Kết quả tìm kiếm

 1. M

  Ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ Logistics

  Ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên nghành Logistics Khóa học nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu Khai giảng 15/01/2022 (học T2-4-6) Khóa học xuất nhập khẩu thực tế Khai giảng 18/01 (học t3-5-7) Khóa học nghiệp vụ kinh doanh Logistics 16/01/2022 (học T3-5-7) Khóa học xuất nhập khẩu thực tế...
 2. M

  Ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên nghành Logistics

  Học tiếng Anh chuyên nghành cung 6 bậc Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là rất quan trọng trong toàn cầu hiện nay. Các chứng chỉ này sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của mỗi người. Do đó, các chứng chỉ tiếng Anh này sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng hơn khi cơ hội làm việc tại nước ngoài hay các tập...
 3. M

  Cần bán Học thi chứng chỉ lớp Logistics 24/01/2022

  Học thi chứng chỉ lớp Logistics 24/01/2022 Lịch khai giảng: Khóa học nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu Khai giảng 15/01/2022 (học T2-4-6) Khóa học xuất nhập khẩu thực tế Khai giảng 18/01 (học t3-5-7) Khóa học nghiệp vụ kinh doanh Logistics 16/01/2022 (học T3-5-7) Khóa học xuất nhập khẩu thực...
 4. M

  Tư vấn Học tiếng anh nâng cao luyện thi B2-Vstep

  Học tiếng anh nâng cao luyện thi B2-Vstep Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là rất quan trọng trong toàn cầu hiện nay. Các chứng chỉ này sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của mỗi người. Do đó, các chứng chỉ tiếng Anh này sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng hơn khi cơ hội làm việc tại nước ngoài hay các tập...
 5. M

  Học thi chứng chỉ Xuất nhập khẩu ngày 05/01/2022

  Học thi chứng chỉ Xuất nhập khẩu ngày 05/01/2022 Lịch khai giảng: Khóa học nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu Khai giảng 15/01/2022 (học T2-4-6) Khóa học xuất nhập khẩu thực tế Khai giảng 18/01 (học t3-5-7) Khóa học nghiệp vụ kinh doanh Logistics 16/01/2022 (học T3-5-7) Khóa học xuất nhập khẩu...
 6. M

  Học tiếng anh nâng cao luyện thi IELTS

  Học tiếng anh nâng cao luyện thi IELTS Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là rất quan trọng trong toàn cầu hiện nay. Các chứng chỉ này sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của mỗi người. Do đó, các chứng chỉ tiếng Anh này sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng hơn khi cơ hội làm việc tại nước ngoài hay các tập...
 7. M

  Khai giảng lớp học chuyên viên Xuất nhập khẩu 05/01/2022

  Khai giảng lớp học chuyên viên Xuất nhập khẩu 05/01/2022 Lịch khai giảng: Khóa học nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu Khai giảng 15/01/2022 (học T2-4-6) Khóa học xuất nhập khẩu thực tế Khai giảng 18/01 (học t3-5-7) Khóa học nghiệp vụ kinh doanh Logistics 16/01/2022 (học T3-5-7) Khóa học xuất...
 8. M

  Tuyển sinh lớp luyện thi Ielts, Toeic cơ bản đến nâng cao

  Tuyển sinh lớp luyện thi Ielts, Toeic cơ bản đến nâng cao Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là rất quan trọng trong toàn cầu hiện nay. Các chứng chỉ này sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của mỗi người. Do đó, các chứng chỉ tiếng Anh này sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng hơn khi cơ hội làm việc tại nước...
 9. M

  Khóa học nghiệp vụ, chứng chỉ Xuất nhập khẩu 16/01/2022

  Khóa học nghiệp vụ, chứng chỉ Xuất nhập khẩu16/01/2022 Lịch khai giảng: Khóa học nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu Khai giảng 15/01/2022 (học T2-4-6) Khóa học xuất nhập khẩu thực tế Khai giảng 18/01 (học t3-5-7) Khóa học nghiệp vụ kinh doanh Logistics 16/01/2022 (học T3-5-7) Khóa học xuất nhập...
 10. M

  Khai giảng lớp luyện thi Ielts, Toeic cơ bản

  Khai giảng lớp luyện thi Ielts, Toeic cơ bản Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là rất quan trọng trong toàn cầu hiện nay. Các chứng chỉ này sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của mỗi người. Do đó, các chứng chỉ tiếng Anh này sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng hơn khi cơ hội làm việc tại nước ngoài hay các...
 11. M

  Khóa học nghiệp vụ kinh doanh Logistics 16/01/2022

  Khóa học nghiệp vụ kinh doanh Logistics 16/01/2022 Lịch khai giảng: Khóa học nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu Khai giảng 15/01/2022 (học T2-4-6) Khóa học xuất nhập khẩu thực tế Khai giảng 18/01 (học t3-5-7) Khóa học nghiệp vụ kinh doanh Logistics 16/01/2022 (học T3-5-7) Khóa học xuất nhập...
 12. M

