Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Tư vấn Ca ép kính iPhone 6S Plus dễ lời lẫn dễ dính xương

    Lâm nạn mà mình nói với các bạn trong diễn đàn Mạng Rao vặt VN ở đây không chỉ đối với khách mà còn đối với kỹ thuật viên. Khách chọn nhầm chỗ kém chất để ép kính iPhone 6S Plus thì dễ bị dùng linh kiện lô, có khi hỏng cả phần khác có giá trị cao hơn nữa. Kỹ thuật viên khi làm phải máy có lỗi...