chỉ Điều hành Vận tải 0979868612 ,chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải 0979868612, ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ ĐỂ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THÔNG BÁO...
 6. P

  Học Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải đường bộ 0979868612

  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI 0979868612, SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ, Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải 0979868612, Cấp chứng chỉ điều hành vận tải 0979868612, Chứng chỉ quản lý khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải, Chứng chỉ kinh...
 7. P

  Khóa học chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải cấp tốc tại hà nội hồ chí minh 0979868612

  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI 0979868612, SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ, Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải 0979868612, Cấp chứng chỉ điều hành vận tải 0979868612, Chứng chỉ quản lý khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải, Chứng chỉ kinh...
 8. P

  chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên, điều hành tour cấp tốc 0979868612

  CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN VIÊN QUỐC TẾ&NỘI ĐỊA 0979868612, CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH QUỐC TẾ NỘI ĐỊA 0979868612, THI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ Hướng dẫn viên và Điều hành tour du lịch Toàn quốc 0979868612 KHÓA HỌC chứng chỉ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN Du LỊCH – BÁN VÀ Điều hành tour DU LỊCH . Điều kiện cấp...
 9. P

  Học NHANH Chứng chỉ sơ cấp VẬN TẢI xin giấy phép kinh doanh vận tải 0979868612

  Chứng chỉ sơ cấp quản lý và khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Sơ cấp chuyên ngành Vận tải 0979868612,Chứng chỉ Điều hành Vận tải 0979868612 ,chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải 0979868612, ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ ĐỂ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THÔNG BÁO TUYỂN...
 10. P

  Lớp học chứng chỉ Điều hành vận tải kinh doanh vận tải 0979868612

  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI 0979868612, SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ, Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải 0979868612, Cấp chứng chỉ điều hành vận tải 0979868612, Chứng chỉ quản lý khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải, Chứng chỉ kinh...
 11. P

  chứng chỉ sơ cấp vận tải xin giấy phép kinh doanh vận tải 0979868612

  Chứng chỉ sơ cấp quản lý và khai thác vận tải đường bộ, Sơ cấp chuyên ngành Vận tải,Chứng chỉ Điều hành Vận tải ,chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều...
 12. P

  Khai giảng lớp Sơ cấp Khai thác vận tải đường bộ học online toàn quốc 0979868612

  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI ONLINE, LỚP SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ, Chứng chỉ chuyên ngành vận tải 0979868612, Cấp chứng chỉ điều hành vận tải 0979868612, Chứng chỉ quản lý khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải, Chứng chỉ kinh doanh...
 13. P

  Học nhanh Chứng chỉ Sơ cấp Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ ở đâu? 0979868612

  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI ONLINE, LỚP SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ, Chứng chỉ chuyên ngành vận tải 0979868612, Cấp chứng chỉ điều hành vận tải 0979868612, Chứng chỉ quản lý khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải, Chứng chỉ kinh doanh...
 14. P

  tuyển sinh liên thông văn bằng 2 cao đẳng văn thư học ngoài giờ hành chính 0979868612

  XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG TIẾNG TRUNG, ANH, NHẬT, HÀN, CÔNG NGHỆ Ô TÔ, VĂN THƯ TẠI HẢI PHÒNG HÀ NỘI 0979868612, Tuyển sinh liên thông văn bẳng 2 tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Công nghệ Ô tô, Văn thư lưu trữ tại Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh. Tuyển sinh ngành ngôn ngữ tiếng Trung...
 15. P

  chứng chỉ hành nghề kinh doanh vận tải đường bộ 0979868612

  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI ONLINE, LỚP SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ, Chứng chỉ chuyên ngành vận tải 0979868612, Cấp chứng chỉ điều hành vận tải 0979868612, Chứng chỉ quản lý khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải, Chứng chỉ kinh doanh...
 16. P

  Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải học online toàn quốc 0979868612

  Chứng chỉ sơ cấp quản lý và khai thác vận tải đường bộ, Sơ cấp chuyên ngành Vận tải,Chứng chỉ Điều hành Vận tải ,chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều...
 17. P

  Chứng chỉ Quản lý điều hành vận tải học online toàn quốc 0979868612

  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI ONLINE, LỚP SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ, Chứng chỉ chuyên ngành vận tải 0979868612, Cấp chứng chỉ điều hành vận tải 0979868612, Chứng chỉ quản lý khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải, Chứng chỉ kinh doanh...
 18. P

  Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học toàn quốc 0979868612

  KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC, KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC TRÊN TOÀN QUỐC (Thông tư số 01/2022/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...
 19. P

  đào tạo chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển 0979868612

  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN 0979868612, - NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI (Có lớp học online), đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển, CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN, MỞ LỚP ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN, Đào tạo và cấp chứng chỉ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN , ĐÀO TẠO CHỨNG...
 20. P

  CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ Hướng dẫn viên và Điều hành tour du lịch Toàn quốc 0979868612

  CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN VIÊN QUỐC TẾ&NỘI ĐỊA,CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH QUỐC TẾ NỘI ĐỊA, THI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ Hướng dẫn viên và Điều hành tour du lịch Toàn quốc 0979868612 KHÓA HỌC chứng chỉ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN Du LỊCH – BÁN VÀ Điều hành tour DU LỊCH . Điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên du...
 21. P

  Đào tạo chứng chỉ Điều hành vận tải quản trị khai thác vận tải toàn quốc 0979868612

  Chứng chỉ sơ cấp quản lý và khai thác vận tải đường bộ, Sơ cấp chuyên ngành Vận tải, Chứng chỉ Điều hành Vận tải ,chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều...
 22. P

  Đào tạo nghiệp vụ lễ tân văn phòng chuyên nghiệp- lễ tân ngoại giao

  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LỄ TÂN VĂN PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP, KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ LỄ TÂN CÔNG SỞ, LỄ TÂN NGOẠI GIAO, LỄ TÂN ĐỐI NGOẠI, Lễ Tân Ngoại giao và Lễ tân đối ngoại, LỄ TÂN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, mở lớp học nghiệp vụ lễ tân công sở, Lễ tân hành chính văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Nha Trang...
 23. P

  Đào Tạo Hàng Hóa Nguy Hiểm Đường Biển (IMDG) Tại Hà Nội Hải Phòng 0979868612

  Đào tạo nghiệp vụ hàng hóa nguy hiểm đường biển (IMDG) 0979868612 KHÓA ĐÀO TẠO HÀNG HÓA NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN 0979868612 INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG), Đào Tạo Hàng Hóa Nguy Hiểm Đường Biển IMDG, ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNG NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN IMDG, LỚP ĐÀO TẠO HÀNG NGUY HIỂM ĐƯỜNG...
 24. P

  Đào tạo chứng chỉ lái xe nâng lái máy xúc tại hà nội hải phòng 0979868612

  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ LÁI MÁY XÚC, LÁI XE NÂNG CẤP TỐC 0979868612, CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH XE NÂNG 0979868612, HỌC CHỨNG CHỈ LÁI MÁY XÚC 0979868612, CHỨNG CHỈ LÁI XE NÂNG 0979868612.CHUNG CHI LAI MAY XUC, CHUNG CHI LAI XE NANG, CHUNG CHI VAN HANH XE NANG, CHUNG CHI VAN HANH MAY XUC, HOC CHUNG CHI LAI MAY...
 25. P

  Đào tạo chứng chỉ Quản trị Nhà Hàng Khách sạn tại Hà Nội 0979868612

  Khóa Học Nghiệp Vụ Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Cấp Tốc 0979868612, ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 0979868612, Khóa Học Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Chuyên Nghiệp Tại Hà Nội 0979868612, ĐÀo Tạo chứng Chỉ Nhà hàng Khách sạn Đi Đức, Khóa học Quản Lý Khách Sạn 0979868612, Học Quản Lý Nhà...
 26. P

  Chứng chỉ Sơ cấp Quản lý kinh doanh vận tải đường bộ 0979868612

  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI ONLINE, LỚP SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ, Chứng chỉ chuyên ngành vận tải 0979868612, Cấp chứng chỉ điều hành vận tải 0979868612, Chứng chỉ quản lý khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải, Chứng chỉ kinh doanh...
 27. P

  Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành Xuất nhập khẩu và Logistics tại Hà Nội Hải Phòng 0979868612

  KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ LOGISTICS 0979868612, Tiếng Anh chuyên ngành Xuất nhập khẩu và Logistics, TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH LOGISTICS, TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU, Xuất phát từ nhu cầu của cá nhân/ doanh nghiệp, Trường cao đẳng Duyên Hải mở khóa đào tạo “Tiếng...
 28. P