  Khóa học Ielts, Toeic từ cơ bản đến nâng cao

  Khóa học Ielts, Toeic từ cơ bản đến nâng cao Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là rất quan trọng trong toàn cầu hiện nay. Các chứng chỉ này sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của mỗi người. Do đó, các chứng chỉ tiếng Anh này sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng hơn khi cơ hội làm việc tại nước ngoài hay các...
 13. M

  26/12 mở lớp học Xuất nhập khẩu ưu đãi

  26/12 mở lớp học Xuất nhập khẩu ưu đãi Duy nhất trong năm trung tâm mình ưu đãi - giảm 50% khoá học cuối năm. Tức là ĐĂNG KÍ 1 ĐƯỢC 2, đăng ký khoá học xuất nhập khẩu được tặng miễn phí khoá học Logistics Lịch khai giảng: -19/12 khai giảng lớp Sơ cấp vận tải dành cho người điều hành doanh nghiệp...
 14. M

  Trung tâm ngoại ngữ PTA khai giảng lớp học TOEIC ưu đãi đến 20%

  Trung tâm ngoại ngữ PTA khai giảng lớp học TOEIC ưu đãi đến 20% Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là rất quan trọng trong toàn cầu hiện nay. Các chứng chỉ này sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của mỗi người. Do đó, các chứng chỉ tiếng Anh này sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng hơn khi cơ hội làm việc tại...
 15. M

  Khai giảng lớp học Xuất nhập khẩu ưu đãi đến ngày 26/12

  Khai giảng lớp học Xuất nhập khẩu ưu đãi đến ngày 26/12 Duy nhất trong năm trung tâm mình ưu đãi - giảm 50% khoá học cuối năm. Tức là ĐĂNG KÍ 1 ĐƯỢC 2, đăng ký khoá học xuất nhập khẩu được tặng miễn phí khoá học Logistics Lịch khai giảng: -19/12 khai giảng lớp Sơ cấp vận tải dành cho người điều...
 16. M

  Khai giảng lớp học Ielts ưu đãi đến 20%

  Trung tâm ngoại ngữ PTA khai giảng lớp học Ielts ưu đãi đến 20% Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là rất quan trọng trong toàn cầu hiện nay. Các chứng chỉ này sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của mỗi người. Do đó, các chứng chỉ tiếng Anh này sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng hơn khi cơ hội làm việc tại...
 17. M

  26/12/2021 Khai giảng lớp học Xuất nhập khẩu, Logistics.

  26/12/2021 Khai giảng lớp học Xuất nhập khẩu, Logistics. Duy nhất trong năm trung tâm mình ưu đãi - giảm 50% khoá học cuối năm. Tức là ĐĂNG KÍ 1 ĐƯỢC 2, đăng ký khoá học xuất nhập khẩu được tặng miễn phí khoá học Logistics Lịch khai giảng: -19/12 khai giảng lớp Sơ cấp vận tải dành cho người điều...
 18. M

  Luyện thi tiếng Anh Ielts, Toeic, Toefl, 6 bậc,...

  Luyện thi tiếng Anh Ielts, Toeic, Toefl, 6 bậc,... Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là rất quan trọng trong toàn cầu hiện nay. Các chứng chỉ này sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của mỗi người. Do đó, các chứng chỉ tiếng Anh này sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng hơn khi cơ hội làm việc tại nước ngoài...
 19. M

  26/12/2021 Khai giảng lớp học Xuất nhập khẩu

  26/12/2021 Khai giảng lớp học Xuất nhập khẩu Duy nhất trong năm trung tâm mình ưu đãi - giảm 50% khoá học cuối năm. Tức là ĐĂNG KÍ 1 ĐƯỢC 2, đăng ký khoá học xuất nhập khẩu được tặng miễn phí khoá học Logistics Lịch khai giảng: -19/12 khai giảng lớp Sơ cấp vận tải dành cho người điều hành doanh...
 20. M

  Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh Ielts, Toeic, 6 bậc

  Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh Ielts, Toeic, 6 bậc,... Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là rất quan trọng trong toàn cầu hiện nay. Các chứng chỉ này sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của mỗi người. Do đó, các chứng chỉ tiếng Anh này sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng hơn khi cơ hội làm việc tại nước ngoài...
 21. M

  Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh TOEIC hiệu quả

  Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh TOEIC hiệu quả Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là rất quan trọng trong toàn cầu hiện nay. Các chứng chỉ này sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của mỗi người. Do đó, các chứng chỉ tiếng Anh này sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng hơn khi cơ hội làm việc tại nước ngoài hay các...
 22. M

  26/12/2021 Lớp học uy tín - hiệu quả về xuất nhập khẩu

  26/12/2021 Lớp học uy tín - hiệu quả về xuất nhập khẩu Lịch khai giảng: -19/12 khai giảng lớp Sơ cấp vận tải dành cho người điều hành doanh nghiệp -22/12 khai giảng lớp Logistics dành cho người mới bắt đầu -26/12 khai giảng lớp XNk dành cho người mới bắt đầu Đặc biệt: Giảm ngay 200k đăng kí...
 23. M

