bán tượng phật a di đà

  1. ducdongqh

    Cần bán Bán tượng Phật A Di Đà bằng đồng đa dạng mẫu mã, kích thước

    Phật A Di Đà là giáo chủ của thế giới Cực Lạc phương Tây, nơi có đầy đủ vô lượng Thọ, vô lượng Quang, đại diện cho những giá trị tốt. Tượng phật A Di Đà là biểu tượng cho niềm an vui, hạnh phúc, tiếp dẫn chúng sinh về cảnh giới an vui. Không những thế, Phật A Di Đà còn thể hiện cho sự thức tỉnh...