  Khóa học chuyên viên xuất nhập khẩu và logistics thực tế tại Hà Nội 0979868612

  KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU VÀ LOGISTICS THỰC TẾ DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU Logistics và xuất nhập khẩu đang là một ngành “hot” và được rất nhiều người quan tâm. Việc tìm kiếm các khóa học xuất nhập khẩu và Logistics để trau dồi cho bản thân đang là lựa chọn được nhiều người hướng tới. Cụ thể những...
 29. P

  Khóa học tiếng anh chuyên ngành khách sạn tại hà nội 0979868612

  KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KHÁCH SẠN 0979868612 HỌC TIẾNG ANH KHÁCH SẠN 0979868612, LỚP TIẾNG ANH LỄ TÂN KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG 0979868612 TIẾNG ANH LỄ TÂN KHÁCH SẠN LH 0979868612 TUYỂN SINH LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRONG KHÁCH SẠN CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH LỄ TÂN KHÁCH SẠN...
 30. P

  Chứng chỉ Nghiệp vụ lễ tân công sở, nghiệp vụ lễ tân hành chính văn phòng

  KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ LỄ TÂN CÔNG SỞ, LỄ TÂN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, mở lớp học nghiệp vụ lễ tân công sở | Lễ tân hành chính văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Nha Trang, Cần Thơ và các tỉnh, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LỄ TÂN VĂN PHÒNG - LỄ TÂN TOÀ NHÀ CHUYÊN NGHIỆP, ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LỄ TÂN CÔNG SỞ ,LỄ...
 31. P

  Khóa HỌC Nghiệp Vụ Buồng Phòng Khách Sạn 0978868612

  CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN, CHỨNG CHỈ BUỒNG PHÒNG, ĐỊA CHỈ LỚP BUỒNG PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP 0979868612, HỌC BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN TẠI ĐÂU, LỚP HỌC BUỒNG PHÒNG CẤP TỐC, Khóa HỌC Nghiệp Vụ Buồng Phòng Khách Sạn 0979868612, ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNG CẤP TỐC, hoc buong phong cap toc...
 32. P

  Khóa học chứng chỉ nghiệp vụ lễ tân khách sạn 0979868612

  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ LỄ TÂN KHÁCH SẠN TẠI HÀ NỘI 0979868612 ĐỊA CHỈ HỌC LỄ TÂN KHÁCH SẠN TẠI ĐÂU 0979868612 CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ LỄ TÂN KHÁCH SẠN 0979868612 ĐÀO TẠO LỄ TÂN KHÁCH SẠN CHUYÊN NGHIỆP 0979868612 LỚP HỌC NGHIỆP VỤ LỄ TÂN KHÁCH SẠN CẤP TỐC 0979868612 HOC NGẮN HẠN LỄ TÂN KHÁCH SẠN...
 33. P

  Khóa Học Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Cấp Tốc 0979868612

  Lớp Học Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Cấp Tốc 0979868612 ĐÀO TẠO Lớp NGHỆP VỤ KHÁCH SạN 0979868612 Khóa học Quản Lý Khách Sạn 0979868612 Học Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Học quản lý nhà hàng khách sạn cấp Tốc tại Hà Nội 0979868612 CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN ĐI ĐỨC 0979868612 Khóa học chứng chỉ...
 34. P

  Khóa học chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải, điều hành vận tải 0979868612

  ĐÀO TẠO SƠ CẤP VẬN TẢI CẤP CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI – QUẢN TRỊ KHAI THÁC VẬN TẢI, Khóa học Sơ cấp nghề Khai thác vận tải đường bộ 0979868612, QUẢN TRỊ KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 0979868612, Chứng chỉ Khai thác vận tải. Khóa học chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải – Quản trị điều hành và...
 35. P

  Địa chỉ Học Nghề Thợ Hàn, Nghề Hàn Tại Hà Nội 0979868612

  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHỀ THỢ HÀN CẤP TỐC 0979868612, ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHỀ THỢ HÀN ( HÀN TIG, MAG, HÀN HỒ QUANG) CẤP TỐC 0979868612 NHận đào tạo lớp hợp đồng tại đơn vị khách hàng có nhu cầu học nhanh.chung chi tho han, chung chi han tig, chung chi han mag,chung chi han mig, chung chi han ho...
 36. P

  đào tạo chứng chỉ lái xe nâng, lái máy xúc cấp tốc tại hà nội hải phòng 0979868612

