Kết quả tìm kiếm

 1. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần kinh doanh bất động sản tại hà nội

  Công ty luật tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần kinh doanh bất động sản tại Hà Nội 1/ Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp 2005; - Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đăng ký kinh doanh; - Luật kinh doanh bất động sản 2006; - Nghị định số...
 2. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục thành lập công ty tnhh kinh doanh bất động sản

  Công ty Luật tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH kinh doanh bất động sản 1. Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp 2005; - Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đăng ký kinh doanh; - Luật kinh doanh bất động sản 2006; - Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15...
 3. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập

  Công ty Luật tư vấn thủ tục chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập Thủ tục chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập 1. Trình tự thực hiện: * Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. * Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh + Nộp hồ sơ , đóng...
 4. L

  Luật sư tư vấn thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.

  1. Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính. - Luật Doanh nghiệp 2005; - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; - Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013...
 5. L

  Luật sư tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện,địa điểm kinh doanh công ty cổ phần.

  1. Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính. - Luật Doanh nghiệp 2005; - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; - Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013...
 6. L

  Tư vấn thủ tục thay đổi tên công ty tnhh 2 thành viên

  Tư vấn thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên 1. Trình tự thực hiện: * Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. * Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh + Nộp hồ sơ , đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự. + Chuyên viên kiểm...
 7. L

  Công ty luật tư vấn thay đổi trụ sở công ty cổ phần

  Công ty Luật tư vấn thay đổi trụ sở công ty cổ phần 1. Trình tự thực hiện - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. - Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức. - Công dân nhận...
 8. L

  Công ty luật tư vấn thay đổi trụ sở công ty cổ phần

  Công ty Luật tư vấn thay đổi trụ sở công ty cổ phần 1. Trình tự thực hiện - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. - Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức. - Công dân nhận...
 9. L

  Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trong giấy chứng nhận đầu tư

  Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trong giấy chứng nhận đầu tư 1. Trình tự thực hiện. Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết. - Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức. Bước 2...
 10. L

  Công ty luật tư vấn cấp lại giấy chứng nhận cho trường hợp thay đổi diện tích xây dựng

  1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Đất đai ngày 26/11/2003; - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; - Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; số 88/2009/NĐ-CP ngày...
 11. L

  Luật sư tư vấn thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Đối với trương họp có số liệu diện tích thực tế nhỏ hơn số liệu diện tích ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND Quận cấp Giấy chứng nhận 1. Trình tự thực hiện - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp...
 12. L

  Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

  Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân 1. Trình tự thực hiện: - Người thuê đất có nhu cầu chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc UBND...
 13. L

  Cong ty luật tư vấn thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 1. Trình tự thủ tục. - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm : +Thẩm tra hồ sơ; + Làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; + Xác...
 14. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm

  Để mỹ phẩm được lưu hành tại Việt Nam, tức đưa mỹ phẩm ra thị trường thì bạn cần làm thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm bằng cách lập 01 bộ hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm gửi tới Cục Quản lý dược- Bộ Y tế. 1. Cơ sở pháp lý; - Luật Hải quan năm 2001, Luật hải quan sửa đổi, bổ sung năm 2005 -...
 15. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh rượu

  1. Điều kiện cấp phép: - Điều kiện về chủ thể:Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh là hoạt động mua, bán rượu. - Điều kiện về cơ sở vật chất:Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ang; Có kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) phù hợp với quy mô...
 16. L

  Xác nhận thay đổi cho trường hợp thay đổi thời hạn sử dụng đất

  Xác nhận thay đổi cho trường hợp thay đổi thời hạn sử dụng đất 1. Trình tự thực hiện: * Đối với tổ chức: - Nộp hồ sơ - lấy Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC. * Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp nhận hồ sơ; trả phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Giải quyết hồ...
 17. L

  Công ty luật tư vấn cấp giấy phép bưu chính

  Công ty Luật tư vấn Cấp Giấy phép bưu chính 1. Trình tự thực hiện: - Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết - Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TTTT của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động - Việc thẩm tra và...
 18. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.

