bơm bánh răng khớp ngoài

 1. Dyipump

  Đầu bơm bánh răng khớp ngoài DYI HLG25-FC-DB

  ĐẦU BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG25-FC-DB - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 1inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 60 lpm - Áp suất max: 7 bar * Mô tơ lắp đặt thêm theo theo yêu cầu thực tế. CÔNG TY CỔ PHẦN ASATEK 272/21 Lê...
 2. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài inox 304 DYI HLG60-SUS-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG60-SUS-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 3 inch - Vật liệu đầu bơm: Inox - Lưu lượng max: 450 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 5.5kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống...
 3. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài bơm thực phẩm DYI HLG50-SUS-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG50-SUS-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 2 inch - Vật liệu đầu bơm: Inox - Lưu lượng max: 210 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 4kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ...
 4. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài inox DYI HLG32-SUS-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG32-SUS-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 1-1/2 inch - Vật liệu đầu bơm: Inox - Lưu lượng max: 85 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 2.2kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn...
 5. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài bằng inox DYI HLG25-SUS-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG25-SUS-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 1 inch - Vật liệu đầu bơm: Inox - Lưu lượng max: 60 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 1.5kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ...
 6. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài bằng gang DYI HLG90-FC-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG90-FC-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 4 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 980 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 22kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ...
 7. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài bơm mật gỉ đường DYI HLG90-FC-PK

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG90-FC-PK - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 4 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 980 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 22kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Packingl Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ -...
 8. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài bơm dầu thủy lực DYI HLG80-FC-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG80-FC-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 4 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 640 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 11kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ...
 9. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài bơm dầu thủy lực DYI HLG80-FC-PK

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG80-FC-PK - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 4 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 640 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 11kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Packingl Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ -...
 10. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài bơm dầu DYI HLG60-FC-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG60-FC-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 3 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 450 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 5.5kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ...
 11. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài 3 inch DYI HLG50-FC-PK

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG60-FC-PK - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 3 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 450 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 5.5kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Packingl Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ -...
 12. Dyipump

  Bơm bánh răng khớp ngoài giá rẻ DYI HLG50-FC-PK

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG50-FC-PK - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 2 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 210 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 4kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Packing Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ -...
 13. Dyipump

  Bơm bánh răng ăn khớp ngoài bơm dầu DYI HLG50-FC-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG50-FC-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 2 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 210 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 4kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ -...
 14. Dyipump

  Bơm bánh răng ăn khớp ngoài bơm mật gỉ đường DYI HLG40-FC-PK

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG40-FC-PK - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 2 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 140 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 4kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Packingl Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ -...
 15. Dyipump

  Bơm bánh răng ăn khớp ngoài bơm mật gỉ đường DYI HLG40-FC-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG40-FC-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 2 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 140 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 4kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ -...
 16. Dyipump

  Bơm bánh răng ăn khớp ngoài bơm dầu DO DYI HLG32-FC-PK

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG32-FC-PK - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 1-1/2 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 85 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 2.2kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Packing Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ...
 17. Dyipump

  Bơm bánh răng ăn khớp ngoài bơm dầu thủy lực DYI HLG32-FC-MC

  BƠM BÁNH RĂNG KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG32-FC-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 1-1/2 inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 85 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 2.2kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống...
 18. Dyipump

  Bơm bánh răng ăn khớp ngoài bơm dầu thủy lực DYI HLG25-FC-PK

  BƠM BÁNH RĂNG ĂN KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG25-FC-PK - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 1inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 60 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 1.5kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Packing Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống gỉ -...
 19. Dyipump

  Bơm bánh răng ăn khớp ngoài DYI HLG25-FC-MC

  BƠM BÁNH RĂNG ĂN KHỚP NGOÀI - Hãng sản xuất : DYI - Mã sản phẩm: HLG25-FC-MC - Xuất xứ: Taiwan THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Cổng kết nối ra,vào: 1inch - Vật liệu đầu bơm: Gang - Lưu lượng max: 60 lpm - Áp suất max: 7 bar - Motor: 1.5kW / 4P / 1400 RPM - Sử dụng: Mechanical Seal - Bệ bơm: Thép sơn chống...