  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ LÁI MÁY XÚC, LÁI XE NÂNG CẤP TỐC 0979868612, CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH XE NÂNG 0979868612, HỌC CHỨNG CHỈ LÁI MÁY XÚC 0979868612, CHỨNG CHỈ LÁI XE NÂNG 0979868612.CHUNG CHI LAI MAY XUC, CHUNG CHI LAI XE NANG, CHUNG CHI VAN HANH XE NANG, CHUNG CHI VAN HANH MAY XUC, HOC CHUNG CHI LAI MAY...
 37. P

  Đào Tạo Chứng Chỉ Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn 0979868612, Nghiệp Vụ Lễ Tân, Bàn, Bếp, Lễ tân Văn Phòng

  Đào Tạo Chứng Chỉ Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn 0979868612, Nghiệp Vụ Lễ Tân, Bàn, Bếp, Lễ tân Văn Phòng, Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ tân Văn phòng chuyên nghiệp 0979868612, ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN, khóa đào tạo nghiệp vụ Buồng phòng khách sạn 0979868612, Đào Tạo Quản Trị Nhà Hàng...
 38. P

  Khóa học Nghiệp vụ Logistics Cơ bản và NÂNG CAO 0979868612

  Khóa học Nghiệp vụ Logistics Cơ bản và NÂNG CAO 0979868612, khóa học nghiệp vụ LOGISTICS chuyên sâu, ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LOGISTICS 0979868612, KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ LOGISTICS CHUYÊN SÂU, KHÓA HỌC LOGISTICS CƠ BẢN, Khóa học Logistics Hà Nội, Học logistics ở đâu Hà Nội, đào tạo NGHIỆP VỤ LOGISTICS...
 39. P

  Đào Tạo Hàng Hóa Nguy Hiểm Đường Biển IMDG 0979868612

  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN IMDG 0979868612, Đào Tạo Hàng Hóa Nguy Hiểm Đường Biển IMDG, ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNG NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN IMDG, LỚP ĐÀO TẠO HÀNG NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN IMDG, VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG BIỂN IMDG, KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNG HÓA...
 40. P

  Đào Tạo Hàng Hóa Nguy Hiểm Đường Biển IMDG 0979868612

  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN IMDG 0979868612, Đào Tạo Hàng Hóa Nguy Hiểm Đường Biển IMDG, ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNG NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN IMDG, LỚP ĐÀO TẠO HÀNG NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN IMDG, VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG BIỂN IMDG, KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNG HÓA...
 41. P

  Khóa học Quản trị mua hàng tại Hà Nội Hải phòng 0979868612

  KHOÁ HỌC CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG, ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MUA HÀNG với giảng viên là các nhà Quản lý cấp cao bộ phận mua hàng của các tập đòan đa quốc gia. KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MUA HÀNG, KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ MUA HÀNG 0979868612, ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MUA HÀNG 0979868612, KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ THU MUA 0979868612, KHOÁ...
 42. P

  Khóa Học Làm Bánh Ngọt tại Hà Nội 0979868612

  KHÓA HỌC LÀM BÁNH TẠI HÀ NỘI LH 0979868612, KHÓA HỌC LÀM BÁNH KEM BÁNH SINH NHẬT, Khóa Học Làm Bánh tại Hà Nội, Khoa Hoc Lam Banh tại Hà Nội,chung chi nghe banh, dao tao chung chi nghe banh, Lớp Học Làm Bánh tại Hà Nội, Lop Hoc Lam Banh tại Hà Nội, Học Làm Bánh Ở Đâu tại Hà Nội, Hoc Lam Banh O...
 43. P

  Khoá học dạy cắm hoa chuyên nghiệp 0978868612

  KHÓA HỌC DẠY CẮM HOA TƯƠI HIỆN ĐẠI MỞ SHOP 0979868612, LỚP HỌC KỸ THUẬT CẮM HOA NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP 0979868612, DẠY CẮM HOA TƯƠI MỞ SHOP 0979868612, Khoá học dạy cắm hoa chuyên nghiệp 0979868612, đào tạo khóa học cắm hoa nghệ thuật tại hà nội 0979868612, lớp học cắm hoa nghệ thuật tại hà...
 44. P

  Khai giảng lớp Sơ cấp Khai thác vận tải đường bộ 0979868612

  ĐÀO TẠO SƠ CẤP VẬN TẢI CẤP CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI – QUẢN TRỊ KHAI THÁC VẬN TẢI, Khóa học Sơ cấp nghề Khai thác vận tải đường bộ 0979868612, QUẢN TRỊ KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 0979868612, Chứng chỉ Khai thác vận tải. Khóa học chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải – Quản trị điều hành và...
 45. P

