cách đặt tượng gà trong nhà

  1. ducdongqh

    Cần bán Cách đặt tượng gà trong nhà chuẩn - Hóa giải “đào hoa sát”

    Từ xưa đến nay, gà là con vật rất gần gũi và quen thuộc với người Việt. Những chú gà oai vệ cất tiếng gáy vang rừng, đánh thức mọi người dậy để đón nhận một ngày mới tươi đẹp. Bên cạnh đó, trên bề mặt trống đồng Đông Sơn, một trong những tinh hoa văn hóa Việt cổ cũng có hình ảnh con gà, điều đó...