0942429908

  1. Q

    Bắp hạt Nhập khẩu giá tốt

    SIMICO: Chuyên cung cấp Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Bắp hạt - Nguyên liệu sản xuất Thức ăn chăn nuôi BẮP HẠT: Là sản phẩm dạng hạt được phơi hoặc sấy có màu đặc trưng. Bắp (ngô) là nguồn thức ăn chủ yếu của gia cầm, chiếm đến 45-70% của khẩu phần. Bắp có năng lượng cao 3.300-3.450...
  2. Q

    Corn Gluten Feed - Nguyên liệu sản xuất Thức ăn chăn nuôi

    SIMICO: Chuyên cung cấp Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Corn Gluten Feed ( Cám bắp) - Nguyên liệu sản xuất Thức ăn chăn nuôi CORN GLUTEN FEED: Sản phẩm có dạng bột màu vàng đặc trưng của bắp, là loại thức ăn bổ sung chất đạm cho gia sú HÀM LƯỢNG: - Đạm 18% max - Ẩm 12% max - Xơ 13%...