  Công ty Luật tư vấn thủ tục Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2. 1. Trình tự thực hiện: - Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng Hà Nội, nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả. - Phòng Quản lý kinh tế tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận...
 19. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận cho cá nhân nước ngoài mua nhà ở chung cư

  Cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân nước ngoài mua nhà ở chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 1. Trình tự thực hiện: - Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư xây dựng nhà ở để bán có trách nhiệm nộp cá nhân nước ngoài mua nhà ở chung cư...
 20. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện lực

  Công ty Luật tư vấn thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện lực 1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Bộ phận TNHS và Trả KQ): Số 331 đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bươc 2: Cán bộ Bộ phận TNHS và Trả KQ tiếp nhận và kiểm tra hồ...
 21. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin

  Công ty Luật tư vấn thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin 1. Trình tự thực hiện - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính. Khi đến nộp hồ sơ, công dân đại diện cho tổ chức phải xuất trình giấy giới thiệu của tổ...
 22. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

  Công ty Luật tư vấn thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn 1. Trình tự thực hiện: - Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ - Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TTTT của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp...
 23. L

  Công ty luật tư vấn trình tự cấp giấy phép bưu chính.

  Trình tự cấp giấy phép bưu chính. 1. Trình tự thực hiện: - Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011). - Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TTTT của...
 24. L

  Công ty luật tư vấn cấp phép đo đạc bản đồ

  Công ty luật tư vấn cấp phép đo đạc bản đồ 1. Trình tự thực hiện:+ Tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội và lấy phiếu hẹn trả kết quả giải quyết. + Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày...
 25. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm hội chợ xuất bản phẩm

  Công ty Luật tư vấn thủ tục Cấp giấy phép tổ chức triển lãm hội chợ xuất bản phẩm 1. Trình tự thực hiện - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính. Khi đến nộp hồ sơ, công dân đại diện cho tổ chức phải xuất trình...
 26. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu

  Công ty Luật tư vấn thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu 1. Trình tự thực hiện - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính. Khi đến nộp hồ sơ, công dân đại diện cho tổ chức phải xuất trình giấy...
 27. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã

  Công ty Luật tư vấn thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã 1. Trình tự thực hiện - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính. Khi đến nộp hồ sơ, công dân đại diện cho tổ chức phải xuất trình giấy giới thiệu...
 28. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích

  Công ty Luật tư vấn thủ tục xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích 1. Trình tự thực hiện - Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Công dân, Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính. Khi đến nộp hồ sơ, công dân đại diện cho tổ chức phải...
 29. L

  Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh

  Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh 1. Trình tự thực hiện - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính. - Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, thụ lí, giải quyết hồ sơ, trường...
 30. L

  Công ty luật đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp

  1. Phạm vi đối tượng áp dụng. - Dự án thuộc diện thẩm tra: + Dự án có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; + Dự án có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại điều 29, Luật Đầu tư và Phụ lục C, Nghị...
 31. L

  Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

  Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1. Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình tới Sở Kế hoạch và Đầu tư. - Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ dự án đầu tư tới lấy ý kiến của cơ quan quản lý Ngành, cơ quan quản lý...
 32. L

  Công ty luật tư vấn thành lập công ty cổ phần

  Công ty luật tư vấn thành lập công ty cổ phần 1. Cơ sở pháp lý: - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/ 2005; - Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; - Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 04/06/2013 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 2. Trình tự thực...
 33. L

  Công ty luật tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

  1. Cơ sở pháp lý. - Luật Doanh nghiệp 2005; - Luật Đầu tư năm 2005; - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; - Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013...
 34. L

  Công ty luật tư vấn thay đổi nội dung đkkd công ty hợp danh.

  Công ty Luật tư vấn thay đổi nội dung ĐKKD công ty hợp danh. 1.Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. - Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho...
 35. L

  Công ty luật tư vấn thành lâp công ty hợp danh.

