bzt

  1. Khoa Hoc Xanh

    BZT NEW – Vi sinh bột xử lý đáy ao

    Thành phần: Bacillus spp, Saccharomyces Cerevisiae và các loại enzyme (Amylase, Protease, Lipase) Đặc điểm: Dạng bột Công dụng: - Ổn định chất lựơng nước và cân bằng pH - Làm giảm lượng chất thải hữu cơ như phân tôm, xác tảo tàn… - Loại bỏ khí độc trong ao, đáy ao như H2S, NH3, NO2 Cách...
  2. Khoa Hoc Xanh

    BZT NEW – Vi sinh bột xử lý đáy ao

    Thành phần: Bacillus spp, Saccharomyces Cerevisiae và các loại enzyme (Amylase, Protease, Lipase) Đặc điểm: Dạng bột Công dụng: Ổn định chất lựơng nước và cân bằng pH Làm giảm lượng chất thải hữu cơ như phân tôm, xác tảo tàn… Loại bỏ khí độc trong ao, đáy ao như H2S, NH3, NO2 Cách dùng: Tạt...