  Cấp Chứng Chỉ Điện Dân Dụng, Điện Công Nghiệp, Điện Nước 0979868612

  ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN DÂN DỤNG,Chứng chỉ nghề điện dân dụng,Học nghề điện dân dụng, Đào tạo nghề điện dân dụng, Đào tạo nghề điện dân dụng, Đào tạo nghề điện dân dụng, Dạy nghề sữa chữa điện dân dụng,HỌC NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG, Dạy nghề sửa chữa điện dân dụng, Học nghề điện dân dụng, Đào tạo...
 46. P

  Đào Tạo Chứng Chỉ Nghề Điện Nước 0979868612

  CHỨNG CHỈ NGHỀ ĐIỆN NƯỚC, DẠY NGHỀ SỬA CHỮA LẮP ĐẶT ĐIỆN NƯỚC, Học nghề sửa chữa điện nước dân dụng, Đào tạo nghề sửa chữa điện nước, Đào tạo nghề sửa chữa lắp đặt điện nước 0979868612, Đào tạo nghề điện dân dụng, Đào tạo nghề sửa chữa điện nước, Dạy nghề sữa chữa điện nước Địa chỉ: Số 457...
 47. P

  Khóa Học Nấu Ăn Món Hàn Quốc 0979868612

  Khóa học Nấu ăn món Hàn Quốc 0978868612,Nấu Ăn Món Hàn Quốc Học nấu món ăn Hàn Quốc, Khóa học nấu món Hàn Quốc,đào tạo nấu món ăn Hàn Quốc, Học nấu món ăn Hàn Quốc, Khóa học nấu món Hàn Quốc, Dạy Nấu Món Ăn Hàn Quốc,Nấu Ăn Hàn Quốc, Học Nấu Ăn Hàn Quốc, Day Nau Mon An Han Quoc, Day Nau Mon Han...
 48. P

  Địa Chỉ Lớp Học Nấu Các Món Ăn Chay Tại Hà Nội 0979868612

  Khóa Học Nấu Ăn Món Chay, Khóa Học Nấu Ăn Chay Tại Hà Nội, KHÓA HỌC NẤU ĂN CÁC MÓN CHAY, HỌC NẤU ĂN MÓN CHAY, Khóa học Nấu ăn chay cơ bản, Học nấu món chay, , DẠY NẤU CÁC MÓN ĂN CHAY, HỌC NẤU MÓN CHAY, LỚP HỌC NẤU ĂN MÓN CHAY, HỌC NẤU MÓN CHAY Ở ĐÂU, Học Nấu Món Chay, học nấu ăn chay tại hà nội...
 49. P

  Lớp Học Nấu Ăn Món Nhật Bản 0979868612

  KHÓA HỌC NẤU ĂN NHẬT BẢN, Khóa Học Nấu Ăn Món Nhật Bản, HỌC NẤU ĂN MÓN NHẬT, KHÓA HỌC NẤU ĂN MÓN NHẬT,HỌC NẤU ĂN MÓN NHẬT BẢN, Khóa học Nấu ăn các món Nhật, Lớp học nấu ăn Món Nhật Bản, HỌC NẤU ĂN NHẬT Ở ĐÂU, Học nấu ăn Nhật ở đâu, KHÓA HỌC NẤU ĂN MÓN NHẬT, KHÓA HỌC MÓN NHẬT BẢN,Khóa học nấu ăn...
 50. P

  Khóa Học Dạy Các Món Ăn Vặt Tại Hà Nội 0979868612

  KHÓA HỌC CHUYÊN DẠY CÁC MÓN ĂN VẶT HOT NHẤT HIỆN NAY, Khóa học dạy các món ăn vặt tại hà nội, Lớp học dạy món ăn vặt tại hà nội, khóa học làm đồ ăn nhanh, học nấu đồ ăn vặt ở đâu ??? Khóa dạy học và thực hành cách làm các món ăn vặt nổi tiếng và HOT nhất hiện nay tại Hà Nội–Trường Cao Đẳng Nghề...
 51. P