  Công ty Luật tư vấn thành lâp công ty hợp danh. 1.Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. - Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ...
 36. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyề

  Công ty Luật tư vấn Thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký QSD đất – Sở Tài nguyên và Môi trường...
 37. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục xin cấp phép xây dựng công trình quảng cáo

  Công ty Luật tư vấn Thủ tục xin cấp phép xây dựng công trình quảng cáo 1. Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng; - Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy...
 38. L

  Công ty luật việt phú tư vấn đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

  1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. - Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện việc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng...
 39. L

  Công ty luật việt phú - tư vấn cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, trúng đấu giá quyền sử dụng đất,

  Công ty Luật Việt Phú - Tư vấn Cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất. 1. Trình tự thực hiện: - Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án hoặc Tổ chức đã thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử...
 40. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục ký lại hợp đồng thuê đất đối với tổ chức kinh tế.

  Công ty Luật tư vấn thủ tục ký lại hợp đồng thuê đất đối với tổ chức kinh tế. 1. Trình tự thực hiện: - Người sử dụng đất đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất – Sở Tài nguyên và Môi trường. - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối...
 41. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy phép thầu đối với tổ chức

  1. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội (hoặc gửi theo đường bưu điện), nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả. - Phòng Kế hoạch tổng hợp tiếp nhận thụ lý giải quyết và trả kết quả cho...
 42. L

  Thủ tục nâng hạng (hạng 2 lên hạng 1) chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

  Thủ tục nâng hạng (hạng 2 lên hạng 1) chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng 1. Trình tự thực hiện: - Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng Hà Nội, nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả. - Phòng Quản lý kinh tế tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp...
 43. L

  Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản

  Công ty Luật tư vấn thủ tục Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản 1. Trình tự thực hiện: a) Tổ chức, Khách hàng: - Hoàn thiện hồ sơ và tờ khai theo mẫu - Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của sở tài nguyên và môi trường - Nhận phiếu hẹn b) Sở Tài nguyên và Môi trường - Tiếp nhận hồ...
 44. L

  Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

  1. Trình tự thực hiện. Cơ sở chăm sóc người khuyết tật chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chăm sóc người khuyết tật gửi Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) thuộc Sở Lao động TB&XH Hà Nội, nhận phiếu hẹn thời gian trả kết quả. 2. Thành phần hồ sơ; 2.1 Thành phần hồ...
 45. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm.

  1 .Thành phần hồ sơ. a. Đối với mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam - Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm - Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng kí lưu hành sản phẩm;(POA) (được hợp pháp hóa lãnh...
 46. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục giải thể trường thcs dân lập, tư thục.

  Công ty Luật tư vấn thủ tục giải thể trường THCS dân lập, tư thục. 1. Trình tự thực hiện: - Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND quận - Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết. - Phòng GD&ĐT xây dựng phương án giải thể, trình UBND quận ra quyết...
 47. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa

  Công ty Luật tư vấn thủ tục thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn quận. 1. Trình tự thực hiện: - Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo- phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. - Bộ phận Tôn giáo, phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ...
 48. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm.

  Công ty Luật tư vấn Thủ tục Công bố lưu hành mỹ phẩm. 1 .Thành phần hồ sơ. a. Đối với mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam - Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm - Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên...
 49. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

  1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. - Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện việc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng...
 50. L

  Luật việt phú tư vấn thủ tục đăng ký giá.

  1. Trình tự thực hiện. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bắt buộc phải đăng ký giá trên địa bànThành phố. + Nộp trực tiếp hồ sơ Đăng ký giá tại bộ phận một của Sở Tài chính số 38B Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm - Hà Nội 2. Đối với Sở Tài chính: -...
 51. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên.

  1. Trình tự thực hiện: - Công dân nộp hồ sơ tại UBND phường, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả. - UBND phường xét duyệt, tổng hợp danh sách đề nghị UBND quận xem xét, Quyết định. - UBND quận tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, trả kết quả về UBND phường, UBND phường trả kết quả...
 52. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

  Công ty Luật tư vấn thủ tục Xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 1. Trình tự thực hiện : - Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND huyện, thị xã - Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả giải quyết HSHC của Văn phòng HĐND-UBND Quận 2. Thành...
 53. L

  Công ty luật tư vấn đăng ký chứng nhận tài sản trên đất vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Công ty luật tư vấn đăng ký chứng nhận tài sản trên đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận: - Thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, theo quy định của Luật nhà ở. - Có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở. 2. Thành Phần Hồ sơ...
 54. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục đầu tư khu công nghiệp.

