bộ nguồn cấp điện

 1. Tudonghoa

  APW040 , ADFweb Vietnam , Bộ nguồn cấp điện , Nhà cung cấp ADFweb chính hãng tại Việt Nam

  APW040 , ADFweb Vietnam , Bộ nguồn cấp điện , Nhà cung cấp ADFweb chính hãng tại Việt Nam APW040 , ADFweb Vietnam , Bộ nguồn cấp điện , Nhà cung cấp ADFweb chính hãng tại Việt Nam Bộ nguồn APW040 cho thiết bị M-Bus Master hỗ trợ tối đa 40 nô lệ Thông số kỹ thuật: Dải điện áp đầu...
 2. Tudonghoa

  APW020 , ADFweb Vietnam , Bộ nguồn cấp điện , Đại lý phân phối ADFweb tại Việt Nam

  APW020 , ADFweb Vietnam , Bộ nguồn cấp điện , Đại lý phân phối ADFweb tại Việt Nam APW020 , ADFweb Vietnam , Bộ nguồn cấp điện , Đại lý phân phối ADFweb tại Việt Nam Bộ nguồn APW020 cho thiết bị M-Bus Master hỗ trợ tối đa 20 kết nối Thông số kỹ thuật: Dải điện áp đầu vào 110 …...
 3. Tudonghoa

  JWS600-24 , TDK-Lambda Vietnam , Bộ nguồn cấp điện , Nhà cung cấp TDK-Lambda chính hãng tại Việt Nam

  JWS600-24 , TDK-Lambda Vietnam , Bộ nguồn cấp điện , Nhà cung cấp TDK-Lambda chính hãng tại Việt Nam JWS600-24 , TDK-Lambda Vietnam , Bộ nguồn cấp điện , Nhà cung cấp TDK-Lambda chính hãng tại Việt Nam Đặc điểm điện từ Đầu vào Một pha Dải điện áp đầu vào [AC] 85 đến 265Vac Dải điện...
 4. Tudonghoa

  VSF15-EE , Fine Suntronix Vietnam , Bộ nguồn cấp điện , Nhà phân phối Fine Suntronix chính hãng tại Việt Nam

  VSF15-EE , Fine Suntronix Vietnam , Bộ nguồn cấp điện , Nhà phân phối Fine Suntronix chính hãng tại Việt Nam VSF15-EE , Fine Suntronix Vietnam , Bộ nguồn cấp điện , Nhà phân phối Fine Suntronix chính hãng tại Việt Nam PSF600-48, VSF30-05, VSF30-09, VSF30-12, VSF30-15, VSF30-24, VSF50-05...