cần bán vi sinh xử lí đáy ao

  1. L

    Men vi sinh xử lí nước và đáy ao

    Men vi sinh xử lí nước và đáy ao Thành phần: - Bacillus Subtilis: 2*109 cfu/g - Bacillus Licheniformis: 2*109 cfu/g Công Dụng : Giúp ổn định tảo, duy trì chất lượng nước. Chuyển hóa các khí độc gây độc cho cá như NH2, NO2, H2S… trong ao nuôi sang dạng không độc. Làm sạch nền đáy ao nuôi...