Kết quả tìm kiếm

  1. T

    dpiCENTER Tuyển sinh khóa học thiết kế dài hạn K48C - KG 08/11/2021 & K48D - KG 06/12/2021

    "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để chúng ta thay đổi thế giới". Nelson Mandela Sự đầu tư quan trọng nhất của tương lai chính là đầu tư cho giáo dục. Sự đầu tư này theo một khía cạnh nào đó sẽ không bao giờ bị thua lỗ, đem lại lợi ích cho cả ngắn hạn và dài hạn. Phép thử so sánh...
  2. T

    "Typography in Design & from concept to final artwork ” – Hoàn toàn miễn phí – Tối Thứ 7 06/11/2021

    Kỹ thuật Typography với các yếu tố thú vị như typeface, leading, kerning, kết hợp typeface, spacing, grid,… giúp tạo ra sự hài hòa và nhất quán trong thiết kế, truyền tải thông điệp đạt cao nhất, hiệu quả marketing tốt nhất. Designer luôn cần kích hoạt dòng chảy suy nghĩ từ não bộ, khám phá ra...