bkc tq

  1. Khoa Hoc Xanh

    BKC – Benzakonium chloride

    Thành phần: Benzakonium chloride 80% Đặc điểm: Dạng nước Công dụng: Nguyên liệu xử lý nước Xuất xứ: Trung Quốc Quy cách: 200kg/phuy
  2. Khoa Hoc Xanh

    BKC – Benzakonium chloride

    Thành phần: Benzakonium chloride 80% Đặc điểm: Dạng nước Công dụng: Nguyên liệu xử lý nước Xuất xứ: Trung Quốc Quy cách: 200kg/phuy