abirapro 250mg price

  1. Oddway International

    Tư vấn Mua Máy tính bảng Glenmark Abiraterone 250mg trực tuyến từ Oddway International

    Abirapro 250mg Tablet được sử dụng trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Nó được sử dụng ở nam giới trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Nó thường được sử dụng ở những bệnh nhân không đáp ứng với các lựa chọn điều trị khác. Nó đôi khi được sử dụng với một số loại thuốc khác như là một phần...