  1. Tìm hiểu các điều kiện đầu tư a. Các nhà đầu tư liên hệ làm việc với Ban quản lý các KCN hoặc với các chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để được hướng dẫn tìm hiểu về KCN, những chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư, các thủ tục đầu tư và việc lựa chọn lô đất thích hợp cho dự án của mình...
 55. L

  Luật việt phú tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

  1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. - Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh + Nộp hồ sơ , đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự. + Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và...
 56. L

  Luật sư tư vấn thủ tục chuyển đổi công ty 1 thành viên sang công ty cổ phần.

  Luật sư tư vấn thủ tục chuyển đổi công ty 1 thành viên sang công ty cổ phần. 1. Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính. - Luật Doanh nghiệp 2005; - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một...
 57. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục thành lập kho ngoại quan.

  1. Trình tự thực hiện: a) Xin chủ trương thành lập kho ngoại quan b) Sau khi nhận được sự thống nhất chủ trương của Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp tiến hành đầu tư xây dựng kho, bãi đáp ứng đủ điều kiện và yêu cầu thành lập kho ngoại quan nêu trên thì lập hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan (qua Cục...
 58. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

  Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt lập hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo hướng dẫn tại mục thành phần, số lượng hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi...
 59. L

  Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại ( thủ công)

  Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại ( thủ công) 1. Trình tự thực hiện. Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra điều kiện và đăng ký tờ khai hải quan; kiểm tra hồ sơ và thông quan đối với lô hàng miễn kiểm tra thực tế hàng hoá: Bước 2: Kiểm tra thực tế hàng hóa và thông quan đối...
 60. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi.

  1. Trình tự thực hiện. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động chăm sóc Người cao tuổi nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) của Sở Lao động TB&XH, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết: Bước 1: Cơ sở chăm sóc người...
 61. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục nhập quốc tịch việt nam.

  1. Trình tự thực hiện. Bước 1: Công dân viết đơn hoặc điền đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: + Nếu hồ sơ đầy đủ và hoàn toàn hợp lệ, cán bộ tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả. + Nếu hồ...
 62. L

  Luật sư tư vấn thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại

  1. Trình tự thực hiện a. Tiếp nhận hồ sơ : - Chủ cơ sở nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa". - Bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), thu lệ phí và viết giấy hẹn trả kết quả. b. Giải quyết hồ sơ: Chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường thẩm định. - Cán bộ thụ lý kiểm tra tính đầy...
 63. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

  Công ty Luật tư vấn thủ tục cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 1. Trình tự thủ tục; a) Nộp hồ sơ TTHC: - Cơ sở đào tạo có danh sách và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gián tiếp đến Sở Giao thông vận tải. b) Giải quyết TTHC: - Phòng Quản lý phương tiện giao thông, Ban tổ chức và...
 64. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất 1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Nộp hồ sơ TTHC: Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải. -Giải quyết TTHC: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết giấy hẹn...
 65. L

  Luật việt phú tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất

  Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất 1. Thành phần và số lượng hồ sơ. 1. Thành phần hồ sơ. Tổ chức đang sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ gồm có. a) Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; b) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy...
 66. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm tại cơ quan hải quan

  Thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm tại cơ quan Hải quan 1.Cơ sở pháp lý: - Luật Hải quan năm 2001, Luật hải quan sửa đổi, bổ sung năm 2005 2. Thành phần và số lượng hồ sơ. 2.1 Hồ sơ hải quan có thể là hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử, bao gồm: - Tờ khai hải quan; - Hoá đơn thương mại; - Hợp đồng mua...
 67. L

  Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở thuộc thẩm quyền của sở xây dựng.

