bông lọc sản khẩu trang

  1. tuan0986360787

    Cần bán Màng lọc khẩu trang N95 KN95

    Công ty cổ phần Sợi An Thịnh ứng dụng máy móc công nghệ xăm kim, cho ra màng lọc chất lượng cao, dùng cho sản xuất khẩu trang N95 KN95 là bông lọc, gòn lọc. Chúng tôi là nhà máy trực tiếp sản xuất và cung cấp bông lọc, gòn lọc sản xuất khẩu trang hàng đầu tại khu vực. Chúng tôi với lợi thế...
  2. tuan0986360787

    Cần bán Bông lọc gòn lọc giá cạnh tranh

    Công ty cổ phần Sợi An Thịnh là nhà máy trực tiếp sản xuất và cung cấp bông lọc, gòn lọc sản xuất khẩu trang giá cạnh tranh. Là đơn vị luôn đi đầu đón xu thế thị trường, chúng tôi với lợi thế cạnh tranh, chủ động nguồn nguyên liệu kiệp thời trong sản xuất cũng như ứng dụng công nghệ và máy móc...