  Trọn bộ kiến thức về xuất nhập khẩu, Logictics

  Trọn bộ kiến thức về xuất nhập khẩu, Logictics khai giảng 26/12/2021 Lịch khai giảng: -19/12 khai giảng lớp Sơ cấp vận tải dành cho người điều hành doanh nghiệp -22/12 khai giảng lớp Logistics dành cho người mới bắt đầu -26/12 khai giảng lớp XNk dành cho người mới bắt đầu Đặc biệt: Giảm ngay...
 24. M

  Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS hiệu quả

  Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS hiệu quả Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là rất quan trọng trong toàn cầu hiện nay. Các chứng chỉ này sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của mỗi người. Do đó, các chứng chỉ tiếng Anh này sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng hơn khi cơ hội làm việc tại nước ngoài hay các...
 25. M

  Ngày 26/12/2021 khai giảng lớp học xuất nhập khẩu từ A-Z

  Ngày 26/12/2021 khai giảng lớp học xuất nhập khẩu từ A-Z cho người mới bắt đầu Lịch khai giảng: -19/12 khai giảng lớp Sơ cấp vận tải dành cho người điều hành doanh nghiệp -22/12 khai giảng lớp Logistics dành cho người mới bắt đầu -26/12 khai giảng lớp XNk dành cho người mới bắt đầu Đặc biệt...
 26. M

  Ôn thi chứng chỉ tiếng Anh

  Ôn thi chứng chỉ tiếng Anh Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là rất quan trọng trong toàn cầu hiện nay. Các chứng chỉ này sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của mỗi người. Do đó, các chứng chỉ tiếng Anh này sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng hơn khi cơ hội làm việc tại nước ngoài hay các tập đoàn đa quốc...
 27. M

  Trọn bộ kiến thức về xuất nhập khẩu, Logictics khai giảng 26/12/2021

  Trọn bộ kiến thức về xuất nhập khẩu, Logictics khai giảng 26/12/2021 Lịch khai giảng: -19/12 khai giảng lớp Sơ cấp vận tải dành cho người điều hành doanh nghiệp -22/12 khai giảng lớp Logistics dành cho người mới bắt đầu -26/12 khai giảng lớp XNk dành cho người mới bắt đầu Đặc biệt: Giảm ngay...
 28. M

  Khóa học ôn thi tiếng Anh cung 6 bậc.

  Khóa học ôn thi tiếng Anh cung 6 bậc. Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là rất quan trọng trong toàn cầu hiện nay. Các chứng chỉ này sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của mỗi người. Do đó, các chứng chỉ tiếng Anh này sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng hơn khi cơ hội làm việc tại nước ngoài hay các tập...
 29. M

  Khóa học tiếng Anh nâng cao trình độ

  Khóa học khai báo hải quan chuyên sâu. - 19/12 khai giảng lớp Sơ cấp vận tải dành cho người điều hành doanh nghiệp -22/12 khai giảng lớp Logistics dành cho người mới bắt đầu -26/12 khai giảng lớp XNk dành cho người mới bắt đầu Đặc biệt: Giảm ngay 200k đăng kí ngay hôm nay đối với toàn bộ khóa...
 30. M

  Khóa học tiếng Anh nâng cao trình độ

  Khóa học tiếng Anh nâng cao trình độ Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là rất quan trọng trong toàn cầu hiện nay. Các chứng chỉ này sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của mỗi người. Do đó, các chứng chỉ tiếng Anh này sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng hơn khi cơ hội làm việc tại nước ngoài hay các tập...
 31. M

  Khóa học mua bán hàng quốc tế chuyên sâu.

  Khóa học mua bán hàng quốc tế chuyên sâu. 19/12 TƯNG BỪNG khai giảng lớp Sơ cấp vận tải dành cho người điều hành doanh nghiệp Các chủ doanh nghiệp hiện tại đang rất quan tâm đến lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Logistics và Vận tải. Lĩnh vực này cũng vừa là bải toán cũng là thách thức để các chủ doanh...
 32. M

  Khóa học tiếng Anh cho người đi làm

  Khóa học tiếng Anh cho người đi làm Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là rất quan trọng trong toàn cầu hiện nay. Các chứng chỉ này sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của mỗi người. Do đó, các chứng chỉ tiếng Anh này sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng hơn khi cơ hội làm việc tại nước ngoài hay các tập đoàn...
 33. M

  Trung tâm đào tạo AZ: Đào tạo người điều hành

  Trung tâm đào tạo AZ: Đào tạo người điều hành 26/12 khai giảng lớp Sơ cấp vận tải dành cho người điều hành doanh nghiệp Các chủ doanh nghiệp hiện tại đang rất quan tâm đến lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Logistics và Vận tải. Lĩnh vực này cũng vừa là bải toán cũng là thách thức để các chủ doanh nghiệp...
 34. M

  Trung tâm luyện thi chứng chỉ

  trung tâm luyện thi chứng chỉ khóa học: -chứng chỉ: a1, a2, b1, b2, c1, c2 -chứng chỉ ielts -chứng chỉ toeic, toefl -chứng chỉ cambridge học phí ưu đãi a1,a2: 3.500.000 b1,b2: 4.000.000