  1. Trình tự thực hiện. - Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội, nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả. - Phòng Quản lý & cấp phép xây dựng tiếp nhận thụ lý giải quyết và trả kết cho Bộ phận tiếp nhận và trả...
 68. L

  Luật việt phú tư vấn thủ tục bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

  Thủ tục bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 1.Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả: Sở Tài Nguyên và Môi trường. 2. Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật. Bước 2...
 69. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

  1. Thành phần số lượng hồ sơ. 1.1 Thành phần hồ sơ. Người nhận thừa kế chuẩn bị hồ sơ gồm có: a) Di chúc; biên bản phân chia thừa kế; bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với...
 70. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ.

  1. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ hồ sơ sang tên sổ đỏ nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; 2. Thành phần hồ sơ: - Giấy chứng nhận quyền sử...
 71. L

  Thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án

  1. Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai năm 2003; - Luật Xây dựng 2003; - Luật Đầu tư 2005; - Luật Nhà ở 2005; - Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006; - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 về thi hành luật đất đai; - Nghị định số 12/2009/ NĐ-CP ngày 10/2/2009 của chính phủ về quản lý dự...
 72. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

  1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. - Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện việc xác nhận thay đổi trên Giấy...
 73. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất

  Thủ tục đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. 1. Trình tự thực hiện: - Bên được tặng cho quyền sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” cấp huyện/Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện; -...
 74. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục giao lại đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế.

  Trình tự, thủ tục giao lại đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế. 1. Thành phần và số lượng hồ sơ. 1.1 Thành phần hồ sơ. Người xin giao lại đất, thuê đất chuẩn bị hồ sơ gồm có ; - Đơn xin giao lại đất, thuê đất; - Dự án đầu tư đối với tổ chức theo quy định của pháp luật về...
 75. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa

  1. Thành phần và số lượng hồ sơ. 1.1 Thành phần hồ sơ. - Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu khi thực hiện quyền đối với một phần thửa đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thu hồi một phần thửa...
 76. L

  Luật sư tư vấn thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu.

  1. Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính. - Luật Doanh nghiệp 2005; - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; - Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013...
 77. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục sáp nhập các công ty tnhh hai thành viên trở lên

  Thủ tục sáp nhập các Công ty TNHH hai thành viên trở lên 1. Cơ sở pháp lý. - Luật Doanh nghiệp 2005 - Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp - Nghị định 102/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số...
 78. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

  Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thành, thị. - Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân phải xuất trình...
 79. L

  Luật sư tư vấn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

  1.Cơ sở pháp lý; -Nghị định 52/2008NĐ-CP ngày 22/4/2008 Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ - Nghị định 06/2013NNĐ-CP ngày 09/01/2013 quy định bảo vệ cơ quan doanh nghiệp. 2.Điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ: - Mức vốn pháp định công ty đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo...
 80. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản.

  Thủ tục xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản. 1.Trình tự thủ tục: - Người xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ tại cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. - Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp...
 81. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

  Thủ tục giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học. 1.Cơ sở pháp lý. - Luật Giáo dục năm 2005; - Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục; - Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ –...
 82. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

  Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế Thủ tục đăng kí bảo hộ nhãn hiệu quốc tế Việt Nam là thành viên của Thoả ước Madrid (do tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO quản trị) về đăng ký quốc tế nhãn hiệu, với hơn 50 quốc gia là thành viên. Do vậy, doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu...
 83. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

  Gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông 1. Trình tự thực hiện. Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông muốn tiếp tục kinh doanh dịch vụ viễn thông theo nội dung giấy phép đã được cấp mà không làm thủ tục đề nghị cấp mới giấy phép phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn...
 84. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

  1. Đăng kí theo đơn quốc gia - Đăng ký nhãn hiệu theo Đơn quốc gia là việc Quý Công ty trực tiếp nộp đơn tại từng quốc gia dự định đăng ký cho nhãn hiệu. - Trong trường hợp Quý Công ty đăng ký từ 3 nước trở xuống thì nên lựa chọn hình thức này để tiết kiệm chi phí. - Đăng ký nhãn hiệu thông...
 85. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. 1. Cơ sở pháp lý. - Luật vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010 - Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm; - Thông tư 26/2012TT-BYT ngày 30/11/2012 Quy định cấp...
 86. L

  Công ty luật tư vấn thủ tục thành lập trường mầm non

  Thủ tục thành lập trường mầm non 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009. - Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số...