  Học Sửa Chữa Điện Điện Công Nghiệp Ở Đâu Tốt Tại Hà Nội 0979868612

  Chứng chỉ điện công nghiệp, ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, CHỨNG CHỈ NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP,HỌC NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, Dạy nghề sửa chữa điện công nghiệp, Học nghề điện công nghiệp, Đào tạo nghề điện công nghiệp, Đào tạo nghề điện công nghiệp, Địa chỉ: Số 457 Hoàng Quốc Việt – Cầu...
 52. P

  cấp chứng chỉ điện dân dụng, điện công nghiệp, điện nước 0979868612

  ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN DÂN DỤNG,Chứng chỉ nghề điện dân dụng,Học nghề điện dân dụng, Đào tạo nghề điện dân dụng, Đào tạo nghề điện dân dụng, Đào tạo nghề điện dân dụng, Dạy nghề sữa chữa điện dân dụng,HỌC NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG, Dạy nghề sửa chữa điện dân dụng, Học nghề điện dân dụng, Đào tạo...
 53. P

  cấp chứng chỉ nấu ăn, chứng chỉ spa, chứng chỉ phun thêu thẩm mỹ

  CẤP NHANH CHỨNG CHỈ NGHỀ NẤU ĂN, CHỨNG CHỈ NẤU ĂN, CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NẤU ĂN, chứng chỉ hành nghề spa, Chứng chỉ phun thêu thẩm mỹ, chứng chỉ chăm sóc da, Đào tạo dạy phun xăm thẩm mỹ, Cấp chứng chỉ phun xăm, Chứng chỉ chăm sóc da, Chứng chỉ hành nghề spa - Nhận tổ...
 54. P

  Đào tạo nghề sửa chữa lắp đặt điện nước 0979868612

  CHỨNG CHỈ NGHỀ ĐIỆN NƯỚC, DẠY NGHỀ SỬA CHỮA LẮP ĐẶT ĐIỆN NƯỚC, Học nghề sửa chữa điện nước dân dụng, Đào tạo nghề sửa chữa điện nước, Đào tạo nghề sửa chữa lắp đặt điện nước 0979868612, Đào tạo nghề điện dân dụng, Đào tạo nghề sửa chữa điện nước, Dạy nghề sữa chữa điện nước Địa chỉ: Số 457...
 55. P

  Địa chỉ lớp học nấu các món ăn chay tại Hà Nội 0979868612

  Khóa Học Nấu Ăn Món Chay, Khóa Học Nấu Ăn Chay Tại Hà Nội, KHÓA HỌC NẤU ĂN CÁC MÓN CHAY, HỌC NẤU ĂN MÓN CHAY, Khóa học Nấu ăn chay cơ bản, Học nấu món chay, , DẠY NẤU CÁC MÓN ĂN CHAY, HỌC NẤU MÓN CHAY, LỚP HỌC NẤU ĂN MÓN CHAY, HỌC NẤU MÓN CHAY Ở ĐÂU, Học Nấu Món Chay, học nấu ăn chay tại hà nội...
 56. P

  Khóa Học nấu ăn món nhật bản tại hà nội, học làm suhsi tại Hà Nội 0979868612

  KHÓA HỌC NẤU ĂN NHẬT BẢN, Khóa Học Nấu Ăn Món Nhật Bản, Học Làm Sushi Nhật bản, lớp học làm sushi ở hà nội, học làm sushi ở đâu, HỌC NẤU ĂN MÓN NHẬT, KHÓA HỌC NẤU ĂN MÓN NHẬT,HỌC NẤU ĂN MÓN NHẬT BẢN, Khóa học Nấu ăn các món Nhật, Lớp học nấu ăn Món Nhật Bản, HỌC NẤU ĂN NHẬT Ở ĐÂU, Học nấu ăn...
 57. P

  Khóa học nấu ăn gia đình tại hà nội 0979868612

  Khóa Học Nấu Ăn Gia Đình 0979868612, khóa học nấu ăn gia đình, Dạy nấu ăn gia đình, LỚP HỌC NẤU ĂN GIA ĐÌNH, DẠY NẤU ĂN GIA ĐÌNH, LỚP HỌC NẤU ĂN GIA ĐÌNH Ở HÀ NỘI, KHÓA HỌC NẤU ĂN CƠ BẢN. - Giảm 10% học phí cho học viên khi đăng ký trước ngày khai giảng. - Giảm 15% học phí cho học viên khi đăng...
 58. P

  Khóa học dạy nấu chè bốn mùa để kinh doanh LH 0979868612

  Dạy Nấu Chè Bốn Mùa, Dạy Nấu Chè Mở Quán Kinh Doanh, Lớp Học Nấu Chè, Dạy Nấu Chè Thái, Địa Chỉ Học Nấu Chè uy tín, Học Nấu Chè Tại Hà Nội, Khóa học dạy nấu chè bốn mùa để kinh doanh LH 0979868612, DẠY NẤU CHÈ BỐN MÙA, Học NẤU CHÈ BỐN MÙA, KHÓA HỌC NẤU CHÈ TẠI HÀ NỘI 0979868612, LỚP HỌC NẤU CHÈ...
 59. P

  Khóa Học chuyên dạy các món ăn vặt hot nhất hiện nay 0979868612

  KHÓA HỌC CHUYÊN DẠY CÁC MÓN ĂN VẶT HOT NHẤT HIỆN NAY, Khóa học dạy các món ăn vặt tại hà nội, Lớp học dạy món ăn vặt tại hà nội, khóa học làm đồ ăn nhanh, học nấu đồ ăn vặt ở đâu ??? Khóa dạy học và thực hành cách làm các món ăn vặt nổi tiếng và HOT nhất hiện nay tại Hà Nội–Trường Cao Đẳng Nghề...
 60. P

  đào tạo chứng chỉ điện công nghiệp cấp tốc học ngoài giờ hành chính 0979868612

  CHỨNG CHỈ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, HỌC CHỨNG CHỈ NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, CHỨNG CHỈ NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP,HỌC NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, Dạy nghề sửa chữa điện công nghiệp, Học nghề điện công nghiệp, Đào tạo nghề điện công nghiệp, Đào tạo nghề điện công nghiệp. Địa...
 61. P

  Đào tạo chứng chỉ điện dân dụng cấp tốc học ngoài giờ hành chính tại Hà Nội

  Chứng Chỉ Điện dân dụng, ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN DÂN DỤNG, chứng chỉ nghề điện dân dụng, Học nghề điện dân dụng, Dạy nghề sửa chữa điện dân dụng, Học nghề điện dân dụng, Đào tạo nghề điện dân dụng, Đào tạo nghề điện dân dụng, Chứng chỉ nghề điện dân dụng học ở đâu tốt hà nội LH 0979868612...
 62. P

  Khóa Học CHứng Chỉ Nấu ăn cấp tốc tại Hà Nội 0979868612

  CHỨNG CHỈ NGHỀ NẤU ĂN, CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NẤU ĂN, CHỨNG CHỈ NẤU ĂN CẤP TỐC, CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ NẤU ĂN, CHỨNG CHỈ NẤU ĂN 6 THÁNG, CHỨNG CHỈ NGHỀ NẤU ĂN 6 THÁNG, CHỨNG CHỈ NẤU ĂN, Chứng Chỉ Nghề Nấu Ăn, Chứng chỉ nấu ăn 6 tháng, HỌC NẤU ĂN TẠI HÀ NỘI, DẠY NẤU ĂN CẤP TỐC, thi cấp chứng chỉ nấu ăn...
 63. P

  Lớp học nấu ăn dành cho trẻ em, khoá học nấu ăn cho trẻ em

  KHÓA HỌC NẤU ĂN CHO TRẺ EM, Học nấu ăn hè cho trẻ em, Lớp học nấu ăn dành cho trẻ em, khoá học nấu ăn cho trẻ em, KHÓA DẠY HỌC NẤU ĂN CHO BÉ, Lớp học nấu ăn ngày hè dành cho trẻ, lớp dạy nấu ăn cho trẻ em, KHÓA HỌC NẤU ĂN DÀNH CHO TRẺ EM Hè đến, các bé tạm thời được trút bỏ áp lực học hành để...
 64. P

  Học Nấu Ăn Món Hoa Ở Đâu Hà Nội 0979868612

  Khóa học nấu ăn món Hoa, HỌC NẤU ĂN MÓN HOA, Khóa học nấu ăn trung quốc, học nấu ăn món Trung Quốc ở đâu hà nội, học nấu món trung quốc, KHÓA HỌC ẨM THỰC TRUNG HOA, Học nấu ăn Trung Quốc, Học nấu ăn món Hoa, KHÓA HỌC NẤU ĂN MÓN TRUNG QUỐC, Học nấu ăn món Hoa, KHÓA HỌC NẤU ĂN TRUNG HOA ( MÓN ĂN...
 65. P

  Khóa Học Dạy Nấu Chè Bốn Mùa Để Kinh Doanh Lh 0979868612

  Dạy Nấu Chè Bốn Mùa, Dạy Nấu Chè Mở Quán Kinh Doanh, Lớp Học Nấu Chè, Dạy Nấu Chè Thái, Địa Chỉ Học Nấu Chè uy tín, Học Nấu Chè Tại Hà Nội, Khóa học dạy nấu chè bốn mùa để kinh doanh LH 0979868612, DẠY NẤU CHÈ BỐN MÙA, Học NẤU CHÈ BỐN MÙA, KHÓA HỌC NẤU CHÈ TẠI HÀ NỘI 0979868612, LỚP HỌC NẤU CHÈ...
 66. P

  Chứng Chỉ Nghề Điện Dân Dụng Học Ở Đâu Tốt Hà Nội Lh 0979868612

  Chứng Chỉ Điện Dân dụng, ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN DÂN DỤNG, chứng chỉ nghề điện dân dụng, Học nghề điện dân dụng, Dạy nghề sửa chữa điện dân dụng, Học nghề điện dân dụng, Đào tạo nghề điện dân dụng, Đào tạo nghề điện dân dụng, Chứng chỉ nghề điện dân dụng học ở đâu tốt hà nội LH 0979868612...
 67. P

  Đào Tạo Nhanh Chứng Chỉ Nấu Ăn Tại Hà Nội 0979868612

  Đào Tạo Nhanh Chứng Chỉ Nấu Ăn Tại Hà Nội 0979868612, Chứng Chỉ Nghề Nấu Ăn, Chứng chỉ nấu ăn 6 tháng,ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN, ĐÀO TẠO ĐẦU BẾP, chứng chỉ sơ cấp nghề nấu ăn học ở đâu, đào tạo nhanh chứng chỉ nấu ăn, chứng chỉ nghề nấu ăn, HỌC NẤU ĂN TẠI HÀ NỘI, DẠY NẤU ĂN CẤP TỐC...
 68. P

  Liên thông đại học kinh tế quốc dân năm 2023

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG (TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên trình độ Đại học như sau: 1. NGÀNH ĐÀO TẠO, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH: liên thông...
 69. P

  Xét TUYỂN CHÍNH QUY cao đẳng sư phạm MẦM NON, SƯ PHẠM TIỂU HỌC

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM CHÍNH QUY Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo của Trường Cao Đẳng Sư Phạm . Thông báo tuyển sinh trình độ TCCN, CAO ĐẲNG hệ chính quy I. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: 1. Ngành đào tạo: Sp giáo dục mầm non, Sp âm nhạc,SP Mỹ thuật,Thư viện và...
 70. P

  Tuyển sinh liên thông đại học ngành xây dựng năm hệ chính qui

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ( HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH) 1. NGÀNH ĐÀO TẠO: Kỹ thuật Xây dựng Công trình (Xây dựng dân dụng & công nghiệp) 2. ĐỐI TƯƠNG TUYỂN SINH: Học sinh đã tốt...
 71. P

  Liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng

  LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ( HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH) 1. NGÀNH ĐÀO TẠO: Kỹ thuật Xây dựng Công trình (Xây dựng dân dụng & công nghiệp) 2. ĐỐI TƯƠNG TUYỂN SINH: Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp.Cao đẳng chính quy. a. Những thí sinh...
 72. P

  Xét tuyển học bạ thpt, nv2, nv3 trượt tốt nghiệp cấp 3 vào đại học chính quy

  XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY I. NGÀNH ĐÀO TẠO: - Kế toán - Quản trị kinh doanh - Tài chính ngân hàng – Điện - Điện tử - Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Kỹ thuật Xây dựng Công trình) - Cầu đường bộ (Xây dựng Công trình giao thông) - Công nghệ thông tin...
 73. P

  Tuyển sinh lớp chuyển đổi ngành dược, điều dưỡng, y sỹ

  Tuyển sinh TCCN,lớp chuyển đổi ngành Điều dưỡng, Dược sỹ, Hộ sinh, KTxét nghiệm Hình ảnh, Y sỹ Đa Khoa….. HỆ CHÍNH QUY HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH Trường Trung cấp Y Tế Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ TCCN như sau: 1. Chỉ tiêu tiển sinh: 1500 học sinh; Vùng tuyển: Tuyển trên cả nước; Hình thức...
 74. P

  XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG TIẾNG HÀN, TIẾNG TRUNG TẠI HẢI PHÒNG, HÀ NỘI 0979868612

  XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG TIẾNG HÀN, TIẾNG TRUNG TẠI HẢI PHÒNG, HÀ NỘI 0979868612, TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC, XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG TIẾNG TRUNG QUỐC, XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TIẾNG TRUNG, CAO ĐẲNG TIẾNG HÀN, LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG TIẾNG TRUNG, LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG TIẾNG HÀN...